Producten


118 gevonden producten

Geocoderen

In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Het Kadaster koppelt de x- en y-coƶrdinaten aan de adressen in uw adressenbestand.


TOPstakels

Werkt uw bedrijf met helikopters of vliegtuigen? Gegevens over objecten die meer dan vijftien meter boven het maaiveld uitsteken, vindt u in TOPstakels.


Advies bij gebiedsontwikkeling

Heeft u ruimtelijke doelen te bereiken? Het Kadaster geeft graag onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld over kavelruil, herverkaveling en grondaankoop.


Gebiedsscan vakantieparken

Een gebiedsscan vakantieparken bestaat uit verschillende themakaarten en biedt u een objectief beeld van de situatie op een park.


Complexaanduiding appartementen

Wilt u een notariƫle splitsingsakte inschrijven in de openbare registers? Dan moet u eerst een complexaanduiding appartementen laten vaststellen.


Marktpositie informatie notariaat

Overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten dat in uw werkgebied is ingeschreven, eventueel aangevuld met het marktaandeel van uw notariskantoor.


Controle op doorhalingen hypotheken

Om te voorkomen dat verkeerde hypotheken en beslagen doorgehaald worden in de kadastrale registratie, kan het Kadaster de gegevens voor u controleren.