Releasenotes Kwaliteitsdashboard BGT

Release BGT Kwaliteitsdashboard 202004-01

Release 202004-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 april 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release is:.

Verschil vorige versie

 • Nieuw menu-item ‘Tableau SVB-BGT’

Er is een menu-item bijgekomen rechtsboven in het kwaliteitsdashboard. Het nieuwe menu-item ‘Tableau SVB-BGT’ is geplaatst tussen de bestaande items ‘Toelichting’ en ‘Mijn Kadaster’. Door op dit item te klikken opent zich een nieuw tabblad die verwijst naar de Monitor Datakwaliteit van het SVB-BGT.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 202003-01

Release 202003-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 maart 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil vorige versie

 • Nieuwe rapportage ORL Type
  Onder het thema BAG-BGT vergelijkingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd als uitbreiding op de bestaande rapportages.
  Op basis van een overeenkomend ORL Bag-id wordt de attribuutwaarde van het veld ‘Type’ vergeleken tussen beide registraties. Hierbij wordt vergeleken op alle typen (Weg, Water, Spoorbaan, Terrein, Administratief gebied, Landelijk gebied en Kunstwerk).
  De eventuele verschillen worden gepresenteerd in het detailscherm. Door te klikken op een specifiek BAG-object-id wordt de BAG-viewer in een nieuw tabblad geopend. Hiermee kan de locatie van de Openbare ruimte uit de BAG eventueel gevisualiseerd worden.
 • Aanpassing sortering details
  In de detailpagina van de rapportages worden datumvelden niet correct gesorteerd. De sortering vond plaats op het datumformaat dd-mm-yyyy. Door deze aanpassing zal de sortering op het datumformaat yyyy-mm-dd gebeuren. De weergave van datumvelden zal niet wijzigen. Dit blijft dd-mm-yyyy.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 202002-01

Release 202002-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 4 februari 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Extra functionaliteit detailpagina
  In het detailscherm zijn 2 wijzigingen opgeleverd. De gebruiker kan zelf de kolombreedte aanpassen. Als u de breedte van een kolom wilt wijzigen, sleept u de rand aan de rechterzijde van de kolomkop, totdat deze de gewenste breedte heeft. Daarnaast kan er data geselecteerd worden door dubbel te klikken op de gewenste data. Deze data kan dan bijvoorbeeld gekopieerd worden.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 202001-01

Release 202001-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 28 januari 2020 om 12:00 uur beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Export aantallen-pagina
 • Het excelbestand dat gegenereerd kan worden vanuit de Aantallen-pagina is gewijzigd. Op ieder tabblad zijn de kolomnamen gewijzigd. De kolomnaam ‘Categorie of foutomschrijving’ is vervangen door ‘Omschrijving’. Daarnaast hadden de gepresenteerde aantallen geen kolomnaam. Hiervoor wordt nu de kolomnaam ‘Aantal’ weergegeven.
 • Met ingang van dit jaar is de releasenummering voor het BGT Kwaliteitsdashboard aangepast. 

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.2.0

Release 2.2.0 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 11 december 2019 om 12:00 uur beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil vorige versie

 • BAG-link bestaande rapportages
  De detailinformatie van de rapportages ‘BAG-BGT Statusconflicten’ en ‘BGT-pand ontbreekt’ is gewijzigd. Vanaf peilmoment 01-01-2020 zullen de waarden in de kolom BAG object-id voorzien worden van een hyperlink. Deze link verwijst naar de BAG-viewer. Wanneer er op deze link wordt geklikt wordt de BAG-viewer opgestart in een nieuwe tabblad. Hiermee kan de locatie van een bevinding gevisualiseerd worden.

 • Extra detailinformatie
  De detailinformatie van de rapportage ‘Terugmeldingen niet tijdig in onderzoek genomen’ is gewijzigd. Een extra kolom ‘Geregistreerd op’ is toegevoegd om de gebruiker meer informatie te geven bij de betreffende terugmelding. Zo kan er sneller een conclusie getrokken worden. Het effect hiervan is vanaf peilmoment 01-01-2020 zichtbaar in het BGT Kwaliteitsdashboard. Dit betekent concreet dat de gegevens in deze kolom tot 01-01-2020 niet gevuld zijn.
  Ook de detailinformatie van de rapportage ‘BAG-BGT statusconflicten’ is gewijzigd. Er zijn 2 extra kolommen toegevoegd; LV publicatiedatum en Datum statuswissel. Deze wijziging is direct zichtbaar.

