Zoeken

641 gevonden resultaten

BRK Levering

Weten wie eigenaar is van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie over gemeenten, personen of gebieden.
Product


Facturering

Wilt u een factuur betalen? Hier vindt u de tenaamstelling, het betaalnummer en het btw-nummer van het Kadaster.
Algemeen


BAG Viewer

Op zoek naar informatie over een gebouw? Met de BAG Viewer kunt u onder meer bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel bekijken.
Product


Schepen

Bent u eigenaar van een boot of schip? U kunt uw schip laten inschrijven (teboekstellen) in de openbare registers van het Kadaster.
Algemeen


Veldwerk

Een schets met meetgegevens en/of coördinaten die de landmeter heeft gemaakt om de ligging van een nieuwe grens vast te leggen.
Product


Splitsen van percelen

Wilt u een deel van een kadastraal perceel verkopen? Dan kunt u het perceel vooraf door het Kadaster laten splitsen.
Product


Grensreconstructie

Een landmeter wijst op basis van het oorspronkelijke veldwerk de kadastrale grens aan.
Product


Tarieven Kadaster

Informatie over de tarieven die het Kadaster voor zijn producten en diensten in rekening brengt.
Algemeen


Rijksdriehoeksmeting

Om de ligging van objecten in het landschap in kaart te brengen, maken landmeters en cartografen gebruik van coördinaten. Het Kadaster beheert de registratie van het nationale netwerk van coördinaatpunten.
Algemeen