Producten


124 gevonden producten

Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met instrument landinrichting uit de Wilg?


Agrarisch rapport

Snel informatie over de gerechtigde van agrarische gronden en/of boerderijen.


Waardelijst

De Waardelijst verstrekt verbeterde eigendomsinformatie aan taxateurs. Het product is, als aanvulling op de Eigendomskaart, te bestellen.


Verkavelen voor groei

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.


Onderzoek in opdracht

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.


Aanbrengen microdots op een schip

Diefstal van uw schip onaantrekkelijk maken? Beveilig uw boot met microdots. Slechts 1 chip is genoeg om te weten wie de eigenaar van een vaartuig is.


Gemiddelde koopsom

De Gemiddelde koopsom geeft zakelijke gebruikers informatie over de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen in een bepaald gebied.


Indicatie eigen huis

Informatie over het eigendom van woningen gekoppeld aan uw adressenbestand. Zo ziet u per adres snel of de eigenaar een persoon of een bedrijf is.


Geocoderen

In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Het Kadaster koppelt de x- en y-coördinaten aan de adressen in uw adressenbestand.