Verslagen KLIC BAO

Korte verslagen

Bijeenkomst 27 september 2018

Wetgeving WION en BION

De WIBON is van kracht en de wijziging WION treedt in werking op 1 juli 2018. De artikelen die betrekking hebben op de centrale voorziening (en daarmee de nieuwe informatie-uitwisseling) gaan in per 1 januari 2019. WIBON is aangepast en de RIBON moet nog aan gepast worden. RIBON wordt begin november verwacht in de Staatscourant. De referenties naar de KLIC standaarden worden opgenomen in een aparte notitie van de minister over wanneer de nieuwe standaarden in werking treden.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • implementatie van de BGT achtergrondkaart
  • aanpassing van de Leveringsbrief
  • mogelijkheid om nieuwe IMKL-contacten vast te leggen
  • in de NTD diverse performance verbeteringen met betrekking tot actualiseren
  • aanpassingen in de dienst Beheren Communicatie voor de netbeheerders
  • nieuwe interface Agentschap Telecom

Een actueel overzicht is te vinden op GitHub.

Het Kadaster is bezig met het inrichten van het KLIC-WIN aansluitproces. De beschrijving van het aansluitproces zal zo snel mogelijk op de website gepubliceerd worden.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. De Keten Acceptatie Testen (KAT) zal in een aantal incrementen gefaseerd plaatsvinden. Voor het 1e increment waren er nog weinig netbeheerders gereed om deel te nemen. Wel is er veel interesse vanuit netbeheerders en serviceproviders. In het 2e increment zijn er meer netbeheerders en grondroerders betrokken. Daarnaast is er voorlopig geen decentrale klassieke netbeheerder.

In het 1e increment zijn de processen en diensten op een zo hoog mogelijke niveau getest, ter voorbereiding van de vervolg incrementen. Het aanvragen van een Klic-melding, de levering, het kunnen actualiseren (Via Mijn Kadaster en B2B API) en een aantal performance testen.

Terug naar boven

Bijeenkomst 21 juni 2018

Wetgeving WION en BION

De WIBON is van kracht en de wijziging WION treedt in werking op 1 juli 2018. De artikelen die betrekking hebben op de centrale voorziening (en daarmee de nieuwe informatie-uitwisseling) gaan in per 1 januari 2019. De vrijstelling Agrariërs wordt vandaag gepubliceerd in het Staatblad en de gedoogregeling is hierbij per 1 juli 2018 opgeheven. Daarnaast is het Besluit Toezichthouders aangepast.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over de voortgang van het Kadasterproject. De Kadaster Klic-viewer die gebruikt kan worden in de overgangsperiode is beschikbaar in een bèta-versie op GitHub. Er wordt nu gewerkt aan de definitieve versie van deze Klic-viewer. Er zijn diverse voorbeeld zip-leveringen gepubliceerd op GitHub.

De Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) functionaliteit en BMKL is beschikbaar in de Netbeheerder Testdienst (NTD). Kort voor de zomer van 2018 zal de “Huisaansluitingen-” en “Clippen-functionaliteit" beschikbaar worden gemaakt in de NTD. Tot slot zijn de voorbereidingen gestart om de Ketenacceptatietest-omgeving (KAT) omgeving beschikbaar te maken voor de KLIC-WIN Ketenacceptatietesten (KAT).

Programma KLIC-WIN

De programmamanager KLIC-WIN geeft een terugkoppeling over de voortgang van het programma KLIC-WIN.

  • Op GitHub zijn de functionaliteiten gepubliceerd die na 1 januari 2019 opgepakt worden.
  • Er is een kick-off-bijeenkomst ingepland voor de beoogde Ketenacceptatietestdeelnemers.
  • Jan Bijker is gestart als ambassadeur voor KLIC-WIN.
  • Begin september 2018 zal de Ketenacceptatietesten (KAT) starten.

Er wordt een appèl naar de KLIC BAO-leden gedaan om hun achterban te informeren en aan te sporen om deel te nemen aan de Ketenacceptatietesten (KAT).

Terug naar boven

Bijeenkomst 19 april 2018

Wetgeving

WION en BION

BAO KLIC volgt het advies van de Stuurgroep KLIC-WIN en spreekt haar voorkeur uit om de WION Wetswijziging op 1 juli 2018 in te laten gaan en de artikelen met betrekking tot de nieuwe wijze van levering en de centrale voorziening -via het Koninklijk Besluit- op 1 januari 2019 van kracht te laten zijn.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over de voortgang van het Kadasterproject. De Kadaster Klic-viewer die gebruikt kan worden in de overgangsperiode is beschikbaar op GitHub in een bèta versie. Er wordt nu gewerkt aan de definitieve versie van deze Klic-viewer. De Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) functionaliteit is eerder beschikbaar gesteld als pilot. Er is vervolgens voldoende getest door verschillende netbeheerders en de pilotperiode is afgesloten. De EV-functionaliteit is nu in de NTD (netbeheerdertestdienst) beschikbaar voor alle netbeheerders.

Programma KLIC-WIN

De programmamanager KLIC-WIN geeft een terugkoppeling over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. Het is van groot belang dat processen en systemen door de graafketen worden getest en geaccepteerd voordat deze in productie worden genomen, zodat gecontroleerd overgegaan kan worden naar de nieuwe situatie. Mede door eerdere vertraging in het wetgevingstraject is tot op heden het aantal testende netbeheerders beperkt en het testvolume laag. Na het in werking treden van de wet is zeker 6 maanden nodig voor verdere ontwikkeling, testen en voorbereiding voor aansluiting van bijna 1100 netbeheerders. Er wordt een beroep op de BAO KLIC-leden gedaan om hun achterban te informeren en aan te sporen deel te nemen aan de ketenacceptatietesten.

Terug naar boven