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.1.0

Release 2.1.0 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 december 2019 om 0:00 uur beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Nieuwe rapportage BGT-ORL ontbreekt
  Onder het thema BAG-BGT vergelijkingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd als uitbreiding op de bestaande rapportages.
  Op basis van het BAG object-id wordt er gekeken welke id’s ontbreken in de BGT. De Openbare Ruimte Labels uit de BGT die gebruikt worden hebben de status ‘Bestaand’ waarbij we de BAG de status ‘Naamgeving uitgegeven (niet naamgeving ingetrokken)’ aanhouden. ORL’s met een BGT-status ‘Plan’ worden niet meegenomen in de vergelijking. Deze vergelijking gebeurt op basis van 4 typen (Weg, Water, Spoorbaan en Terrein). Met de overige 3 typen (Administratief gebied, Landelijk gebied en Kunstwerk) wordt geen rekening gehouden. De eventuele verschillen presenteren we in het detailscherm. Door te klikken op een specifiek BAG-object-id wordt de BAG-viewer in een nieuw tabblad geopend. Hiermee kan de locatie van de Openbare ruimte uit de BAG gevisualiseerd worden.

 • Nieuwe rapportage BAG-ORL ontbreekt
  Ook deze nieuwe rapportage vinden we terug onder het thema BAG-BGT vergelijkingen maar dan de omgekeerde versie van de in 1.1.1. beschreven rapportage. Hier tonen we de BGT object-id’s van de Openbare Ruimte Labels waarvan het BAG-id geen match heeft met het BAG object-id. Omdat de BAG leidend is duidt dit op een fout aan de kant van BGT.

 • Nieuwe rapportage Schrijfwijze ORL
  Deze nieuwe rapportage is ook toegevoegd aan het thema BAG-BGT vergelijkingen. Op basis van een BAG object-id die voorkomt in zowel de BAG als de BGT wordt inhoudelijk getoetst of de schrijfwijzen exact overeenkomen. De schrijfwijze van een Openbaar ruimte in de BAG is bindend. Op basis van de getoonde bevindingen zal de BGT registratie dus aangepast en geregistreerd moeten worden in de LV-BGT.

 • Aanpassing Aantallen-pagina met Doorlooptijd Terugmeldingen
  De Aantallen-pagina is uitgebreid met de grafiek Doorlooptijd Terugmeldingen. Hier onderscheiden we 3 categorieën;
  Terugmeldingen die een doorlooptijd tussen de 0 en 6 maanden hebben, tussen de 6 en 18 maanden en terugmeldingen die langer dan 18 maanden “open” staan of hebben gestaan. We controleren de openstaande terugmeldingen vanaf het startpunt tot het peilmoment. Een openstaand terugmelding is een melding die de status Nieuw, In onderzoek, Goedgekeurd of Ingepland bij bronhouder kan hebben. Daarnaast controleren we de gesloten terugmeldingen. De doorlooptijd bij deze terugmeldingen berekenen we door het startpunt en de einddatum met elkaar te vergelijken.

 • Scoringspercentage BAG-BGT vergelijkingen aangepast
  Het scoringspercentage voor de rapportages onder het thema BAG-BGT vergelijkingen zijn aangepast voor de bronhouders die geen bronhouder zijn van objecttype Pand. In de keten hebben we afgesproken dat alleen gemeentelijke bronhouders en Ministerie van Defensie bronhouder mogen zijn van panden. Wanneer een bronhouder geen enkel pand op zijn naam heeft staan werd er 0% berekend. Dit is niet correct. Vanaf nu presenteren we voor deze bronhouders een scoringspercentage van 100%.

 

Release BGT Kwaliteitsdashboard 2.0.5

Release 2.0.5 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 november 2019 om 0:00 uur beschikbaar gekomen. De
inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Aanpassing rapportage BAG-BGT statusconflicten
  In deze versie is de rapportage BAG-BGT statusconflicten aangepast. Er zijn gevallen waarbij panden gesignaleerd worden die de status "Pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben en langer dan 6 maanden op deze status staan. Dit kunnen panden zijn die verbouwd worden. Aangezien verbouwingen in de regel langer dan een half jaar duren is het niet terecht wanneer dit gesignaleerd wordt in het kwaliteitsdashboard. Met deze aanpassing filteren we de zogenoemde “verbouwingen” uit de signaleringen. Dit doen we door te controleren of een pand voor een 2e keer in de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” staat.