Wkpb

Wkpb staat voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, waarover u meer informatie kunt vinden op deze webpagina van overheid.nl. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Meer informatie over de uitvoering van de wet vindt u in de Uitvoeringsregeling Wkpb op de website Overheid.nl

Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen?

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen

Registratie van publiekrechtelijke beperkingen

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking. Beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries (niet-gemeentelijke beperkingen) worden geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Via de volgende links leest u hoe de Wkpb voor respectievelijk gemeenten en waterschappen, provincies en ministeries is geregeld:

Wkpb voor gemeenten

Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de LV Wkpb.

Naar pagina 'Wkpb voor gemeenten'

Wkpb voor waterschappen, provincies en ministeries

Informatie over het registreren van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Naar pagina 'Wkpb voor waterschappen, provincies en ministeries'

Vernieuwing Wkpb

In 2019/ 2020 wordt een vernieuwing van de Wkpb doorgevoerd. Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Het wetsvoorstel voorziet in 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster. Daarnaast komt er een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd. Hierdoor kunnen deze beperkingen vanuit interne werkprocessen aan de BRK geleverd worden.

Naar pagina 'Vernieuwing Wkpb'

Publiekrechtelijke beperkingen raadplegen

Wilt u weten of er op een kadastraal perceel publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd? Deze informatie vindt u in het product Eigendomsinformatie (te bestellen in onze webwinkel en voor zakelijke gebruikers via Kadaster-on-line of KIK-inzage).

Vragen?

Voor al uw vragen over de LV Wkpb en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht op de pagina Klantenservice Wkpb.