Producten


118 gevonden producten

TOPNL

Digitale topografische bestanden op diverse schaalniveau’s, afgeleid van TOP10NL. De kaarten kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.


TOP10NL

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster.


TOPraster

Topografische rasterkaarten – geschikt voor desktop-mapping, als illustratiemateriaal voor publicaties of websites of als referentiekaart voor CAD-applicaties.


Web-ELAN

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via Web-ELAN.


BAG Compact

Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken XML-bestand met adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.


Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd? Het werkelijke gebruik vastleggen voor toekomstige verkoop kan met een Splitsing t.b.v. grenscorrectie.


Hulpkaart

Een hulpkaart toont de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep.


Nederland 3D

Nederland 3D is een digitaal topografische bestand met 3D objecten. Het is een actueel en gedetailleerd bestand en kan gebruikt worden voor simulaties, analyses en berekeningen.