Zoeken

683 gevonden resultaten

Verkavelen voor groei

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.
Product


Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met instrument landinrichting uit de Wilg?
Product


Onderzoeken en publicaties

Het Kadaster onderzoekt regelmatig ideeën, oplossingen en effecten op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed en de woningmarkt. Deze onderzoeken en publicaties zijn te vinden op de pagina kadaster.nl/onderzoeken.
Algemeen


Gebiedsontwikkeling

Wat kunnen wij voor u betekenen? Met ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied adviseren en ondersteunen wij u graag bij alle vraagstukken.
Algemeen


Grondpuzzel op Goeree-Overflakkee: voor wat hoort wat

“Wij gunnen de natuur ruimte, als wij windmolens mogen plaatsen”, zo stelden de boeren. “Alleen wie een windmolen plaatst, mag provinciegrond kopen”, stelde de provincie. Zoveel partijen, zoveel belangen. De gemeente en het Kadaster brachten hen aan tafel. Hoe kwamen ze er onderling uit?
Algemeen


Uitbreiding havengebied Oevers B in Meppel

Een drietal grote bedrijven op Oevers B wil uitbreiden. Het Kadaster onderzoekt op verzoek van de gemeente Meppel en de provincie Drenthe of herverkaveling ruimte kan creëren.
Algemeen


Stedelijke herverkaveling, wat is het?

Stedelijke herverkaveling is het op een slimme manier ruilen van grond tussen private partijen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken.
Algemeen