Verkavelen: goed voor boer, natuur en treinmachinisten

“Elke keer als ik in de trein zit tussen Woerden en Gouda, zie ik het: links de egaal groene weiden voor de landbouw, rechts de ruigere natuurweiden. Als Kadasterman weet ik dat dit niet altijd zo was. Het is het resultaat van herverkavelen. Goed voor boer en natuur, goed tegen hartverzakkingen bij treinmachinisten...“

Versnipperd gebied  

“In de 19e eeuw werd het spoor aangelegd dwars door de boerenlanden. De boeren kregen onbewaakte spoorwegovergangen om bij hun land te komen. Tot ongeveer 10 jaar geleden gingen zij hier overheen, met de trekker en met hun koeien. Onvoorstelbaar toch? Dit is een van de drukste spoortrajecten van het land! Geen wonder dat de boeren het initiatief namen voor een betere verdeling van hun gronden. En geen wonder dat ProRail dit initiatief steunde. Het herverkavelingsproject Driebruggen diende vele doelen.”

Boerenbedrijven zien weer toekomst

“Doordat verschillende boerenbedrijven wilden stoppen, kwam er grond beschikbaar. Deze vrijkomende grond werd gebruikt voor het vergroten van de overblijvende boerenbedrijven, voor het aanleggen van natuurgebied en voor het verbreden van het spoor. De overblijvende boeren kregen hun grond geheel ten zuiden van de spoorbaan. Zo kregen de boerenbedrijven weer toekomstperspectief. Met een grote kavel, direct bij de boerderij en zonder die gevaarlijke spoorwegovergang kunnen zij efficiënt produceren. Hier komt de melk vandaan die wij in de vorm van melk, boter, yoghurt of kaas dagelijks consumeren en wereldwijd exporteren.”

Natuur ontwikkelt zich vrij

“Ten noorden van het spoor is een aaneengesloten natuurgebied gekomen. Door het waterpeil daar te verhogen en minder te maaien zijn de leefomstandigheden voor weidevogels verbeterd. Het gras is er hoger en heeft veel meer kleuren. De sloten zijn soms half dichtgegroeid met waterplanten. Ook hier lopen koeien, maar dan van een ruigere soort, niet voor de melkproductie. En hier en daar zitten zwermen weidevogels.”

Het blijft boeien

“Als treinreiziger hoef ik mij geen zorgen te maken over aanrijdingen met vee of veehouders. Ik kan ontspannen naar buiten kijken, naar de velden links en rechts van het spoor die steeds meer van elkaar zijn gaan verschillen. Boeiend om te zien, elke treinrit weer.”

Vanuit het Kadaster begeleiden we dit soort verkaveltrajecten. Al meer dan 100 jaar. Nieuwsgierig?
Lees meer op de pagina Landelijke gebiedsontwikkeling.

Lees ook

In 2016 was het 100 jaar geleden dat het Kadaster zijn eerste taak kreeg in de landinrichting. Wij stonden daar op verschillende manieren bij stil. Lees ook de verhalen op de pagina 100 jaar verkavelen