Producten


118 gevonden producten

Snippergroen

Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.


Gebiedsfoto

De Gebiedsfoto brengt omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. Een gedegen basis voor ruimtelijke projecten.


Quick scan stedelijk gebied

Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied en meer.


Uittreksel kadastrale kaart

De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in de omgeving. Bestel nu gemakkelijk en snel in onze webwinkel.


Analyse ruimtelijke ontwikkeling

De Analyse ruimtelijke ontwikkeling brengt verrommeling en versnippering van gebieden in beeld. Van belang bij het maken van beleid voor de leefomgeving.


Erfdienstbaarhedenonderzoek

Het Kadaster onderzoekt of er erfdienstbaarheden zijn bij een kadastraal object, bijvoorbeeld recht van overpad of recht op uitzicht.


Bedrijfsmatige transacties

Bedrijfsmatige transacties geeft u inzicht in de aan- en verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed in Nederland, zoals winkels, loodsen en fabrieken.


Bedrijventerreinenmonitor

Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.


Tracéanalyse

De Tracéanalyse geeft u een gedegen beeld van de voor- en nadelen van verschillende tracéalternatieven. Inzetbaar voor onder andere wegen en spoorlijnen.


Quick scan kavelruil

Met de Quick scan kavelruil van het Kadaster krijgt u snel een gedegen inzicht in de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil in een plangebied.