Winkelcentra

Binnensteden zijn steeds minder in trek. Vooral in middelgrote steden blijft winkelend publiek weg en wordt minder besteedt. Het gevolg: leegstand van winkels.

Hoe zorg je dat de stadscentra weer aantrekkelijk worden voor de consument? Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen naast hun boodschappen en het winkelen ook service, beleving en vertier vinden in het centrum van een stad. De oplossing zit in het compacter maken van de binnensteden.

Bekijk het filmpje van het Kadaster, de provincie Zuid-Holland en de Retailagenda over de aanpak van dit probleem.  

Samen aan de slag

Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren en gemeenten is essentieel bij het compacter maken van binnensteden. Alle eigenaren dragen bij aan het proces en denken mee over de gewenste situatie. Dit zorgt voor energie, enthousiasme, vernieuwende inzichten en mogelijkheden. Dit is de basis voor de samenwerking en afspraken over transformatie. Een collectief van eigenaren werkt samen aan het algemene belang. Door deze samenwerking kan er sneller een oplossing voor het probleem komen. Dit biedt perspectief voor de eigenaar en de gemeente.

Rol Kadaster 

Omdat een gemeente vaak ook eigen belangen heeft, begeleidt het Kadaster als onafhankelijke partij de samenwerking tussen eigenaren. Daardoor hebben de betrokken partijen meer vertrouwen in - en begrip voor - elkaar. 

Focus op wat eigenaren kunnen bijdragen

Wat kunnen eigenaren zelf kunnen bijdragen? En wat heeft de eigenaar nodig om in beweging te komen? Wij kijken hiernaar. Denk aan stimuleringsmaatregelen bij transformatie, afspraken over de grenzen van het kernwinkelgebied, de hoeveelheid horecazaken of de plaats van supermarkten. Ook bieden we begeleiding en oplossingen bij versnipperd eigendom. 

Tool: Simulatiespel

Bij verschillende gemeenten hebben we een speciaal ontwikkeld simulatiespel ingezet om de inbreng en samenwerking van eigenaren te verbeteren. Dit spel visualiseert de situatie en maakt data inzichtelijk. Het zorgt ervoor dat iedere eigenaar even belangrijk is en dat iedereen actief deelneemt. Vanuit het collectieve beeld bekijken we wat dit voor iedere eigenaar afzonderlijk betekent en wat deze eigenaar kan bijdragen aan een compact centrum. Deze input gebruiken we voor het maken van afspraken met eigenaren en gemeente. Dit kan leiden tot stimuleringsmaatregelen maar ook tot individuele afspraken. Door het spel in te zetten ontstaat een gezamenlijke visie en draagvlak. 

Lees meer over het simulatiespel

Lees meer over Data als hulpmiddel

Best practices

Meer weten over onze ervaringen met eerdere projecten? Lees de volgende best practices.