Producten


118 gevonden producten

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Het Kadaster onderzoekt of er erfdienstbaarheden zijn bij een kadastraal object, bijvoorbeeld recht van overpad of recht op uitzicht.


Eigendomskaart - Eigenarenkaart

Vraag de kadastrale en administratieve gegevens, waaronder eigendom, op van een gebied. O.a. voor het opstellen van vastgoedbeleid en bestemmingsplannen.


Calamiteitenmelding

Kunt u niet wachten met graven omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding.


Adrescoördinaten Nederland

De ligging van monumenten in uw gemeente presenteren op een kaart? De koppeling van geografische coördinaten aan adressen maakt het mogelijk.


Historische topografische kaart

Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen.


Bonnebladen

Gedetailleerde militaire kaarten op schaal 1:25.000, gemaakt vanaf 1865. De eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalig Topographisch Bureau.


Digitale wegenlegger

Duidelijkheid over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen en paden in uw gemeente met de Digitale wegenlegger van het Kadaster.


Quick scan stedelijk gebied

Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied en meer.