Releasenotes WOZ

14 juni 2019: Foutbericht bronhouders aangepast

Op het aantal tekens van de <details> van een foutbericht Fo01 zat geen beperking. Deze is nu conform de XSD maximaal 1000 tekens.

31 mei 2019: LV WOZ aangesloten op Digilevering

Met een aansluiting op WOZ Digilevering ontvangt u automatisch mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de LV WOZ.

De LV WOZ is op 22 mei aangesloten op Digilevering, een generieke voorziening van Logius binnen het stelsel van Basisregistraties. Digilevering LV WOZ is voor de Belastingdienst en de waterschappen.

Eén technische EbMS aansluiting

Met Digilevering kunnen afnemers met één technische EbMS aansluiting (Digikoppeling) informatie vanuit meerdere basisregistraties en landelijke voorzieningen afnemen. Naast de LV WOZ zijn ook het Handelsregister en de BAG aangesloten op Digilevering.

Meer informatie

Meer informatie over WOZ Digilevering op de pagina WOZ digilevering.

8 mei 2019: diverse aanpassingen LV WOZ en ETO

Klassieke Stuf-WOZ 2 bestanden

Twee verbeteringen doorgevoerd (vanaf bestand: 2019/4):

  • Aandeel waarde gebouwd wordt gevuld met de Vastgestelde waarde.
  • Handelsnaam van Vestiging wordt nu geleverd als statutaire naam i.p.v. handelsnaam

Berichtverwerking bronhouders

In de verwerking van mutatieberichten werd de foutmelding StUF067 (Dubbeling voor object gevonden) in sommige gevallen ten onrechte teruggegeven. De controle gebruikt nu de juiste vergelijking.

We zien dat sommige bronhouders nog gebruik maken van TLS 1.0 en TLS 1.1. In het derde kwartaal van 2019 gaan we deze TLS-versies uitschakelen om veiligheidsredenen. Op de pagina TLS versie controle kunt u uw TLS-verbinding testen en vindt u meer informatie over veilige dienstverlening.

Verwerkt zonder historie

Als in een synchronisatiebericht problemen met het deel historie voorkomen verwerkt de LV-WOZ momenteel het deel actueel. Bekijk paragraaf 2.3 van het document normalisaties.

Omdat deze werkwijze ook nadelen heeft voor afnemers zal deze “verwerking zonder historie” van synchronisatie berichten binnenkort uitgeschakeld worden in de productieomgeving. Op de Externe Testomgeving is deze aanpassing al doorgevoerd. Leveranciers kunnen daar vanaf vandaag de nieuwe werkwijze testen.

De berichten die dit de afgelopen maanden betrof zijn verwerkt zonder historie. Voor de betrokken WOZ-objecten zal de LV-WOZ na de aanpassing in productie synchronisatieverzoeken versturen.

11 april 2019: diverse aanpassingen Bevragingen

In Bevragingen werd sortering 0 niet ondersteund. Vanaf 11 april is het wel mogelijk deze te gebruiken. De LV WOZ selecteert dan sortering 1. 
De volgorde van de relaties in antwoorden op bevragingen is gecorrigeerd:

  • eerst relaties zonder datum eindRelatie 
  • daarna relaties met datum eindRelatie van recent naar oudste

28 maart 2019: diverse aanpassingen LV WOZ en Tellingenrapportages

Zowel de verkorte als de complete tellingenrapportages zijn weer beschikbaar voor bronhouders in de Mijn Kadaster RapportageApp.

Nadat in de eerste paar maanden van 2019 de LV WOZ vernieuwd is, hebben we een aantal issues geconstateerd en opgelost:

  • historie belanghebbende werd niet geleverd in Lv07, Lv08 & Lv10, en daardoor ook niet getoond in de BevragingApp in Mijn Kadaster
  • sommige correcties werden ten onrechte afgekeurd met een StUF066
  • meerdere wijzigingen binnen hetzelfde synchronisatiebericht met het zelfde tijdvakgeldigheid werden ten onrechte afgekeurd met een StUF058.

Voor meer (technische) details over de aanpassingen kunt u contact opnemen via het contactformulier Klantenservice WOZ.

1 maart 2019: Klassieke StufWOZ 2 bestanden vernieuwd

Vanaf vrijdag 1 maart worden er bestanden geleverd vanuit de vernieuwede StufWOZ 2 fabriek. De initiële bestanden van waardepeildatum 20180101 (2019/1) zijn hiermee vernieuwd, vanwege de kwaliteitsoptimalisaties zullen deze bestanden van een hogere kwaliteit zijn dan voorheen. Dit omdat de vernieuwde validaties aan de voordeur op de berichten van de bronhouders eventuele fouten tegenhouden. Daarnaast vertalen we alle individuele (bronhouder StufWOZ3) berichten nu niet meer naar de StufWOZ 2 standaard, maar wordt er op de levermomenten (elke 1e van de maand vanaf 01-04) vergeleken met het vorige levermoment en alleen de eventuele verschillen geleverd in de klassieke StufWOZ bestanden.
 

