Woningcorporatie Mooiland krijgt zekerheid over eigen informatie

Mooiland is een woningcorporatie met ruim 26.000 woningen in 131 gemeenten. Het is een van de twintig grootste woningcorporaties van Nederland. Door fusies en systeemkoppelingen is de gegevensverzameling van Mooiland de afgelopen jaren enorm gegroeid. Tijd om haar gegevens kritisch tegen het licht te houden. “We hebben nu veel extra handelingen en checks nodig. Dit kost tijd die we graag voor andere zaken inzetten”, aldus controller Auke Jacobs.

Basisinformatie op orde brengen

Mooiland brengt de basisinformatie op orde als onderdeel van het project Refit. Het doel is om tot niet-betwistbare data te komen. Dit is noodzakelijk voor een goede marktwaardering van het vastgoed. Maar ook voor contact met de huurders en voor een betrouwbare verantwoording. Voor eigendomsinformatie en adresgegevens werd al gauw het Kadaster genoemd als mogelijke organisatie die haar zou kunnen helpen. Maar, klopt dat beeld en welke informatie heeft het Kadaster een woningcorporatie eigenlijk te bieden?

Themadag bij het Kadaster

Het Kadaster organiseerde via zijn accountmanager een themadag voor Mooiland. Hieraan namen 16 mensen van Mooiland deel. Ze maakten onder meer kennis met verschillende soorten gegevens en analysemogelijkheden. Bijvoorbeeld over het aantal transacties en de transactiewaarden van woning in de verzorgingsgebieden van Mooiland. Een eigendomskaart van een wijk liet zien hoe het bezit van sociale huurwoningen verdeeld is over verschillende corporaties. “Als vervolg op de bijeenkomst hebben we al eigendomskaarten, transactiegegevens en gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen aangevraagd”, zo geeft Jacobs aan.

“Wat een potentieel hebben jullie in huis”

“Beide organisaties leerden elkaar ook anders kennen. Dat geeft een duidelijke meerwaarde”, aldus assetmanager Jan-Willem Sijrier. Het Kadaster heeft meer inzicht gekregen in wat er speelt bij een woningcorporatie. “En Mooiland heeft een breder beeld gekregen van wat het Kadaster allemaal doet. Vooral door de verschillende toepassingen van GIS. Een goed voorbeeld is hoe je met 3D-kaarten letterlijk kunt zien welke woningen geraakt worden door de slagschaduw van een te plaatsen windmolen. Het Kadaster blijkt modern en innovatief te zijn!”

Lees ook:

Woningcorporatie krijgt zicht op huursector Haarlem

De nieuwe Woningwet verplicht gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld: hoeveel sociale huurwoningen zijn nodig? Zo ook in Haarlem. Woningcorporatie Elan Wonen vroeg zich af: hoeveel andere verhuurders dan corporaties zijn er eigenlijk?

Ga naar het artikel