Toepassing BAG: Woonbedrijf SWS.Hhvl

Het Kadaster heeft hiervoor een digitaal kaartbestand gemaakt met daarin de kadastrale percelenkaart met rechthebbenden en de gegevens uit de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG).

GIS-koppeling

De gegevens koppelt Woonbedrijf in haar Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan haar eigen gegevens als huurhoogte en gegevens van huurders. Maar ook aan gegevens van anderen, zoals energielabels en WOZ-waarden.

Getoond op een digitale kaart

Het GIS-systeem van Woonbedrijf toont vervolgens de informatie op een digitale kaart. Dit maakt bijvoorbeeld het plannen van onderhoud gemakkelijker. Hierdoor is Woonbedrijf beter in staat om afgewogen keuzes te maken. Een bijkomend voordeel is dat Woonbedrijf haar eigendomgegevens kan controleren en bijwerken met de Kadastergegevens.

<< terug naar Toepassingen BAG: analyse, beleid en trends