Voorbeelden succesvolle projecten stedelijk gebied

Leegstand winkels in Winterswijk

Het centrum van Winterswijk kreeg steeds meer te kampen met leegstand van winkels. Er werden panden met hekken beveiligd. Inwoners en (winkel)bedrijven in de buurt klaagden bij de gemeente over hun leef- en werkomgeving.

lees meer over leegstand winkels in Winterswijk

Vrijstaande vakantiehuizen voor resort Haamstede

Op het resort Haamstede stonden ongeveer 60 vakantiehuizen uit de jaren vijftig. 50 Jaar later hebben eigenaren behoefte aan vrijstaande vakantiehuizen.

lees meer over de herverkaveling van vakantiehuizen op Haamstede

Eén ontsluitingsweg voor alle kavels op bedrijfsterrein Reedijk

De gemeente Binnenmaas wil de tweede helft van het bedrijfsterrein Reedijk planologisch invullen. Nu heeft elke kavel een eigen ontsluitingsweg. Dit wil de gemeente terugbrengen tot één ontsluitingsweg voor alle kavels.

lees meer over het planologisch invullen van Reedijk

'Investeren in structuren, niet in stenen'

Nederlandse binnensteden kampen met leegstand. Stedelijke kavelruil kan eigenaren uitzicht bieden op nieuwe gebruiksmogelijkheden. Hoe stel je je als overheid op in kavelruilprocessen?

lees over 10 pilotprojecten en stedelijke kavelruil

Herstructurering bedrijventerrein Maasbracht

Voor bedrijven op bedrijventerrein Koeweide willen graag groeien, maar in de huidige situatie is daarvoor geen ruimte. Door herverkaveling wordt het terrein op een efficiëntere manier opnieuw ingericht.

lees over onze bijdrage herstructureren bedrijventerrein

Samenwerken op bedrijventerrein Middelland-Woerden

Verspreid over dit bedrijventerrein staat er zo’n 35.000 m2 aan gebouwen leeg. Kan vrijwillige stedelijke herverkaveling een impuls geven aan economische ontwikkeling en minder leegstand?

 meer over onderzoek naar mogelijkheden vrijwillige herverkaveling

Uitbreiding havengebied Oevers B in Meppel

Oevers B is een bedrijventerrein zonder leegstand, maar met bedrijven die niet kunnen uitbreiden. Kan stedelijke herverkaveling de benodigde ruimte creëren?

 lees over onderzoek naar mogelijkheden

Ruilen op bedrijventerrein Zevenaar

De pilotprojecten in het Gelders proefprogramma Stedelijke Herverkaveling gaan over woon-, winkel- en kantoorgebieden, recreatiewoningen en bedrijventerrreinen. Het Kadaster is één van de partners in het programma, waarin ook het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder in Zevenaar is opgenomen. 

meer over dit pilotproject en complexe gebiedsvraagstukken (download)