Technische informatie

IMKAD

IMKAD staat voor 'Informatiemodel Kadaster' en is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens. Meer informatie vindt u op de pagina IMKAD.

Schema's en berichtdefinities

Op de pagina schema's van de website developer.kadaster.nl vindt u meer informatie over schema's en berichtdefinities van onder andere BAG, KIK, KLIC, WKBP en TOP10NL.