Te controleren doorhalingen in depot geven

Controle Doorhalingen van hypotheken en/of beslagen in depot geven

Voor het in depot geven van te controleren doorhalingen stuurt u met Web-ELAN:

  • een verzoek tot in depotname met het ‘Aanvraagformulier controle doorhalingen’ 
  • een overzicht van de te controleren doorhalingen.
  • Het soort depotstuk dat u selecteert: is 'Controle doorhaling'. 

Het te controleren overzicht moet voorzien zijn van

  • de door te halen deel/nummers
  • per deel/nummer de datum, de naam van het kantoor van inschrijving en de naam van de schuldeiser/beslaglegger

De controle door het Kadaster

Na de controle stuurt het Kadaster binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag, een verklaring van de bewaarder met een goed- of afkeuring.

  • Bij goedkeuring wordt het overzicht in depot genomen en stuurt het Kadaster u  een Bewijs van in depotname per e-mail met het toegekende depotnummer.
  • Als we afwijkingen constateren worden deze op het overzicht aangegeven. We sturen vervolgens het overzicht met een elektronische handtekening van de bewaarder via e-mail aan u terug.

Aanleveren akte

Als het overzicht in depot is genomen kunt u de akte elektronisch aanleveren. In de akte hoeft u geen deel/nummers meer op te nemen omdat deze al op de bijlage staan die u toevoegt aan de akte.

NB: Als u gebruik wilt maken van de korting voor geautomatiseerde afdoening, dan moet het overzicht een indeling hebben die eenvoudig om te zetten is in een digitaal bestand dat geschikt is voor geautomatiseerde afdoening.