Schriftelijk een klacht of bezwaar indienen

Mocht u uw verzoek tot herstel, bezwaar of klacht niet met het online formulier kunnen of willen indienen, dan verzendt u dit schriftelijk.
Het adres is:

Kadaster
Postbus 668
7300 AR Apeldoorn

Waar moet uw bezwaarschrift aan voldoen?

De volgende gegevens moeten voorkomen in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • het kenmerk met de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden of redenen waarom u denkt dat het besluit niet klopt;
  • uw handtekening.