Releasenotes WOZ

25 oktober 2018: - Vullen synchronisatieverzoek

Op donderdag 25 oktober nemen we een kleine release voor LV WOZ  in productie. Het betreft enkele correctieve aanpassingen voor het vullen van het synchronisatieverzoek.Tevens komt een noodzakelijke aanpassing beschikbaar voor een correcte werking van de Indirecte levering.

5 oktober 2018: Mijn Kadaster - WOZ Rapportages 

Vanaf 5 oktober 2018 is het voor bronhouders mogelijk om via de optie “Aanvragen” in Mijn Kadaster 4 extra rapportages aan te vragen. Het gaat om een WOZ Actueel Belangenrapportage, WOZ Actueel Objectenrapportage, WOZ Actueel Beschikkingenrapportage en een WOZ Actueel Subjectenrapportage. Deze overzichten zijn ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Deze nieuwe overzichten zijn een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. 
Daarnaast zal de WOZ-Waardenrapportage in november komen te vervallen et de introductie bovengenoemde 4 nieuwe rapportages.

 

23 augustus 2018: Oplossing foutsituatie LV WOZ

Vanaf 23 augustus is een een oplossing beschikbaar voor een foutsituatie waarbij de foutcode STUF059 wordt weergegeven. Deze foutcode is niet juist. Met het beschikbaar komen van deze release, laat de foutsituatie voortaan de foutcode STUF055 zien.  

31 juli 2018: Aansluittoetsomgeving uitgeschakeld   

Op 31 juli 2018 is de laatste gemeente aangesloten op de LV WOZ. Dit betekent dat er geen gemeenten meer in het aansluitproces zitten. Om die reden is de aansluittoetsomgeving uitgeschakeld. Voor eventuele testdoeleinden kan een gemeente toegang aanvragen voor de Externe TestOmgeving (ETO). Voor meer informatie neemt u contact met ons op via de gegevens op de pagina Klantenservice WOZ.

5 juli 2018: Mijn Kadaster - WOZ Waardenrapportage

Vanaf 5 juli 2018 is het voor bronhouders mogelijk om via de optie 'Aanvragen' in Mijn Kadaster overzichten en/of bestanden aan te vragen met daarin de objecten met de meest relevante attributen van de betreffende gemeente. Dit overzicht is ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Dit overzicht is een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. Meer informatie vindt u in de WOZ-Waardenrapportage. 

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de Klantenservice LV WOZ. De gegevens vindt u op de pagina Klantenservice.