Wat is landelijke herverkaveling?

Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is en ze efficiĆ«nter kunnen werken? Wat is het meest geschikte gebied voor nieuwe natuur of waterberging? Deze vragen komen kijken bij ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied. Vragen waarop het Kadaster een antwoord kan geven.

Onze rol bij herverkaveling en kavelruil

Al meer dan 80 jaar begeleidt het Kadaster -als onafhankelijke organisatie- ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil. Dat is puzzelwerk, waarbij vele belangen spelen. Wij onderzoeken de belangen en rechten van de betrokkenen. Wij helpen om alle wensen en mogelijkheden zo op elkaar af te stemmen dat zij de meest optimale gebiedsinrichting krijgen.

Wanneer provincies of gemeenten een gebied willen inrichten, is het vaak nodig dat zij eigenaar worden van de grond waar het over gaat. Het Kadaster adviseert dan hoe ze dat het best kunnen doen. Hebben de overheden grond in bezit om te kunnen ruilen? Moeten ze grond aankopen of moeten zij zelfs onteigenen? Wij helpen bij het opstellen van de ruilplannen en het opmaken van ruilovereenkomsten en akten. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat we de nieuwe rechtstoestand efficiĆ«nt vastleggen in de openbare registers.

Lees meer over de geschiedenis van verkavelen in Nederland

Voorbeelden voor herverkaveling

Agrarische verkeersroutes

Hoeveel landbouwverkeer rijdt er op de openbare weg? En waarnaartoe? Het Kadaster brengt het in beeld. En laat zien hoe herverkaveling verkeersongevallen, omrijschade en onderhoudskosten kan verminderen. Lees meer op de pagina agrarische verkeersroutes.

Ruimte voor water en natuur

Ook water en natuur hebben ruimte nodig. De komende jaren moet de overheid investeren in waterberging om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Het Kadaster helpt zoeken naar geschikte locaties om het water op te slaan. Tegelijkertijd kijken we of er ruimte kan worden gemaakt voor nieuwe natuur en ecologische verbindingszones. Ook levert het Kadaster informatie voor de reconstructie van historische landschappen. Zo dragen we met verschillende producten en diensten bij aan een mooi Nederland.

Uitvoering

Verkavelen voor Groei

Met 'Verkavelen voor Groei' kunnen verkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Grondeigenaren zijn zelf aan zet; LTO en het Kadaster bieden ondersteuning. Lees meer over 'Verkavelen voor Groei'

Herverkavelingsportal

Met de Herverkavelingsportal van het Kadaster kunnen alle betrokken partijen online informatie uitwisselen over een herverkaveling. Het Herverkavelingsportal is op dit moment niet beschikbaar.