Stedelijke gebiedsontwikkeling

Stimuleringsprogramma


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Kadaster werken samen in het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) om stedelijke kavelruil bekendheid te geven.

lees meer over dit programma

Samenspel in Bodegraven


Bodegraven heeft te maken met leegstand in het centrum. De gemeente maakt plannen om het winkelgebied compacter en toekomstbestendig te maken. Het Kadaster kreeg opdracht om  het proces met de vastgoedeigenaren te begeleiden.

bekijk het rapport
bekijk het bericht op kadaster.nl

Voorbeelden uit de praktijk


in ons kleine, handzame boekje staan tien aanbevelingen voor stedelijke herverkavelingen en waardevolle tips voor de praktijk. Ook kunt u leren van de praktijksituaties die door ons onderzocht zijn, zoals recreatiepark Haamstede en het centrum van Winterswijk.

lees onze aanbevelingen en download het boekje

lees meer over voorbeelden uit de praktijk op de pagina voorbeelden succesvolle projecten stedelijk gebied

Congres stedelijke kavelruil


Houdt u zich bezig met gebiedsontwikkeling? En dan met name over stedelijk gebied? Kom 11 april naar het congres Geboeid door stedelijke kavelruil in Amersfoort. Hier kunt u interessante workshops en masterclass volgen over dit onderwerp.

naar de uitnodiging