WOZ Bevragings-app

De BevragingsApp (webapplicatie individuele bevraging) is beschikbaar in Mijn Kadaster. Met behulp van de volgende zoekingangen definieert u het gewenste object:

  • WOZ-objectnummer
  • BAG-relaties (identificatie verblijfsobject, standplaats, ligplaats)
  • aanduiding (postcode, huisnummer etc.)
  • kadastrale onroerende zaak (identificatie en/of kadastrale aanduiding)
  • belanghebbende (identificatie of naam-, adres- en woonplaatsgegevens)

Het resultaat wordt direct op uw scherm getoond. 

Voor wie bestemd?

Primaire en secundaire afnemers kunnen kosteloos gebruik maken van de BevragingsApp. De LV WOZ wordt centraal gefinancierd vanuit de overheid.

Aanmelden

Voor aanmelding voor de WOZ BevragingsApp gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ. In de eerste stap kiest u voor de optie afnemer en vervolgens voor BevragingsApp. Van welke producten en diensten u gebruik mag maken, is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken. U vindt het Uitvoeringsbesluit op Overheid.nl.

Catalogus

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is vastgelegd in een catalogus. Raadpleeg de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de Waarderingskamer.