Producten


118 gevonden producten

Eigenaarsinformatie

Bent u op zoek naar welke eigendommen een persoon op naam geregistreerd heeft staan? Bestel dan eigenaarsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een persoon en de geregistreerde objecten die deze persoon op naam heeft staan.


Eigendomsinformatie schip

Officieel document met kadastrale informatie over een schip, bijvoorbeeld het brandmerk, de motorgegevens en op welke naam het schip geregistreerd is.


Hypotheekinformatie schip

Gewaarmerkt document van het Kadaster waarop u kunt zien welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of een schip.


Netwerktekening vervaardigen

Bij de registratie van een netwerk moet een netwerktekening als bijlage bij de akte worden ingeschreven. Deze tekening kan het Kadaster voor u maken.


TOPvector

Digitale topografische vectorbestanden op twee schaalniveaus. In te lezen in CAD en GIS. Geschikt voor toepassingen waarbij u zelf gegevens wilt toevoegen of bewerken.


BAG WMTS

Met de BAG Web Map Tiling Service kunt u snel kaartbeelden met actuele BAG-informatie opvragen zoals pandcontouren en woonplaatsen.


Eigendomskaart - Eigenarenkaart

Vraag de kadastrale en administratieve gegevens, waaronder eigendom, op van een gebied. O.a. voor het opstellen van vastgoedbeleid en bestemmingsplannen.


Bedrijventerreinenmonitor

Inzicht in de actuele ecomomische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.