Zoeken

725 gevonden resultaten

Nieuwsbrief BRK inzage

Al het nieuws over het raadplegen van de actuele Basisregistratie Kadaster via Kadaster-on-line, KIK-inzage (de webservice op de BRK).
Algemeen


Beleggingspercelen een bron van rechtsonzekerheid

Bent u betrokken bij de overdracht van een zogenaamd beleggingsperceel? Voorkom dan rechtsonzekerheid door van tevoren bij alle betrokken partijen duidelijk te hebben welk perceel precies wordt overgedragen.
Algemeen


Stap 1: voor 1 juli 2018

Stap 1 van stappenplan bronhouders BAG in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving BAG (‘BAG 2.0’)
Algemeen


Bedrijventerreinenmonitor

Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.
Product


privacy

Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties.
Algemeen


Calamiteitenmelding

Kunt u niet wachten met graven omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding.
Product