Vergrijzing op de woningmarkt

Vergrijzing op de woningmarkt, wat zijn de gevolgen?

In de gemeenten in de regio Noord-Veluwe stijgt in verhouding het aantal senioren dat een eigen woning bezit. De gemeenten wilden graag meer inzicht in de mogelijke consequenties hiervan. Welke invloed heeft deze vergrijzing op de lange termijn op de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt? Het Kadaster zocht het uit.

Bijdrage van het Kadaster

We hebben de consequenties van de vergrijzing op de woningmarkt in kaart gebracht. Hiervoor analyseerden we eerst de leeftijd van de huizenbezitters in de regio. Dit hebben we aangevuld met bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON 2012) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook hebben we  een bijeenkomst gehouden voor bestuurders uit de regio, zodat ze met elkaar over dit onderwerp van gedachten konden wisselen.

Uitkomsten van de analyse

Uit de analyse van het Kadaster bleek dat de vergrijzing in de regio Noord-Veluwe inderdaad invloed heeft op de woningmarkt op de lange termijn. Vooral bij huizen in de hogere prijsklasse ontstaat het risico dat het aanbod in de toekomst niet blijft aansluiten op de vraag. Door de vergrijzing zijn er in verhouding steeds meer ouderen en zij blijven langer zelfstandig wonen. Hierdoor komen er relatief minder woningen voor jongere huishoudens beschikbaar.

Gekoppelde registraties

Op de pagina BRK, de pagina BAG en de pagina BRT vindt u meer informatie over gekoppelde registraties. 

Hebt u ook een vraagstuk?

portretfoto Michel PellenbargHet Kadaster zet zijn gegevens in voor vraagstukken die spelen in de maatschappij. Hebt u ook een vraagstuk? Vul het contactformulier in en we laten weten wat we voor u kunnen betekenen.

Michiel Pellenbarg, senior projectmanager