Stedelijke gebiedsontwikkeling

Data als hulpmiddel


Welke belemmeringen zijn er? Waar liggen kansen en wat zijn de risico’s? Met wie heb ik te maken? Data van het Kadaster kan duidelijkheid bieden bij het beantwoorden van deze vragen.

Meer over data als hulpmiddel

Samenspel in Bodegraven


Bodegraven heeft te maken met leegstand in het centrum. De gemeente maakt plannen om het winkelgebied compacter en toekomstbestendig te maken. Het Kadaster kreeg opdracht om  het proces met de vastgoedeigenaren te begeleiden.

Bekijk het rapport
Bekijk het bericht op kadaster.nl

Voorbeelden uit de praktijk


Eigenaren, ondernemers, gemeenten en provincies vragen het Kadaster regelmatig te helpen bij ruimtelijke, economische problemen waarbij een oplossing niet direct voor de hand ligt. 

Lees meer op de pagina voorbeelden succesvolle projecten stedelijk gebied

Stimuleringsprogramma


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Kadaster werken samen in het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil (SSKR) om stedelijke kavelruil bekendheid te geven.

Lees meer over dit programma
Leren van 2 jaar stimuleren

Gebiedsscan vakantieparken


Een gebiedsscan vakantieparken bestaat uit verschillende themakaarten en biedt u een objectief beeld van de situatie op een park. U kunt dit product bij ons bestellen.

Ga naar het product Gebiedsscan vakantieparken