Ruimtelijke ontwikkeling

Om plannen te kunnen maken voor de (her)inrichting van een gebied is er goede informatie nodig over dat gebied. Het Kadaster verzamelt en analyseert geografische gebiedsgegevens. Wij beschikken over een schat aan informatie over alles wat te maken heeft met eigendom en locaties. 

Geografische informatie als basis

Wij kunnen geo-informatie voor u slim inzetten en koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf. Zo krijgt u inzicht in ruimtelijke vraagstukken. Het Kadaster biedt diensten voor elk type gebied dat opnieuw moet worden ingericht.

Advies en hulp bij herinrichting gebied

Maak gebruik van onze schat aan informatie over eigendom en locaties. Met inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied, adviseren en ondersteunen wij u graag bij herverkaveling en alles wat daarbij komt kijken. Via de volgende links krijgt u inzicht in wat het Kadaster kan betekenen op het gebied van respectievelijk landelijke en stedelijke gebiedsontwikkeling:

Landelijke gebiedsontwikkeling
Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het inrichten van landelijk gebied. We adviseren overheden en ondersteunen ruilprocessen.

Stedelijke gebiedsontwikkeling
De ruimte in het stedelijk gebied is schaars. Het Kadaster biedt inzicht in het ruimtegebruik. Ook adviseren we overheden over gebiedsontwikkeling.

Onderbouw uw beleid met data op maat

Voor de onderbouwing van uw beleid zetten wij geo-informatie slim in. Dit doen we onder meer door deze te koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf. Meer informatie hierover vindt u in de volgende links:

Koopstarters op de woningmarkt
Wij verstrekken veel data en inzichten aan gemeenten op het gebied van koopstarters en startersleningen. Daarbij zien we een stijgende behoefte vanuit gemeenten om dit door te ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om kengetallen.

Zorgvastgoed
De markt voor zorgvastgoed verandert. Het Kadaster biedt overheden, marktpartijen en kennisinstellingen inzicht bij het maken van keuzes en het invullen van beleid.

Senioren op de woningmarkt
De bevolking van Nederland vergrijst. Tegelijkertijd blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Wat zijn de effecten hiervan in uw gemeente of regio?

Infrastructuur
Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen.