Product Waardelijst

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen
 • voor nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond

Beschrijving

Wilt u kadastrale percelen vormen, maar zijn de definitieve grenzen nog niet aan te wijzen in het terrein? Dan kunt gebruik maken van voorlopige kadastrale grenzen. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Percelen met voorlopige kadastrale grenzen kunnen worden opgenomen in een KIK-akte.

Voorlopige grenzen op de kadastrale kaart

 • U kunt zelf de voorlopige kadastrale grenzen intekenen op de kadastrale kaart. U kunt hiervoor gebruik maken van de applicatie Splits.
 • Wij kunnen een voorlopige administratieve grens intekenen op de kadastrale kaart. Wij hebben hiervoor wel 1 of meerdere situatietekeningen nodig. 

Samenvoegen

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Meer informatie vindt u op de pagina Samenvoegen van percelen.

Het is zinvol om te bekijken of de percelen kunnen worden samengevoegd voordat de voorlopige kadastrale grenzen worden gevormd.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 100,00
Kosten per definitief gevormd perceel (bij percelen groter dan 100m² en duurder dan € 5.000,00) € 660,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Zelf voorlopige grenzen intekenen op kadastrale kaart

U kunt met de applicatie Splits zelf op de kadastrale kaart intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers.

De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, als de definitieve grenzen aan te wijzen zijn.

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, kunt u een autorisatie aanvragen via het formulier Aanvraag autorisatie Splits.  

Wat is de verwerkingstijd?

In de meeste gevallen is uw splitsingsverzoek binnen 10 minuten verwerkt. Voegt u een machtiging of opmerking bij uw aanvraag dan duurt de verwerking maximaal 3 werkdagen. Hierover informeren wij u per e-mail. 

Meer informatie over het gebruik van Splits

Aan de hand van instructiefilms leggen wij u uit hoe Splits werkt. Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen.

Ga naar de instructiefilms

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bekijk dan onze webinars of neem contact op met de Klantenservice VKG


Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben:

 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of afgepaald zijn

 • wanneer kadastrale grenzen en oppervlakte van de nieuwe percelen vóór een overdracht vastgesteld moeten worden; bijvoorbeeld bij de verkoop van appartementencomplexen

 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen

Corona-update

Let op! Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen onze dienstverlening en bereikbaarheid anders zijn dan u van ons gewend bent. Kijk voor actuele informatie op onze nieuwspagina.

 

Beschrijving

Let op! Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen onze dienstverlening en bereikbaarheid anders zijn dan u van ons gewend bent. Kijk voor actuele informatie op onze nieuwspagina.

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. De nieuwe grenzen moeten op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar zijn en aan te wijzen zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. Wij meten de nieuwe grens op en elk nieuw perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Na de splitsing krijgt de kadastrale eigenaar een brief van het Kadaster met de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde krijgt een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren. 

Zelf meetgegevens aanleveren?

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau kunt u zelf de meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren bij het Kadaster. Kijk voor meer informatie op de productpagina Splitsen percelen met aanleveren meetgegevens.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel

€ 440,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 366,50

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. In dit geval is het mogelijk dat er een lager tarief gehanteerd wordt. 

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Bestellen

Omschrijving Hoe aan te vragen?
Splitsen van percelen bestelformulier voor splitsing van percelen

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Levering

Tot 50 nieuw te vormen percelen

U kunt  voor maximaal 49 nieuw te vormen percelen een directe bestelling plaatsen. 
Ontstaan na de splitsing 50 of meer percelen, of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u uw splitsingsverzoek alleen via een offerteaanvraag bij ons indienen. In het bestelformulier kunt u in dat geval kiezen voor het aanvragen van een offerte.
U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen.

Voor het aanwijzen van de nieuwe grenzen (de aanwijs) neemt de landmeter contact met u op. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking af te ronden.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel.

Bij 50 of meer nieuw te vormen percelen

Ontstaan er na de splitsing 50 of meer nieuwe percelen? Of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u alleen een offerte aanvragen voor de splitsing. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u deze binnen 5 werkdagen. 

Bij meer dan 50 percelen is de tijd waarbinnen we meting en verwerking daarvan afronden afhankelijk van het aantal nieuw te vormen percelen en de beschikbare capaciteit. U vindt deze informatie in de offerte.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) plaats. Voor de afspraak neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde? Dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor het aanwijzen van de nieuwe grenzen (de aanwijs). 

Afspraak of aanvraag afzeggen

Heeft u een afspraak gemaakt of een aanvraag gedaan voor een afspraak, maar wilt u deze toch afzeggen? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders

Nieuwe grens nog niet aanwijsbaar?

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar de productpagina Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Gebruikte grens nog niet vastgelegd?

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u deze wel vastleggen bijvoorbeeld voor toekomstige verkoop? Laat dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

Meer informatie op de pagina Splitsing t.b.v. grenscorrectie


Toegang tot een kopie van de gegevens uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.

 • Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van woonplaatsen
 • Keuze voor een eenmalige levering of een (mutatie)abonnement

Let op: Het huidige BAG Extract wordt vanaf maart 2021 niet meer geleverd. Als vernieuwde versie is het BAG 2.0 Extract ontwikkeld. Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract

 

Beschrijving

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan.

Heel Nederland of selectie op gemeente

BAG Extract kunt u bestellen van heel Nederland of u maakt zelf een selectie op één of meerdere gemeenten. Bij uw bestelling kunt u de gewenste gemeenten opgeven.

Levenscyclus of peildatum

U kunt kiezen of u de gegevens op basis van peildatum of levenscyclus wilt ontvangen.

 • Waarde op peildatum: bevat de gegevens zoals deze op de opgegeven peildatum geldig zijn.
 • Levenscyclus: bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van BAG objecten.

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen tussen een eenmalige levering, een maandabonnement op alle actuele BAG-gegevens of een mutatieabonnement waarbij u periodiek (dagelijks of maandelijks) de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering ontvangt.

Via Mijn Kadaster kunt u de gewenste bestanden bestellen of een abonnement op BAG Extract afsluiten. Log in op Mijn Kadaster en ga naar BAG, 'Bestellen Extract'.

Meer informatie over BAG Extract

BAG Extract is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Extract' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak voor BAG Extract.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering prijs
BAG Extract € 180,00
Abonnement prijs per maand
alle actuele BAG-gegevens € 120,00
maandelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 12,00
dagelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 180,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Extract kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar de ZIP-bestanden. Deze bestanden kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Extract vindt u op de pagina ‘BAG levertermijnen’.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.


Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting of heg

 • planten van een boom aan de rand van uw tuin bouwen van tuinhuisje of schuur

 • bij uw (nieuwe) woning burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

Corona-update

Let op! Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen onze dienstverlening en bereikbaarheid anders zijn dan u van ons gewend bent. Kijk voor actuele informatie op onze nieuwspagina.

 

Beschrijving

Bij een grensreconstructie helpen wij u een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar te maken in het terrein. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de volgende interactieve video.

Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Alleen een rechter kan aan de hand van het naslagwerk een officiële uitspraak doen hoe de juridische grens ligt ten opzichte van de uitgezette kadastrale grens.  

Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vastgesteld.   

Uitvoeren van een grensreconstructie is niet gratis. Dit kost minimaal 485 euro.  

Kan helpen bij een conflict over grenzen, verkoop en/of koop van een stuk grond.

 

Beginpunt, eindpunt (hoekpunt)

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens. We noemen dit 'hoekpunten'. Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een begin- of eindpunt vaak niet eens nodig. U kunt een begin- of eindpunt (hoekpunt) alleen samen met een grens aanvragen. 

 1. Zichtbaar maken ligging van de grens €485

 

 1. Zichtbaar maken grens met begin- en/of eindpunt (hoekpunt). Een hoekpunt kost € 240. In dit voorbeeld ziet u 2 hoekpunten. Het tarief wordt in dit voorbeeld: € 485 + 2 x € 240 = € 965.

 

Tarieven

Omschrijving Prijs
Grensreconstructie, per grens € 485,-
Begin, eindpunt (hoekpunt), per punt € 240,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens de offerte op uw e-mailadres. 

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen wordt de grensreconstructie van 1 kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen uitgevoerd.

Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan de levertijd afwijken. Wij nemen dan contact met u op.

Opdracht annuleren?

Hebt u een opdracht voor een grensreconstructie gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders


Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar (gerechtigde) is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend).
  De laatste verkoopprijs van een woning is in een aantal gevallen niet bekend. Om welke gevallen het gaat, leest u bij 'meer informatie'  

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Tarieven

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,95
per post (gewaarmerkt exemplaar) per object € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

U kunt Eigendomsinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage (Inzage in de Basisregistratie Kadaster).

Gewaarmerkt exemplaar bestellen?

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel? Bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan bestelt u een gewaarmerkt exemplaar. Deze wordt per post verzonden.

Levertijd

Het product Eigendomsinformatie is direct leverbaar via Kadaster-on-line of KIK-inzage.

Voor gewaarmerkte producten, producten aangevraagd via het bestelformulier of producten die niet direct leverbaar geleverd kunnen worden, geldt een levertijd van 2 werkdagen.

Meer informatie

In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:

 • directe toegang tot alle gegevens uit de BAG
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum

Let op: BAG Bevragen wordt vervangen door de vernieuwde BAG API

Beschrijving

BAG Bevragen biedt u webservices waardoor u alle gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) via eigen software kunt bevragen. De webservice is bedoeld voor het bevragen van één object per keer en kan niet gebruikt worden om de volledige BAG binnen te halen. Daarvoor kunt het BAG Extract gebruiken.
 
