Woningmarkt in de smiezen

Paul de Vries is de woningmarktexpert van het Kadaster en gesprekspartner van overheden en marktpartijen. Hij vertaalt gegevens over woningbezit en hypotheken in onderzoek en kennis. Wie koopt wat, hoeveel wordt betaald, hoe ontwikkelen de prijzen zich. De woningprijsindex die het CBS en Kadaster maandelijks publiceren, is mede door hem ontwikkeld. Recente publicaties over koopstarters en woningaankopen zonder hypotheek kregen veel media-aandacht.

De Vries wil alle bewegingen weten. Zijn drijfveer? “Iedereen moet de kans hebben om tevreden te wonen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van dat idee.”  Wat zijn volgens hem de belangrijkste ontwikkelingen?

Recente onderzoeken

De Vries ziet dat het gedrag van starters op de woningmarkt verandert. “Onze analyses laten zien dat een steeds kleiner aandeel jonge huishoudens kiest voor een eerste koopwoning. Vooral twintigers laten meer en meer de koopwoning links liggen. Daarentegen zien we een toename van koopstarters die ouder zijn dan dertig. De klassieke jonge koopstarter zocht een appartement in de laagste prijsklasse; de nieuwe koopstarter is ouder en heeft meer inkomen.” Daarnaast wees onderzoek uit dat 17 procent van de particuliere woningaankopen in 2016 gedaan werd zonder hypotheek. In 2006 was dat nog 11 procent.

Continue spanning

Hoe verklaart De Vries zelf zijn niet aflatende enthousiasme over de woningmarkt? “Als je kijkt naar de huidige voorraad van bestaande woningen, kijk je in feite naar de woonwensen van het verleden. Per jaar komen daar ongeveer 50.000 nieuwe woningen bij, vanuit de woonwensen van het heden. Dat betekent dat bestaande woningen eigenlijk nooit goed aansluiten bij de woonwens van het moment. Dat zorgt voor een continue uitdaging om te onderzoeken hoe je die spanning kunt oplossen.”

Actuele ontwikkelingen

Sinds half 2013 stijgt de woningprijsindex en het aantal woningverkopen. “Door die stevige prijsstijgingen is het algemene gevoel ontstaan dat de woningprijzen hoog zijn. We vergeten echter nog wel eens dat het actuele prijsniveau 9 procent lager is dan in augustus 2008; terwijl de hypotheekrente over dezelfde periode daalde van 5,1 procent naar 2,4  procent. In werkelijkheid zijn de gemiddelde hypotheeklasten bij aankoop gedaald. Op dit moment is het prijsniveau vergelijkbaar met 2006. Ik verwacht dat het aantal woningverkopen in de tweede helft van dit jaar stabiliseert op een historisch gezien zeer hoog niveau.”  

Verbazing?

Kan de woningmarkt De Vries eigenlijk nog verbazen? “Jazeker! Kijk naar de groei van de particuliere verhuurmarkt. Steeds meer Nederlanders behouden hun oude woning als ze een nieuwe kopen; hun oude woning verhuren ze dan. Kijk, je hebt altijd handelaren die investeren, zeker nu aandelenkoersen laag zijn en je meer verdient met huizen. Maar ik had niet gedacht dat zoveel ‘gewone’ burgers een dergelijke risicovolle stap zouden nemen. Misschien is de huizencrisis van pas drie jaar geleden alweer vergeten?”

Meer weten?