Voorbeelden succesvolle projecten landelijke herverkaveling

Agrarische leegstand in kaart voor provincie Utrecht

Samen met Wageningen Research onderzochten wij hoeveel agrarische bebouwing er de afgelopen 15 jaar vrijkwam en hoeveel er de komende 15 jaar nog vrijkomt. Ook gaven we advies door mogelijke oplossingen voor dit leegstandsprobleem aan te dragen. Inmiddels volgden ook andere provincies.

meer over onderzoek en oplossingen probleem agrarische leegstand

Klimaatcorridor Montferland: samen bouwen aan landschap van morgen 

In Montferland wordt gewerkt aan een duurzamer landschap. Hoogste prioriteit is het realiseren van een klimaatcorridor zodat dieren zich bij klimaatsveranderingen kunnen verplaatsen. De Provincie Gelderland gaf opdracht te verkennen of de realisatie van deze corridor hand in hand kan gaan met een verbetering van de agrarische structuur. 

meer over verkenning en werkwijze klimaatcorridor

Het succes van Verkavelen voor Groei in Valkenswaard

De mensen zélf het plan laten maken. Dat is waar het om draaide bij de kavelruil van landbouwgrond in de gemeente Valkenswaard. Het Kadaster zorgde als onafhankelijke partij voor ondersteuning van een snelle, vrijwillige ruilverkaveling in Valkenswaard, en maakte daarbij gebruik van een nieuwe methode: ‘Verkavelen voor Groei’.

meer over werkwijze en resultaat vrijwillige kavelruil

Agrariërs hebben inbreng in route voor rondweg Bedum

In het Groningse dorp Bedum is overlast door zwaar vrachtverkeer van de vlakbij gelegen melkfabriek. De gemeente en provincie willen al jaren een rondweg aanleggen om het dorp te ontlasten, maar de aanloop hiernaartoe verliep stroef. Het Kadaster bood aan het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van wegaanleg te begeleiden.

lees hoe deze verkaveling tot goed einde werd gebracht

Kadaster procesbegeleider bij succesvolle kavelruil Bergeijk

Op verzoek van partners in Bergeijk nam de provincie Noord-Brabant het initiatief voor vrijwillige kavelruil. Vooral de boeren hadden behoefte aan een betere verdeling van hun landbouwgrond. Ook werd gezocht naar ruimte voor een ecologische verbindingszone. Wij ontzorgden de provincie als onafhankelijk en ervaren begeleider.

meer over onze rol als ruilspecialist en het resultaat

Kadaster analyseert verkaveling provincie Zeeland

Zeeland is akkerbouwprovincie nummer 1 van Nederland en ook de veehouderij is sterk. Onderzoek van Kadaster en WER toont de sterke en zwakke punten in de landbouwverkaveling. Dit is van belang voor de beleidsvorming van de provincie.

meer over opdracht, resultaten en advies van deze verkavelingsanalyse

Verkaveling Olst-Wesepe slaagt dankzij nieuwe aanpak

Betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En de kosten zijn miljoenen euro’s lager dan bij een reguliere verkaveling. Hoe de nieuwe aanpak ‘Verkavelen voor Groei’ werkte in Olst-Wesepe. 

lees over de aanpak met 'Verkavelen voor Groei'