Stappenplan bronhouders BAG 2.0

Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking getreden. De verschillende stappen die bronhouders (gemeenten) voor en na 1 juli 2018 moesten zetten, zijn op een rij gezet door het ministerie van BZK, VNG Realisatie en Kadaster.

In dit stappenplan staan verwijzingen naar aanvullende informatie en modeldocumenten om u zoveel mogelijk op weg te helpen. 

Stap 1, 2 en 3 zijn in 2018 doorlopen, stap 4 moet in 2019 worden afgerond.

Stap 4: 2018/2019

  • Technische migratie (in overleg met leverancier en Kadaster)
  • Toepassen nieuwe binnengemeentelijke werkprocessen
  • Afronden migratie (uiterlijk 31 december 2019)
Naar pagina met beschrijving stap 4

Eerdere stappen in 2018

Stap 3: eind 2018 (voor migratie)

  • Afspraken maken met leveranciers over applicatie en moment van migratie
  • Voorbereiden binnengemeentelijke processen
  • Oplossen van verschillen tussen de BAG registratie en de LV BAG
Naar pagina met beschrijving stap 3

Stap 2: vanaf 1 juli 2018 (nieuwe wet in werking)

  • Toepassen gewijzigde regelgeving voor nieuwe mutaties (en bij terugmeldingen)
  • Start overgangsperiode voor regelgeving over systeemvereisten
  • Zelfcontrole ENSIA 2018 uitvoeren (voor 31 december 2018) en bestuurlijke rapportage aanleveren (voor 1 mei 2019)
Naar pagina met beschrijving stap 2

Stap 1: voor juli 2018

Naar pagina met beschrijving stap 1