Vastgoedcijfers oktober 2018

De maandelijkse berichtgeving vanuit het Kadaster over de ontwikkeling van woningprijzen en de aantallen verkochte woningen is gebaseerd op gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Vanuit gezamenlijk onderzoek met de Nederlands Vereniging Makelaars en Taxateurs (NVM)/Brainbay, kunnen wij wel een onderbouwde raming geven.

Werkwijze en onderbouwing

De raming is gebaseerd op bestandsvergelijking Kadaster/NVM. Eerder dit jaar onderzocht het Kadaster samen met de NVM de verschillen tussen de registratie van woningverkopen in het Kadaster en de data over de verkopen van de NVM makelaars. Vanuit deze methodiek is het ook mogelijk om voor de actuele periode een onderbouwde inschatting te doen van de landelijke woningmarktontwikkeling. Zo is concreet gekeken naar het aantal woningverkopen via Funda – waarbij de aktepassering in oktober heeft plaatsgevonden. En is door bestandsvergelijking bekend wat de verhouding is tussen de NVM woningverkopen en alle kadastrale woningverkopen, zowel over de afgelopen maanden als door de jaren heen. Op basis hiervan is de gezamenlijke raming gemaakt van 18.500 aantal woningverkopen in oktober 2018.

Zodra het op korte termijn weer mogelijk is reguliere data te publiceren, vindt u de definitieve cijfers over de huidige periode alsnog op onze website.

Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Voor de Prijsindex Bestaande Koopwoningen geldt dat deze is gebaseerd op doorrekening vanuit alle geregistreerde kadastrale transactiegegevens. Deze publicatie van CBS en Kadaster gezamenlijk volgt dus later.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul de Vries, woningmarktexpert.