Producten 2.0

Met de gewijzigde Wet BAG worden ook de BAG-producten in een nieuw jasje gestoken. Deze veranderingen zijn gebaseerd op de wensen van onze afnemers, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en het afnemersonderzoek. 

BAG Extract 2018

Het product BAG Extract wijzigt vooral op inhoud. De gegevens die geleverd worden met het BAG Extract 2018 zijn conform de Catalogus BAG. Er zijn onder andere nieuwe statussen toegevoegd en elk attribuut kan afzonderlijk in onderzoek gezet worden. Zo kan bijvoorbeeld bij een pand gekozen worden om alleen het bouwjaar in onderzoek te zetten en niet het gehele pand.

De volledige specificaties en technische beschrijvingen zijn op de pagina BAG Extract 2018 

Mutatieleveringen (API)

De mutaties van een abonnement op BAG Extract kunnen door middel van een API op elk gewenst moment opgevraagd worden. Door de komst van de API Mutaties vervalt het abonnement op mutaties in de huidige vorm.

Individuele bevragingen (API) 

Door de komst van deze nieuwe API waarmee de gegevens uit de LV BAG volgens BAG 2.0 beschikbaar zullen zijn, vervalt BAG Bevragen in de huidige vorm. De huidige API REST JSON wordt vervangen door een API waarmee ook de gegevens conform BAG 2.0 bevraagd kunnen worden. 

Meer informatie over dit product volgt.

BAG Compact 

Met de BAG Bevraging API kunnen op elk gewenst moment adressen bevraagd worden. Door de komst van deze API vervalt de levering van BAG Compact. Een bestand met alle gegevens uit de LV BAG blijft beschikbaar via BAG Extract.

BAG WFS, BAG WMS en WMTS

De webservices van de BAG worden veelvoudig gebruikt en deze producten blijven bestaan. Waar nodig worden ze aangepast aan de hand van de Catalogus.

Meer informatie volgt.

BAG Viewer

Net als de webservices is de BAG Viewer een veel gebruikt product van de LV BAG. Aan de hand van de Catalogus en de binnengekomen wensen steken we de BAG Viewer in een nieuw jasje met nieuwe functionaliteiten.

Meer informatie volgt.

Digilevering

Voor Digilevering verandert er niets in de wijze van leveren aangezien dit proces via Logius verloopt. Inhoudelijk worden de berichten afgestemd op de Catalogus. 

Meer informatie volgt.

Belangrijkste wijzigingen

Alle vernieuwde producten worden inhoudelijk aangepast aan de BAG Catalogus. Naast de inhoudelijke wijzigingen worden de producten in de meeste gevallen ook technische gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen staan in onderstaand overzicht genoemd.

Product  Belangrijkste wijzigingen
BAG Extract 
  • Mappenstructuur vereenvoudigd
  • Relatie objecten via XLINK
  • Stuurgegevens worden aangepast
  • Verwijzing naar URL’s
BAG Extract mutatieabonnement Wordt uitsluitend ontsloten door middel van een API
BAG Bevragen  Wordt ontsloten door een gewijzigde REST API
BAG Viewer  Er worden extra functionaliteiten toegevoegd
Digilevering  De inhoud van de berichten wordt aangepast aan de Catalogus BAG 2018
Nieuwe producten Belangrijkste wijzigingen
Individuele Bevragingen
  • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API.
  • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018. 
Mutatieleveringen                                                      Na het inlezen van een BAG Extract kunnen de mutaties opgehaald worden via een API. 

Binnen 2 jaar overstappen

Op het moment dat we de specificaties van een BAG-product publiceren gaat de overgangstermijn van 2 jaar (1 jaar voorbereiding en 1 jaar implementatie bij afnemers) lopen. In het geval van het BAG Extract betekent dit dat in Q4 2020 BAG Extract 1.0 verdwijnt. 

Bekijk hieronder de planning van het beschikbaar stellen van de specificaties en de planning van het uitfaseren van de oude producten.

 

Productplanning BAG 2.0