Releases

Ten opzichte van de vorige versie van het model IMKAD 2.2 is deze versie uitgebreid met het model voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de BRK, de BRK-PB. 

Beperkte consultatie IMKAD 2.3 voor BRK-PB

Het IMKAD 2.3 model heeft nog de status final-draft, omdat de toevoeging voor de BRK-PB nog niet in externe consultatie is geweest. De overige delen van het model zijn ongewijzigd ten opzichte van het IMKAD 2.2 model dat afgelopen zomer in consultatie is geweest. Omdat IMKAD 2.3 in de basis dus gelijk is aan IMKAD 2.2, is besloten om alleen voor de aanvulling een consultatie te organiseren. Deze consultatie loopt van 5 december 2019 tot 6 januari 2020.
De consultatie betreft het domein PubliekrechtelijkeBeperking en wordt beschreven in paragraaf 3.14 van de catalogus van het IMKAD 2.3 model.

Gevolgen IMKAD 2.3

De nieuwe versie van IMKAD maakt het mogelijk om in toekomstige versies van onze producten (zoals BRK Levering en KIK-Inzage) gedetailleerder informatie over publiekrechtelijke beperkingen te verstrekken.

Versionering

In de toekomst willen we genuanceerder en vaker releases uitbrengen. Hierbij zullen we de IMKAD versie aanduiden met een Maand Jaar notatie, zoals  IMKAD September 2019. Voor documentaire verbeteringen maken we geen nieuwe versie. Bugfixes en kleine wijzigingen zullen we zonder consultatie doorvoeren en leiden wel tot een nieuwe versie. In een changelog kunt u als afnemer zien welke onderdelen binnen IMKAD vernieuwd zijn en op welke datum. Vervolgens kunt u zelf bepalen of de wijziging gevolgen voor u heeft.

De intentie is om alle huidige akte- en productmodellen en webservices over te brengen naar IMKAD 2.3. Deze modellen zijn nu nog gebaseerd op IMKAD 1.0 of op nog oudere versies. Uiteindelijk ontstaat zo één standaard volgens welke het Kadaster informatie uitwisselt.

Eerder gepubliceerde versies

IMKAD 2.2

IMKAD 2.2 is een verbeterde versie van IMKAD 2.1, het bevat vooral veel kleinere wijzigingen. Bekijk het overzicht van de wijzigingen

IMKAD 2.1

IMKAD 2.1 (publicatie 08-05-2012) was de basis voor de BRK levering. Download de modeldocumentatie.

IMKAD 2.1.0 final draft

IMKAD 2.1.0 (publicatie 22-11-2011) is de final draft versie van IMKAD 2 zoals die is aangeboden aan belanghebbenden voor beoordeling. Het commentaar is voor zover mogelijk verwerkt in versie 2.1.1. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de change log.

IMKAD 1.0

IMKAD 1.0 (publicatie 11-04-2008) is de formele versie die momenteel wordt gebruikt voor onder andere KIK inzage en KIK lokaal. Deze versie is gebaseerd op de gegevens zoals die nu vastgelegd zijn in AKR en ontsloten worden via onze dataleveringen. Download de beschrijving van het model.

IMKAD 0.1.2 en 0.2.1

IMKAD 0.1.2 (26-7-2007) en IMKAD 0.2.1 (3-10-2007) zijn oudere gepubliceerde versies die niet meer worden ondersteund.