21 februari 2019: Massale Bevraging vernieuwd

Vanaf 21 februari is de verbeterde en versnelde Massale Bevraging beschikbaar. Deze versie van de Massale Bevraging was sinds begin januari al beschikbaar op de ETO. De gegevens in de antwoordberichten zijn bij binnenkomst in de LV WOZ gevalideerd door de vernieuwde validaties van de kwaliteitsoptimalisaties. 

In het verleden ondersteunden we niet alle gespecificeerde sorteringen en parameters. Dat is in deze versie verbeterd. Wilt u aanvullend advies over welk vraagbericht u het beste kunt gebruiken? Vul dan ons contactformulier in. Vermeld daarin welke gegevens u wilt ontvangen en voor wie u dit vraagt (een gemeente, waterschap of ander type afnemer). Heeft u nog geen Massale Bevraging, maar heeft u hierin wel interesse? Lees dan meer op de pagina WOZ indirecte bevraging.

18 februari 2019: WOZ-waardeloket, Individuele Bevraging & BevragingApp vernieuwd

In de afgelopen maanden hebben we een aantal extra kwaliteitscontroles doorgevoerd op de Landelijke Voorziening WOZ (zie onderstaande releasenotes). Bronhouders hadden via MijnKadaster al toegang tot deze vernieuwde omgeving. Sinds 18 februari 2019 zijn ook het WOZ-waardeloket en de Individuele Bevraging hierop aangesloten. Dat betekent dat vanaf dat moment de gegevens aan belanghebbenden via het WOZ-waardeloket en MijnOverheid weer uit dezelfde bron komen die bronhouders via MijnKadaster raadplegen.

Ook voor afnemers betekent dit dat zij voortaan de extra gecontroleerde gegevens ontvangen bij Individuele Bevragingen, bijvoorbeeld via MijnKadaster. De Massale Bevraging wordt later deze maand ook aangesloten op de vernieuwde database. Dit geldt ook voor de Stuf-WOZ bestanden die vanaf 1 maart 2019 geleverd worden.

In de afgelopen maanden hebben we gezien dat niet alle WOZ-waarden beschikbaar zijn in de vernieuwde database omdat ze niet langs de nieuwe controles (kwaliteitsoptimalisaties) gekomen zijn. Inmiddels hebben bronhouders al veel van deze gegevens opnieuw gesynchroniseerd. Het kan echter zo zijn dat sommige objecten in het WOZ-waardeloket niet zichtbaar zijn of dat voor sommige WOZ-objecten geen waarde zichtbaar is in een bepaald jaar. Deze WOZ-objecten of WOZ-waarden zullen dan ook bij bevragen via MijnKadaster door de bronhouder niet gevonden worden in de LV WOZ. De bronhouder moet deze gegevens dan alsnog aanbieden aan de LV WOZ (synchronisatie, wellicht na herstel van een fout in de eigen registratie waardoor de gegevens niet voldoen aan de striktere kwaliteitscontroles van de LV WOZ). De gegevens zullen dan bij de volgende verversing van het WOZ-waardeloket (wekelijks aan het eind van het weekend) ook zichtbaar zijn op het WOZ-waardeloket

15 januari 2019:  BevragingApp & RapportageApp voor bronhouders vernieuwd

De webapplicaties voor bevragingen en rapportages in Mijn Kadaster zijn vernieuwd. Sinds 3 januari controleren wij het berichtenverkeer van bronhouders nauwkeuriger dan voorheen. De eerste effecten van die controle zijn voor bronhouders inmiddels zichtbaar in de inkijkfuncties van de LV WOZ. De overige producten en diensten voor afnemers volgen later.
 
Naar aanleiding van de nieuwe privacy wet is ons autorisatiebeleid gewijzigd; we zijn strenger daar waar het gaat om toegang voor geautoriseerde gebruikers van de LV WOZ. Organisaties die niet gemandateerd zijn voor het WOZ-bronhouderschap maar wel voor het heffen van de aanslag OZB, mogen geen rapportages opvragen. Daarnaast dient bij iedere bevraging in Mijn Kadaster aangegeven te worden namens wie de bevraging wordt gedaan. Organisaties die namens meerdere gemeenten en/of waterschappen werken, zullen bij iedere bevraging een keuze moeten maken. 

3 januari 2019: Verbeterde validaties, vernieuwde foutmeldingen voor bronhouders en ETO

De afgelopen maanden zijn er in samenwerking met de Waarderingskamer, bronhouders en leveranciers grote stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Vanaf 03 januari versturen we foutmeldingen op basis van de verbeterde validaties op de productieomgeving. Deze foutmeldingen zijn specifieker en gedetailleerder dan u tot nu toe van ons gewend was.

De Externe testomgeving is volledig open voor alle producten en diensten

Afnemers(leveranciers) kunnen gaan testen op de ETO met de juiste vraagberichten voor Massale en Individuele Bevragingen (in het verleden ondersteunden we niet alle gespecificeerde sorteringen en parameters). Wilt u advies over welk vraagbericht voor u het meest geschikt is, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen via het contactformulier Klantenservice WOZ.

 

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de klantenservice van de Landelijke voorziening WOZ.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met het contactformulier Klantenservice WOZ. Bellen of mailen kan ook, de gegevens vindt u op de pagina Klantenservice