Rijksdriehoeksmeting

Geometrische infrastructuur van Nederland

Het Rijksdriehoeksstelsel (RD) is onderdeel van de geodetische infrastructuur van Nederland. Dit landelijke netwerk van coördinaatpunten wordt gebruikt voor landmeetkundige werkzaamheden en plaatsbepaling. Het stelsel bestaat uit actieve GNSS-referentiestations (GNSS is de afkorting van Global Navigation Satellite System) die constant signalen uitzenden en 'passieve' punten zoals kerktorens en grondankers. Behalve het Rijksdriehoeksstelsel maken ook de referentiesystemen AGRS en NETPOS onderdeel uit van de geometrische infrastructuur van Nederland.

Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort

De Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort staat letterlijk centraal in de wereld van de Rijksdriehoeksmeting en je ziet in het volgende filmpje waarom.

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster controleert en onderhoudt de punten uit het Rijksdriehoeksstelsel (RD-punten) en stelt de gegevens beschikbaar. Op verzoek of bij het wegvallen van een grote hoeveelheid punten maken we incidenteel nieuwe RD-punten aan. Ook zorgen we ervoor dat alle landmeters in Nederland kunnen werken met het coördinatenstelsel van de RD en het Europese coördinatenstelsel ETRS89.

Naast het beheer van de RD-punten verzorgen we het beheer en onderhoud van het AGRS en NETPOS. Ook is het Kadaster verantwoordelijk voor het bijhouden van de rijksgrens. Tot slot kunt u bij het Kadaster terecht voor het certificeren van GNSS-referentiestations.

De Rijksdriehoeksmeting is verantwoordelijk voor:

  • Het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) is het coördinatensysteem van Nederland en wordt ook wel het Rijksdriehoekstelsel genoemd. Naar de pagina Rijksdriehoekstelsel.
  • Het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatensysteem naar het andere oftewel de transformatie van coördinaten. Coördinatentransformatie is . RDNAPTRANS™ is de officiële, nauwkeurige transformatie tussen RDNAP en ETRS89. Naar de pagina Transformatie van coördinaten
  • Het AGRS: de schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel, het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale coördinatensystemen. Het AGRS wordt beheerd door het Kadaster en Rijkswaterstaat. Naar de pagina AGRS.
  • De Netherlands Positioning Service (NETPOS) is het GNSS-referentienetwerk van het Kadaster en Rijkswaterstaat. NETPOS is een verdichting van het AGRS. Naar de pagina NETPOS.
  • De coördinaten van RD-punten kunt u kosteloos inzien via RDinfo en als geodataset via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Naar de pagina RDinfo.
  • Via het samenwerkingsverband RDNAP beheren en verstrekken het Kadaster en Rijkswaterstaat informatie over de geodetische infrastructuur van Nederland. Naar de pagina RDNAP.
  • Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling in de geodetische infrastructuur van Nederland. Naar de pagina Certificeren van GNSS-referentie stations.

Vragen? 

Voor al uw vragen over de Rijksdriehoeksmeting kunt u contact opnemen met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.