Registraties

Gegevens registreren we met het doel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden wanneer we ze nodig hebben. Natuurlijk moeten ze dan kloppen. Ook willen we wijzigingen snel kunnen doorvoeren en anderen moeten de gegevens gemakkelijk kunnen inzien. Samen met andere overheidspartijen kijken we hoe we slim kunnen omgaan met registreren en informatie laagdrempelig beschikbaar kunnen maken. Het resultaat is het Stelsel van Basisregistraties.

Binnen het Stelsel van Basisregistraties zijn registraties verdeeld over een aantal overheidsorganisaties. Het Kadaster is bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Daarnaast beheren we 5 registraties van andere organisaties, de zogenoemde landelijke voorzieningen.

Basisregistraties

In het Stelsel van Basisregistraties is 1 overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de registratie van een bepaald gegeven. Het Kadaster is houder van de Basisregistraties Kadaster en Topografie.

Meer informatie over Basisregistraties

BRK

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart.

Meer informatie over BRK

BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Meer informatie over BRT

Landelijke voorzieningen

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Meer informatie over BAG

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Meer informatie over BGT

Wkpb

De afkorting  staat voor Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, en is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Meer informatie over Wkpb

WOZ

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het Kadaster beheert de LV WOZ.

Meer informatie over de WOZ

Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl is dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via deze landelijke voorziening zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen beschikbaar.

Naar Ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden de vele regels voor de inrichting van onze leefomgeving vereenvoudigd. De Omgevingswet bundelt zo'n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Meer informatie Omgevingswet

Schepen en luchtvaartuigen

Het Kadaster registreert niet alleen de rechten die gelden voor vastgoed. Wij beheren ook de registraties voor schepen en luchtvaartuigen.

Meer over registreren van schepen en luchtvaartuigen

Informatie over kabels en leidingen (KLIC)

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken, zoals vermeld in de WIBON.

Meer informatie KLIC (WIBON)

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK)

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) is het geautomatiseerde akteproces vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte bij het Kadaster.

Meer informatie KIK

Netwerken

Een netwerk is een stelsel van kabels en leidingen, dat zich zowel in als boven de grond kan bevinden. Het is een onroerende zaak en kan ingeschreven worden bij het Kadaster.

Meer over het registreren van netwerken

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

PDOK is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van nationaal belang. Het Kadaster biedt via PDOK een aantal producten aan. PDOK stelt geo-informatie van de overheid beschikbaar op één centrale plek. Actueel, betrouwbaar, altijd beschikbaar en kosteloos.

Meer informatie over PDOK

Informatie over energielabels van gebouwen

Het Kadaster verzorgt de informatieverstrekking over energielabels van gebouwen. De registratie van energielabels is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie energielabels