WOZ afnemers

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) kent drie niveaus van autorisatie voor het gebruik van WOZ gegevens: primaire afnemers, secundaire afnemers en tertiaire afnemers.  

Primaire afnemers

Primaire afnemers zijn de Belastingdienst, de waterschappen en de gemeenten, al dan niet gegroepeerd in samenwerkingsverbanden. Zij hebben de WOZ-waarde nodig voor het heffen van belasting. Ook het CBS is een primaire afnemer die de gegevens uit de LV WOZ gebruikt voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente.

Secundaire afnemers

Secundaire afnemers zijn organisaties die vanuit een maatschappelijke taak WOZ gegevens nodig hebben. Dit zijn het Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staatsbosbeheer, huurcommissies, banken, verzekeraars en notarissen voor de taken zoals vermeld in artikel 10 en 11 van het 'Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken'.

Tertiaire afnemers

Tertiaire afnemers zijn indirecte afnemers van de LV WOZ. Denk aan burgers die WOZ gegevens afnemen in het kader van inzage in de eigen persoonlijke gegevens. Tertiaire afnemers nemen informatie uit de LV WOZ af via mijnOverheid.nl of het WOZ-waardeloket.. 

Voor welke informatie uit de LV WOZ een specifieke afnemer is geautoriseerd, is beschreven in de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de waarderingskamer.

Producten en diensten

Informatie uit de LV WOZ kunt u opvragen met behulp van:

Aanmelden

Voor aanmelding voor een van de producten gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ en kiest u in de eerste stap voor de optie afnemer. Afhankelijk van het WOZ-product waarnaar u op zoek bent, kunt u in het formulier na de optie afnemer kiezen voor respectievelijk BevragingsApp, Directe Bevraging, Digilevering of Indirecte Bevraging.

In het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken is bepaald van welke producten en gegevens u gebruik mag maken.

Wilt u uw CPA vervangen?

Bent u al aangemeld als afnemer, maar wilt u uw CPA('s) vervangen? Gebruik hiervoor het formulier Aanmelden LV WOZ. Bij 'Waarvoor wilt u zich aanmelden?' kiest u voor 'Indirecte bevraging (webservice massale bevraging)'. Daarna vult u het formulier verder in.

Let op: u hoeft geen CPA mee te sturen. Onze medewerkers halen uw CPA rechtstreeks uit het CPA-register.

Kwaliteit van de WOZ-gegevens

Bij twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Basisregistratie WOZ kunt u dit rechtstreeks melden (terugmelden) bij de betreffende gemeente. Terugmelden is verplicht. Lees meer hierover op de pagina Terugmelden.