Transformatie van coördinaten

Coördinatentransformatie is het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatenstelsel naar het andere. RDNAPTRANS™ is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen de coördinaten in het Nederlandse stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) met hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

Software voor coördinatentransformatie

Voor het zelf omrekenen tussen RD-coördinaten met NAP-hoogte en ETRS89-coordinaten, kunt u gebruik maken van ieder softwarepakket dat het handelsmerk RDNAPTRANS™ vermeldt, zoals PCTrans.

U kunt het gratis computerprogramma PCTrans downloaden op de website van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie.

Benaderde transformatie

Veel computerprogramma's berekenen de transformatie niet exact, maar gebruiken een benadering. Om eenvoudig te controleren of software goed transformeert kunt u gebruik maken van de dataset voor zelfvalidatie.

Meer informatie over validatie van uw transformatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband NSGI.

Parameters en formules RDNAPTRANS™

De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor softwareontwikkelaars en andere belangstellenden.

Meer informatie over RDNAPTRANS™ vindt u op de website van het samenwerkingsverband NSGI.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Rijksdriehoeksmeting kunt u contact opnemen met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.