Te controleren doorhalingen in depot geven

Controle Doorhalingen van hypotheken en/of beslagen in depot geven

Voor het in depot geven van te controleren doorhalingen stuurt u met Web-ELAN:

  • een verzoek tot in depotname met het ‘Aanvraagformulier controle doorhalingen’ 
  • een overzicht van de te controleren doorhalingen.
  • Het soort depotstuk dat u selecteert: is 'Controle doorhaling'. 

Het te controleren overzicht moet voorzien zijn van

  • de door te halen deel/nummers
  • per deel/nummer de datum, de naam van het kantoor van inschrijving en de naam van de schuldeiser/beslaglegger

De controle door het Kadaster

Na de controle stuurt het Kadaster binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, een verklaring van de bewaarder met een goed- of afkeuring.

  • Bij goedkeuring wordt het overzicht in depot genomen en stuurt het Kadaster u  een Bewijs van in depotname per e-mail met het toegekende depotnummer.
  • Als we afwijkingen constateren worden deze op het overzicht aangegeven. We sturen vervolgens het overzicht met een elektronische handtekening van de bewaarder via e-mail aan u terug.

Aanleveren akte

Als het overzicht in depot is genomen kunt u de akte elektronisch aanleveren. In de akte hoeft u geen deel/nummers meer op te nemen omdat deze al op de bijlage staan die u toevoegt aan de akte.