Vernieuwing inzage producten

Op 24 april 2018 vernieuwen wij het Kadastraal Bericht Persoon en de Objectlijsten (Rechthebbende en Betrokkene) in Kadaster-on-line. Met het vernieuwen van deze laatste drie producten in Kadaster-on-line, heeft het Kadaster de vernieuwing van alle inzages in de BRK via alle verstrekkingskanalen afgerond.

Waarom deze vernieuwing?

Het bestaande systeem voor het bijhouden van de Basisregistratie Kadaster is niet toekomstbestendig. Het nieuwe systeem biedt betere mogelijkheden om de komende jaren klantwensen, procesverbeteringen en wetswijzigingen te kunnen doorvoeren. Met deze vernieuwing anticipeert het Kadaster op de toekomst, zorgen we voor continuïteit in de uitvoering en een verbeterde informatieverstrekking.

Inhoudelijke wijzigingen

Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Algemeen

 • Kadaster objectidentificatienummer is opgenomen, naast de kadastrale aanduiding. De Kadastrale objectidentificatie is een 14-cijferig nummer met een unieke verwijzing naar het betreffende perceel. In de akte moet nog altijd de kadastrale aanduiding worden vermeld
 • Datuminformatie is uitgebreid met volledig bijgewerkt t/m en gesignaleerd t/m
 • Bij kadastrale gemeentenamen worden toevoegingen, zoals 12e afdeling of AC, niet meer getoond. Bij het zoeken op kadastrale aanduiding wordt deze toevoeging ook niet meer gevraagd.
 • De producten in Kadaster-on-line worden standaard in PDF geopend. Voorheen was dit in HTML.

Eigendomsinformatie (voorheen Kadastraal Bericht Object)

 • Grootte wordt in 'vierkante meter' getoond in plaats van 'are'. In de akte mag de oppervlakte weergegeven worden in zowel vierkante meters als ares
 • We verbeteren de koppeling met de BAG en tonen alleen nog volledige adressen. Dit betekent dat onvolledige adressen zoals straatnaam en plaats of bij/tegenover niet meer zichtbaar zijn
 • Structuur van stapeling rechten wordt weergegeven m.b.v. nummering. Het is vanaf nu zichtbaar op welke (beperkte) rechten welke beperkingen rusten 
 • Alleen de naam van de betrokken partner wordt nog getoond (overige informatie van de partner niet meer)
 • Meettarief verschuldigd wordt niet meer als aantekening getoond, staat nu als veld onder 'Algemeen'
 • 'Ontstaan op' wordt niet meer getoond
 • Stukken bij personen worden niet meer op het bericht Eigendomsinformatie getoond, wel op het bericht Eigenaarsinformatie. Voorbeelden zijn stukken die bij de persoon zijn gesignaleerd en stukken betreffende fusie/naamswijziging
 • Burgerlijke staat ten tijde van verkrijging wordt op de producten vermeld, omdat vaak gedacht wordt dat de getoonde burgerlijke staat de actuele staat is. Er is een groot aantal gevallen van voor 2006, waarbij de burgerlijke staat is opgevoerd met een ‘BSA stuk’. In die gevallen is niet geautomatiseerd vast te stellen of de getoonde aantekening de burgerlijke staat ten tijde van verkrijging is. Daarom wordt de burgerlijke staat op basis van een 'BSA stuk' niet meer getoond. In plaats daarvan staat er 'zie akte'
 • Als een recht tot mandeligheid bestemd is, wordt vanaf nu de relatie met de hoofdpercelen getoond. De mandeligheid wordt zonder tenaamstelling uitgeleverd en er wordt geen gebruik meer gemaakt van een fictief subject 
 • Als een recht beperkt is tot slechts een deel van de tenaamstelling, bijvoorbeeld een 1/1e recht van vruchtgebruik op 1/2e recht van erfpacht, wordt dit vanaf nu ook zo getoond. Voorheen werd op het perceel een 1/2e vruchtgebruik getoond
 • Interne (verbeter)stukken van het Kadaster (bijvoorbeeld ACG, ATG en BSA) worden niet meer getoond. Uitzondering hierop zijn stukken met registercode '84' en '110'.  De relevante informatie die met deze stukken samenhangt wordt wel getoond
 • Op het product Eigendomsinformatie wordt afkoop erfpacht weergegeven als een tweede Eigendomsrecht waarbij expliciet staat vermeld 'Ontstaan door splitsing van bloot eigendom'. Op het Kadastraal Bericht Object werd dit met Aantekeningen weergegeven: 'Tevens appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht' en 'Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht

Hypotheekinformatie (voorheen Hypothecair Bericht Object)

 • 'Bedrag' wordt 'ingeschreven bedrag'
 • Rentevoet wordt niet meer getoond
 • Eenzijdig opzegbaar wordt niet meer getoond
 • Beslag staat, wanneer van toepassing, altijd bovenaan de PDF

Eigenaarsinformatie (voorheen Kadastraal Bericht Persoon)

 • We verbeteren de koppeling met de BAG en tonen alleen nog volledige adressen
 • Grootte wordt in 'vierkante meter' getoond in plaats van 'are'
 • Er wordt duidelijker weergegeven op welke objecten de persoon recht(en) heeft

Nieuwe productnamen

Naast de vernieuwing van de inzagen krijgen de PDF’s ook een andere naam en lay-out. Onderstaand een overzicht van de nieuwe naamgeving van de PDF’s:

 • Kadastraal Bericht Object wordt Eigendomsinformatie
 • Hypothecair Bericht Object wordt Hypotheekinformatie
 • Kadastraal Bericht Persoon wordt Eigenaarsinformatie

Productvoorbeelden

De lay-out van de PDF’s gaat er anders uit zien. Bekijk de voorbeelden.

Verschillen oude en nieuwe product

Bekijk wat er veranderd is in het nieuwe product.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de vernieuwing inzage producten? Neem contact op met het Klantcontactcenter.