Stedelijke kavelruil, leren van twee jaar stimuleren

Het maakt in feite niet uit met welk thema je bezig bent; als iets zich manifesteert in de ruimte, kun je het ruilverkavelingsprincipe toepassen. 

Na ruim twee jaar stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) van het Ministerie van BZK en het Kadaster, is dit één van de reflecties uit de klankbordgroep. Experts uit de praktijk van gebiedsontwikkeling hebben binnen dit programma adviezen gegeven bij 14 pilots en delen hun bevindingen.  

Welkome aanvulling op het grondinstrumentarium

De klankbordgroep is er unaniem van overtuigd dat stedelijke kavelruil een welkome en waardevolle aanvulling is op het grondinstrumentarium. Stedelijke kavelruil is in zijn huidige vorm wellicht meer een werkwijze dan een instrument. Met als basis de 'mindset' dat als iemand iets met een gebied wil, iedereen die daar eigendom heeft zijn of haar belangen naast elkaar legt. Om vervolgens met elkaar te kijken of je samen een gebied kunt herinrichten, in plaats van dat iemand dat van bovenaf bepaalt.

Stedelijke kavelruil heeft alles in zich om een antwoord te zijn op grote vraagstukken

Stedelijke kavelruil heeft alles in zich om een antwoord te zijn op grote vraagstukken, zoals het huidige woningtekort en de energietransitie. Wanneer we er met elkaar in slagen om versnipperd grondeigendom en ongedeelde belangen bij elkaar te brengen, kunnen er bijvoorbeeld optimale binnenstedelijke locaties voor woningbouw worden gerealiseerd. Voor uitleglocaties kan kavelruil een alternatief vormen voor het bouwclaimmodel. Voor de opgave van de energietransitie geldt dezelfde potentiële optimalisatie.

Jaarverslag SSKR

In het tweede jaarverslag van het SSKR is er, naast de reflecties van de klankbordgroep, aandacht voor succesvolle projecten buiten de pilotomgeving van het programma. Daarbij komen steeds nieuwe leerpunten naar boven rondom het creëren van collectiviteit onder eigenaren. Bij ruilen gaat het niet alleen om eigendom of rechten, maar tellen ook andere waarden mee, zoals zekerheid en duidelijkheid. Een les die geleerd wordt uit de gebiedsontwikkeling rondom de Jaarbeurs in Utrecht. En uit Maassluis komt het inzicht dat “gezamenlijk optreden van de eigenaren richting de gemeente, door middel van een onafhankelijke derde, de samenwerking met de gemeente heeft verbeterd”.

Lees op de website van het ministerie van I&W het jaarverslag van het SSKR.