Verslagen KLIC BAO

Korte verslagen

Bijeenkomst 6 juni 2019

Feiten en cijfers over schade door graafwerkzaamheden 2018

Op Agentschaptelecom.nl vindt u de infographic “Feiten en cijfers over de WIBON: graafmeldingen en graafschades in 2018.”

INSPIRE US

Het ministerie van BZK is voornemens een aanpassing van de INSPIRE implementatie wetgeving op te leveren. De wijziging van de wetgeving zal mogelijk geconsulteerd worden. Het Kadaster meldt dat de INSPIRE US dienstverlening op de uitkomst van de wetswijziging zal worden aangepast en dat in overleg met het ministerie van BZK tot die tijd de INSPIRE dienstverlening nog niet live gaat.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Optimalisatie nieuwe KLIC diensten en processen
 • Voortgang nieuwe Kadaster KLIC-viewer
 • Workshop Afwijkende Situatie op 12 juni 2019
 • KLIC bijeenkomst op 28 juni 2019

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN.

 • Voortgang aansluiten netbeheerders
 • Totaal 738 netbeheerders aangesloten (status 6 juni 2019)
 • Op klicwin.net worden deze gegevens ook bijgehouden
 • De brieven van het programma KLIC-WIN en telefonisch contact heeft geholpen in de voortgang

De volgende BAO KLIC bijeenkomst is gepland op donderdag 19 september 2019.

Bijeenkomst 11 april 2019

Schaderapportage 2018

Agentschap Telecom geeft een terugkoppeling met behulp van de infographic van de schaderapportage over het jaar 2018. Het aantal graafactiviteiten en aantal graafschades zijn gestegen in 2018. Het BAO KLIC vindt het erg vervelend dat gerapporteerde graafschades zijn gestegen. In het KLO is afgesproken om de focus voor de komende periode vast te stellen op basis van de rapportage.

INSPIRE

De drinkwatersector heeft aangegeven dat identificatie en het doorgeven van persoonsgegevens nodig is om de INSPIRE aanvraag te kunnen controleren. Het ministerie van BZK heeft aangegeven voornemens te zijn om de alleen de identificatie-eis te gaan opnemen in de INSPIRE regelgeving en de drinkwatersector uit te sluiten voor publieke toegang. Het Kadaster meldt dat de INSPIRE US dienstverlening op de uitkomst van de wetswijziging zal worden aangepast en dat in overleg met het ministerie van BZK tot die tijd de INSPIRE dienstverlening nog niet live gaat.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Aansluiten netbeheerders op de nieuwe KLIC standaarden
 • Optimalisatie nieuwe KLIC diensten en processen
 • Voortgang aanpassingen t.b.v. 1 juli 2019
 • Voortgang nieuwe Kadaster KLIC-viewer

Een actueel overzicht van de geplande werkzaamheden is te vinden op GitHub.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN.

 • Voortgang aansluiten netbeheerders
 • Totaal aangesloten 373 netbeheerders 34% (status april 2019). 343 Netbeheerders zijn centraal en 30 netbeheerders zijn decentraal aangesloten. Nog aan te sluiten: ruim 750.  Op klicwin.net worden deze gegevens ook bijgehouden.
 • Aansporen Netbeheerders en Serviceproviders

Er worden activiteiten gestart om de netbeheerders te attenderen over hun verplichtingen en einde van de overgangsperiode.

De volgende BAO KLIC bijeenkomst is gepland op donderdag 6 juni 2019.

Terug naar boven

Bijeenkomst 7 februari 2019

INSPIRE

 • Het ministerie van BZK zal de INSPIRE US implementatiewetgeving aanpassen t.b.v. identificatie van de INSPIRE US raadpleging aanvrager.
 • Het ministerie van BZK ziet geen noodzaak om de gegevens van de aanvrager door het Kadaster te laten bewaren en door te sturen naar de netbeheerders.

De drinkwatersector heeft aangegeven dat persoonsgegevens nodig om de INSPIRE aanvraag te kunnen controleren. BZK heeft aangegeven voornemens te zijn om de drinkwatersector uit te sluiten voor publieke toegang. Het Kadaster meldt dat de INSPIRE US dienstverlening voorlopig niet live gaat

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Aansluiten netbeheerder op de nieuwe KLIC standaarden
 • Optimalisatie nieuwe KLIC diensten en processen

Een actueel overzicht van de geplande werkzaamheden is te vinden op GitHub.

Het Kadaster is bezig met het inrichten van het KLIC-WIN aansluitproces. De beschrijving van het aansluitproces zal zo snel mogelijk op de website gepubliceerd worden.

Impact einde overgangsperiode

Aan het einde van de overgangsperiode op 1 juli 2019 zijn een aantal aanpassingen gepland zoals:

 • Een aangepaste KLIC uitlevering zonder de PNG’s van netbeheerders
 • Implementatie nieuwe Kadaster KLIC vector-viewer

De graafsector moet zich hierop voorbereiden omdat dit impact heeft bijvoorbeeld op alle viewers die gebruikt worden.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. 

 • Afgeronde activiteiten
 • Planning
 • Budget, kosten
 • Aansluiten netbeheerders. Actueel op klicwin.net
 • Risico’s

Terug naar boven