Sjablonen voor het in depot geven van bestanden

Depotlijsten bij grote akte

Gaat u een akte inschrijven waarbij meer dan 100 objecten zijn betrokken? Dan adviseert het Kadaster dringend om van de depotservice gebruik te maken.

Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met onze accountmanager. Samen maken we dan afspraken over een mutatieprocedure die een geautomatiseerde verwerking van de akte in onze registratie mogelijk maakt.

Met het vooraf in depot geven van een mutatielijst is de verwerkingstijd van de grote akte aanzienlijk korter. Daardoor ontvangt u sneller het Bewijs van inschrijving (BVI) en kunt u sneller het derdengeld uitbetalen.

In depot geven van mutatiebestanden

Voorwaarden:

  • Het excel-bestand dat u in depot geeft, moet een opsomming bevatten van betrokken gegevens, een omschrijving van de onroerende zaken, hypotheken of personen, waarmee het rechtsfeit geautomatiseerd verwerkt kan worden
  • Het excel-bestand mag geen macro’s of formules bevatten.
  • Het bestand niet meer dan één tabblad bevatten.
  • Neem bij twijfel over welk sjabloon u moet gebruiken, eerst contact op met uw accountmanager of de bewaarderstelefoon.

Sjablonen en voorbeeldbestanden

De onderstaande opsomming bevat linkjes naar sjablonen en voorbeeldbestanden voor de volgende akten:

Opmerkingen

Het volgnummer in de eerste kolom van de bestanden kunt u gebruiken om in de akte bij de omschrijving van de betrokken onroerende zaken, hypotheken of personen naar de bijbehorende gegevens in de tabel te verwijzen.

U kunt kolommen toevoegen indien u voor een volledige omschrijving meer kolommen nodig heeft.

Twijfelt u welk sjabloon u moet gebruiken? Dan raden wij u aan dit vooraf met uw accountmanager of de bewaarderstelefoon van het Kadaster af te stemmen. Op die manier weet u zeker dat het bestand voldoet en het meerwerktarief niet van toepassing is.

Indienen mutatiebestand

Voor het indienen van het mutatiebestand kunt u het aanvraagformulier ‘Verzoek tot in depotname mutatiebestand’ afdrukken en invullen.

  • U stuurt het aanvraagformulier (in pdf-formaat) en het in depot aan te bieden bestand (in excel-formaat) naar het e-mailadres van het Depotteam van het Kadaster: depot@kadaster.nl.
  • Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail een bewijs van indepotname met het depotnummer toe.

Controleer het in depot aangeboden bestand

Binnen een dag nadat het Bewijs van in depotname is verstuurd stuurt het Kadaster per e-mail een kopie van het in depot genomen stuk. Aan de hand van deze kopie kunt u controleren of de inhoud van het in depot genomen stuk overeenkomt met het bestand dat u voor het depot aangeboden heeft.

Als u afwijkingen constateert kunt u dat in een antwoord op de ontvangen e-mail bij het depotteam kenbaar maken. Zij onderzoeken uw melding en nemen contact met u op.