Producten


25 gevonden producten

Quick scan stedelijk gebied

Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied en meer.


Analyse ruimtelijke ontwikkeling

De Analyse ruimtelijke ontwikkeling brengt verrommeling en versnippering van gebieden in beeld. Van belang bij het maken van beleid voor de leefomgeving.


Kavelruilmonitor

Op zoek naar gedetailleerde informatie over uw kavelruilproject? Met de Kavelruilmonitor bekijkt u de voortgang van uw project.


Verkavelen voor groei

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.


Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met instrument landinrichting uit de Wilg?


Gebiedsfoto

De Gebiedsfoto brengt omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. Een gedegen basis voor ruimtelijke projecten.


Ontwikkelingen woningmarkt

Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Wij leveren u informatie op maat over bijvoorbeeld huizenprijzen, eventuele vergrijzing en verhuizingen.


Verhuisbewegingen

Verhuisbewegingen geeft u een overzicht vanuit welke locatie naar welke locatie personen verhuizen.