Producten


21 gevonden producten

Strategisch aankoopadvies

De rapportage Strategisch aankoopadvies analyseert de kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt en adviseert overheden over de aankoop van grond.


Digitale wegenlegger

Duidelijkheid over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen en paden in uw gemeente met de Digitale wegenlegger van het Kadaster.


Bedrijventerreinenmonitor

Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.


Gebiedsscan vakantieparken

Een gebiedsscan vakantieparken bestaat uit verschillende themakaarten en biedt u een objectief beeld van de situatie op een park.


Kavelruilmonitor

Op zoek naar gedetailleerde informatie over uw kavelruilproject? Met de Kavelruilmonitor bekijkt u de voortgang van uw project.


Snippergroen

Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.


Quick scan stedelijk gebied

Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied en meer.