Ruimtelijke ordening: ondersteuning bij uw beleid

Ruimtelijke ordening brengt soms lastige maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Denk aan verloedering van een gebied bij leegstand. Of het ontstaan van verkeersonveilige situaties doordat agrarische kavels versnipperd liggen.

Het Kadaster draagt graag bij aan een creatieve en duurzame oplossing voor dit soort maatschappelijke problemen. Wij beschikken over de relevante geografische data en treden op als onafhankelijk adviseur in het gebiedsproces. We zijn bij voorkeur betrokken van idee tot realisatie.

Onze hulp bij ruimtelijke ordening is maatwerk. Voor vragen over maatwerk, advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting kunt u terecht bij onze klantenservice.

Contactgegevens klantenservice maatwerk en advies

Ruimtelijke ordening: bij welke doelen schakelt u ons in?

Gebiedsprocessen kunnen onder meer gaan over;

 • de aanleg van infrastructuur
 • het realiseren van een woonwijk
 • het verbeteren van landbouwstructuur
 • het behalen van Natura2000 doelen
 • het oplossen van wateroverlast
 • het aanpakken van leegstand en krimp
 • het bijdragen aan de energietransitie

Ruimtelijke ordening: onze rol

Bij uw vraagstuk rond ruimtelijke ordening is het Kadaster een ijzersterke partner. Onder meer omdat geo-informatie slim is in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden. Hierdoor ontstaan vaak verrassende uitkomsten. Bij onze rol in ruimtelijke ordening kunt u onder meer denken aan het volgende.

 • Gebiedsanalyses; bijvoorbeeld ligging van de huis- en veldkavels bij de aanleg van infrastructuur of verhardingsanalyse om wateroverlast op te lossen.
 • Organiseren van planateliers, om met de juiste partners in het gebied samen tot oplossingen en draagvlak te komen.
 • Concreet maken van een gebiedsplan, door relevante geografische informatie aan te dragen en deze visueel te maken
 • Houden van participatiebijeenkomsten om de wensen van bewoners en ondernemers te inventariseren
 • Definitief vastleggen van de daadwerkelijke ruil van percelen.  

Ervaringen uit de praktijk

Een goede ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat ons land optimaal gebruikt wordt. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Landelijk gebied

Bekijk voorbeelden van succesvolle projecten landelijk gebied

Stedelijk gebied

Bekijk voorbeelden van succesvolle projecten stedelijk gebied

Deltaplan agrarisch waterbeheer

Naar website Deltaplan agrarisch waterbeheer

Meer informatie

Hebt u een vraagstuk waarbij we u kunnen ondersteunen, of wilt u weten of wij u daarbij kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met onze Klantenservice maatwerk en advies.