WOZ leveranciers en bronhouders

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Conformiteitstoets 

Gemeenten die zelf software ontwikkelen en softwareleveranciers die voor één of meer gemeenten willen aansluiten op de LV WOZ of gemeenten die door gemeentelijke herindelingen samengevoegd worden, moeten eerst een conformiteitstoets uitvoeren. Met deze toets controleert u of de door u ontwikkelde software geschikt is om aan te sluiten op de LV WOZ. Hiervoor kunt u gebruik maken van de LV WOZ Conformiteitstoets en de externe testomgeving van de LV WOZ. Meldt u aan met het formulier Aanmelding conformiteitsomgeving, testomgeving en conformiteitstoets LV WOZ.

Voor toegang tot de omgevingen en/of aanmelding voor de toets gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ en kiest u in de eerste stap voor de optie leverancier. 

Meer weten over de conformiteitstoets?

Kijk op de website van de Waarderingskamer of lees de vragen en antwoorden.