Zoeken

727 gevonden resultaten

Oriëntatieverzoek

Wilt u alvast weten waar ondergrondse kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek. U mag op basis van deze informatie nog niet gaan graven.
Product


BRK Levering

Weten wie eigenaar is van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie over gemeenten, personen of gebieden.
Product


Veldwerk

Een schets met meetgegevens en/of coördinaten die de landmeter heeft gemaakt om de ligging van een nieuwe grens vast te leggen.
Product


Eigendomsinformatie

Op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Het Kadaster verstrekt informatie over percelen, appartementen, garageboxen en parkeerplaatsen.
Product


Grensreconstructie

Een landmeter wijst op basis van het oorspronkelijke veldwerk de kadastrale grens aan.
Product


Splitsen van percelen

Wilt u een deel van een kadastraal perceel verkopen? Dan kunt u het perceel vooraf door het Kadaster laten splitsen.
Product


Rijksdriehoeksmeting

Om de ligging van objecten in het landschap in kaart te brengen, maken landmeters en cartografen gebruik van coördinaten. Het Kadaster beheert de registratie van het nationale netwerk van coördinaatpunten.
Algemeen


Schepen

Bent u eigenaar van een boot of schip? U kunt uw schip laten inschrijven (teboekstellen) in de openbare registers van het Kadaster.
Algemeen


Gebiedsfoto

De Gebiedsfoto brengt omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. Een gedegen basis voor ruimtelijke projecten.
Product