Voortgangsmonitor LV Wkpb

In de voortgangsmonitor LV Wkpb ziet u hoe ver elke gemeente is met de voorbereidingen en het overzetten van de data.

Naar website Voortgangsmonitor

Als voorbereiding op de overgang vergelijken gemeenten hun eigen registratie met de LV Wkpb. Zo zetten we de meest actuele data over naar de BRK. De voortgang van de voorbereidingen ziet u op de eerste kaart in de monitor. Bekijk per provincie en gemeente hoeveel procent van de verschillen tussen de eigen registratie en de LV Wkpb al gelijkgetrokken is. Beweeg hiervoor met de muis over de kaart. Hoe donkerder de kleur van de provincie, hoe meer verschillen de gemeenten hebben verwerkt. Wanneer u op de provincie klikt, ziet u een kaart met specifieke informatie per gemeente. Een korte uitleg van de statussen die een gemeente doorloopt;

 1. Niet gestart;
  de gemeente heeft nog geen database dump ter controle aangevraagd bij het Kadaster.
 2. DB-dump aangevraagd;
  de gemeente heeft een databasedump aangevraagd van de LV Wkpb ter vergelijking met de eigen registratie.
 3. Terugkoppeling DB-dump;
  de gemeente heeft het project Beter Kenbaar laten weten wat de vergelijking heeft opgeleverd.
 4. Verschillen bijgewerkt;
  de gemeente heeft het project Beter Kenbaar laten weten dat de verschillen zijn opgelost en dat de LV Wkpb is bijgewerkt.

De gemeente moet bij status 2, 3 en 4 het project Beter Kenbaar laten weten wat de voortgang van de voorbereiding is. 

Voortgang transitie

Op de tweede kaart ziet u hoe ver de provincies zijn met de daadwerkelijke overgang van de LV Wkpb naar de BRK. Zij zullen hier eind 2019 mee starten. Beweeg hiervoor met de muis over de kaart. Hoe donkerder de kleur van de provincie, hoe meer gemeenten over zijn naar de BRK.

Hoe donkerder de kleur blauw, hoe meer gemeenten over zijn naar de BRK. Door met de muis over de provincie te bewegen, wordt de provincienaam en het percentage getoond.  Wanneer u op de provincie klikt, ziet u een kaart met specifieke informatie per gemeente. Een korte uitleg van de statussen die een gemeente doorloopt;

 1. Proef-transitie gestart;
  de transitie-sheet is met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) voor het eerst aangeboden aan de acceptatieomgeving van het Kadaster.
 2. Proef-transitie geslaagd;
  de transitie-sheet met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) zijn compleet gevuld en foutloos aangeboden aan de acceptatieomgeving van het Kadaster.
 3. Transitie naar BRK geslaagd;
  de transitie-sheet met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) zijn in de BRK en het Openbaar Register (OR) opgenomen. De gemeente heeft de transitie voltooid en de LV Wkpb wordt voor deze gemeente buiten gebruik gesteld. De gemeente valt vanaf dit moment onder de nieuwe wetgeving.

Aan de slag

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u ook aan de slag met de overgang naar de BRK? Of is uw gemeente al gestart, maar hebt u nog vragen? Lees dan meer op de pagina’s Vernieuwing Wkpb en Documentatie vernieuwing Wkpb.

Vragen?

Kunt u de monitor niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van de voorleesfunctie? Of hebt u andere vragen? Voor meer informatie over de Voortgangsmonitor, de LV Wkpb en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht op de pagina Klantenservice Wkpb.