Uitwerking stappenplan technische migratie gemeenten naar BAG 2.0

U controleert de bestaande dataset en vult deze aan op basis van een BAG (2.0) extract. Het BAG extract is hiermee de basis voor de BAG 2.0 registratie van de gemeente. Om te kunnen migreren is het noodzakelijk dat eventuele verschillen tussen de gemeentelijke registratie en de registratie in de LV BAG worden opgelost. 

U voert de overgang naar BAG 2.0 door, onder begeleiding van uw softwareleverancier. Als u eigen (plus)gegevens in de gemeentelijke registratie hebt opgenomen, dan is het belangrijk over de migratie hiervan aanvullende afspraken met de softwareleverancier te maken. Een zorgvuldige migratie van een gemeente neemt ongeveer een week in beslag.

Tijdens de migratie naar BAG 2.0 ligt het berichtenverkeer stil. U moet daarom afnemers binnen uw gemeente Informeren dat de BAG registratie tijdelijk iets minder actueel is. De migratie naar BAG 2.0 heeft overigens geen gevolgen voor koppelvlakken binnen uw gemeente. Er hoeven geen wijzigingen in applicaties die gegevens afnemen binnen uw gemeente doorgevoerd te worden om het berichtenverkeer goed te blijven laten verlopen. 

Voorbereiding: 

U spreekt met de softwareleverancier af wanneer de migratie wordt uitgevoerd. 
De aansluiting op BAG 2.0 is te vergelijken met een gemeentelijke herindeling.

Migratie:

Stap 1: Aanvragen BAG extract:

De gegevens worden op één dag gemigreerd. Er wordt een BAG extract aangevraagd van één specifieke standtechnische datum (00.00 uur). Het is noodzakelijk dat er na de standtechnische datum (00.00 uur) van het extract geen mutaties meer worden doorgevoerd. Mutaties die doorgevoerd worden na deze datum maken geen onderdeel uit van het extract en zullen daardoor ontbreken in de nieuwe BAG 2.0 database. Er is (net als bij een gemeentelijke herindeling) sprake van een periode van radiostilte. Eventuele mutaties kunnen pas doorgevoerd worden als de migratie is afgerond. Hierbij wordt tijdelijk geaccepteerd dat er mogelijk brondocumenten zijn die niet binnen vier werkdagen kunnen worden verwerkt. In de (beoordeling van de) ENSIA rapportage wordt hiermee rekening gehouden.

Stap 2: Verwerken BAG extract:

Aan de hand van het BAG extract moet de gemeentelijke BAG registratie bijgewerkt worden.  Het is belangrijk dat gecontroleerd wordt dat dit extract goed is verwerkt. Het aantal voorkomens van objecten moet gelijk zijn aan het aantal voorkomens in de oude BAG 1.0 database. 

Stap 2a

Als uit de controle blijkt dat er een verschil zit tussen de oude en de nieuwe database kan het zijn dat er toch nog verbeteringen in BAG 1.0 moeten worden doorgevoerd en naar de LV BAG moeten worden gestuurd. Na deze mutaties kan een nieuw BAG 2.0 extract aangevraagd worden waarbij de standtechnische datum van het extract de eerstvolgende dag na het doorvoeren van deze mutaties is. Dit extract kan dan opnieuw worden verwerkt. Het is ook mogelijk om de verbeteringen als reguliere mutaties op de BAG 2.0 database door te voeren. Deze mutaties worden dan na de migratie als mutaties via het BAG 2.0 koppelvlak doorgevoerd.  

Stap 3 : Afronden van de migratie

Nadat de gemeentelijke BAG registratie naar de BAG 2.0 specificaties is bijgewerkt, moet door uw softwareleverancier de instelling van het zogenaamde endpoint voor de LV BAG worden aangepast. Daarmee worden mutaties in de gemeentelijke database voortaan doorgegeven aan de nieuwe LV BAG 2.0 database. Hiervoor kan het bestaande certificaat gebruikt worden.

Daarnaast moet u met uw softwareleveranciers (BAG leverancier en leveranciers van applicaties die gegevens van de BAG afnemen) bespreken of er nog activiteiten nodig zijn in het kader van uitwisseling van BAG gegevens binnen uw gemeente. Koppelvlakken hoeven niet te worden aangepast. Er is namelijk gekozen voor een werkwijze waarbij geen aanpassingen in schema’s noodzakelijk zijn. Door middel van zogenaamde extra elementen kunnen toch gegevens aan afnemers binnen uw gemeente geleverd worden. De afnemers zullen met hun leveranciers moeten bespreken of en op welke wijze zij met deze extra elementen omgegaan.