Verslagen KLIC BAO

Korte verslagen

Bijeenkomst 18 juni 2020

Op 18 juni 2020 is het BAO KLIC bijeengekomen. In de bijeenkomst is gesproken over het proces en de tooling van het melden van afwijkende situaties. Aansluiting zal voor het proces gedeelte worden gezocht met het KLO. Voor de implementatie van de technische vernieuwing en de gevolgen voor grondroerders en netbeheerder wordt een separate KGO meeting georganiseerd.

Verder is door Agentschap Telecom een toelichting gegeven over de toezicht op het naleven van de Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) en op de nieuwe app voor bekijken graafschade locaties.

Daarnaast hebben de kascommissie leden hebben een terugkoppeling gegeven van de laatste bijeenkomst en het advies aan het BAO.

Tenslotte is door het Kadaster een terugkoppeling gegeven over de vernieuwing van het DNO van de centrale voorziening, het productplan, de self-service voor de particulier, en het voorgestelde proces voor updaten van de standaarden.