Producten


124 gevonden producten

Web-ELAN

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via Web-ELAN.


Simulatiespel

Tool die helpt de inbreng en samenwerking van eigenaren te verbeteren én die inzicht geeft in de functionele indeling van het centrum.


Woningtypering

Woningtypering voegt aan de adressen in uw adressenbestand het type van de woningen toe, bijvoorbeeld appartement of hoekwoning.


BAG WMTS

Met de BAG Web Map Tiling Service kunt u snel kaartbeelden met actuele BAG-informatie opvragen zoals pandcontouren en woonplaatsen.


BAG WMS

Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van adresseerbare objecten.


BAG WFS

Met BAG WFS kunt u administratieve gegevens opvragen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen voor gebruik in uw eigen (GIS)-software.


TOPNL

Digitale topografische bestanden op diverse schaalniveau’s, afgeleid van TOP10NL. De kaarten kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.


BRK Bevragen

BRK Bevragen is een API om actuele informatie uit BRK over objecten op te vragen.


Agrarische transacties

Agrarische transacties geeft u inzicht in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed in Nederland. Onder meer met informatie over grootte en koopsom.