Woningcorporatie krijgt zicht op huursector Haarlem

"Als je weet wat je voorheen niet wist, kunnen er betere afspraken gemaakt worden."

Was getekend: Chris Schaapman, directeur-bestuurder bij Elan Wonen in Haarlem. De gemeente maakt het woonbeleid, de corporaties doen een voorstel voor hun bijdrage en de huurdersorganisaties praten mee. Zo maakt Haarlem een gezamenlijke woonvisie. 

De Haarlemse woningmarktambitie

“Een ongesegregeerde stad met gemengde wijken. Daarover is men het eens in het college”, aldus Schaapman. Welke keuze maak je dan als corporatie om aan deze ambitie invulling te geven? “In de Elan Wonen-visie staat beschikbaarheid voorop, verdeeld over een gedifferentieerd woningbezit. Daarnaast moeten de woningen betaalbaar en duurzaam zijn. Over deze drie elementen gaan de afspraken.”

Wat wilde Elan Wonen weten?

Om goede afspraken te maken is informatie nodig over de lokale woningmarkt. Wat wilde de woningcorporatie weten? “Hoeveel sociale huurwoningen zijn er op dit moment? Hoe groot is de vraag en hoe ontwikkelt die zich? Is er een urgente behoefte? Hoeveel scheefwoners zijn er, mensen die eigenlijk te goedkoop huren?” Het is bekend wat de corporaties in Haarlem bezitten. Onbekend is het bezit van andere organisaties en particulieren die woningen verhuren met een huurprijs tot 710 euro. Schaapman: “Het is vreemd dat er met de gemeente afspraken worden gemaakt over beschikbaarheid van woningen, terwijl de gemeente geen beeld heeft van de beschikbaarheid van de particuliere sector.”

Wat leverde het Kadaster?

Het Kadaster onderzocht de verhuurmarkt en leverde een overzicht van woningen naar type eigenaar. Eerst werden uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen alle woningen in Haarlem gefilterd. Door de adressen te koppelen aan de Basisregistratie Kadaster werden de woningeigenaren zichtbaar, particulieren en instanties. Wanneer deze meer dan 3 woningen op naam hadden, gold de aanname dat zij de woningen verhuren. Dit geeft een indicatie van de grote en kleine particuliere verhuurders in Haarlem. Schaapman: “Dit onderzoek is een eerste aanzet. Het heeft geholpen om een beeld te krijgen van de totale verhuursector. Wellicht geeft een vervolgopdracht nog meer duidelijkheid welke spelers wat precies bezitten, zodat we ook met hen in gesprek kunnen gaan.” 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake.

Lees ook:

Woningcorporatie Mooiland krijgt zekerheid over eigen informatie

"Stel dat we van al onze woningen 2 m2 missen. Als een vierkante meter gemiddeld 1.500 euro waard is, dan missen we dus zo’n 78 miljoen euro aan waarde! Anders gezegd: dan missen we 52.000 m2, bijna 700 woningen!"

Ga naar het artikel