Voor het gebruik van de BAG-gegevens legt u in uw registratie verwijzingen naar objecten in de BAG met de unieke objectidentificaties van de BAG-objecten. Met deze sleutels haalt uw systeem direct gegevens van de objecten uit de BAG voor gebruik in uw eigen processen of systemen. U kunt via BAG Bevragen alle gegevens van objecten in de BAG raadplegen, zoals de geografische coördinaten (x- en y-coördinaat), oppervlakte, bouwjaar en gegevens over de openbare ruimte.
 
U hebt de volgende mogelijkheden om de gegevens te benaderen. Hierbij kunt u kiezen voor een momentopname van vandaag of een bepaalde peildatum. U kunt ook de hele levenscyclus van een object opvragen.
 
 • bevraging op identificatiecode van BAG-objecten. BAG-objecten met een unieke identificatiecode zijn: adresseerbare objecten (verblijfsobject, ligplaats, standplaats), pand, nummeraanduiding, woonplaats, openbare ruimte, woonplaats.
 • zoeken op niet unieke kenmerken: Het systeem biedt zoekmogelijkheden om gegevens van BAG-objecten te leveren op basis van kenmerkende (maar niet noodzakelijk unieke) eigenschappen zoals een deel van het adres.
 • zoeken op relatie van objecten. Zoals de nummeraanduidingen gerelateerd aan een bepaalde woonplaats.
 • zoeken is niet hoofdlettergevoelig.
 • de bronhouder van een object is geen gegeven in de BAG, maar deze kunt u achterhalen aan de hand van het object ID of een coördinaat.

BAG Bevragen wordt dit jaar vervangen door de vernieuwde BAG API

BAG Bevragen wordt vanaf dit jaar op een andere manier aangeboden, namelijk als de vernieuwde BAG API. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet BAG op 1 juli 2018 en op basis van klantwensen, hebben we onze producten verbeterd. De BAG-producten zijn in een nieuw jasje gestoken, bevatten up-to-date data en zijn gebruiksvriendelijker. 
 

BAG API

Met de vernieuwde BAG API  is het mogelijk individuele bevragingen te doen op de Landelijke Voorziening BAG. Welke gegevens u ontvangt en welke zoekingangen u kunt gebruiken, is te vinden op de pagina BAG API.
 

BAG 2.0 Extract

Naast de vernieuwde BAG API is ook BAG 2.0 Extract beschikbaar. Met BAG 2.0 Extract kunt u een kopie van de gehele landelijke voorziening BAG opvragen. Deze kopie kunt u in uw eigen applicatie inladen. Een volledig overzicht van de gegevens vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

Tarieven

 

Maandabonnement Prijs per maand
Maximaal 3.000 bevragingen per dag € 90,00
Meer dan 3.000 bevragingen per dag € 180,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Bevragen kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u binnen 5 werkdagen de informatie toe die u nodig heeft om gebruik te kunnen maken van BAG Bevragen.

Beschikbaarheid webservices

Met BAG Bevragen krijgt u direct toegang tot de gegevens in de LV BAG via een webservice. BAG Bevragen is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud. Eventueel onderhoud vindt plaats in het weekend of na 18.00 uur. Op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur geldt een beschikbaarheidsgarantie van 98,5 %.


Met de BAG beschikbaar als Linked Data kunt u onder andere:

 • opslag in de cloud en overbodige opslag van data voorkomen
 • informatie van de BAG linken via het adres

Let op: De BAG 1.0 variant wordt in het derde kwartaal van 2020 uitgefaseerd. Meer informatie volgt. 

Beschrijving

Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web. Doordat de linked data opgeslagen worden in de cloud, is grote data-opslag door individuele organisaties niet meer nodig.

Zowel het verbinden van de data als het voorkomen van overbodige opslag sluit aan bij de gedachte van het stelsel van basisregistraties, waar de BAG onderdeel van is. Daarom is het een logische stap om de BAG beschikbaar te stellen als Linked Data en later ook te linken aan andere basisregistraties. De BAG leent zich daar goed voor omdat veel informatie via het adres aan elkaar gelinkt kan worden.

Rest API

Voor de BAG wordt een API (application programming interface) verstrekt. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen, in dit geval de data. Met de API kan de BAG op verschillende manieren geraadpleegd worden.

Raadpleeg Linked Data via een SPARQL endpoint.


Met Digilevering kunnen publieke organisaties wijzigingen in de LV BAG direct ontvangen.

 • U hebt altijd actuele informatie.
 • Eén aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.

Let op: De BAG 1.0 variant van Digilevering wordt per oktober 2021 uitgefaseerd. Meer informatie volgt. 

Beschrijving

Overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de aangifte van geboorte, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties leveren gegevens over deze gebeurtenissen. Digilevering zorgt ervoor dat dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurt.

Wat krijgt u als u de BAG afneemt via Digilevering?

Met Digilevering ontvangt u binnen ongeveer 1 uur alle mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

 • Wilt u Digilevering gebruiken om de BAG gegevens lokaal bij te houden? Vul dan eerst uw database met een BAG Extract. Hiermee kunt u vervolgens over die gegevens de mutaties verwerken.
 • U kunt er ook voor kiezen om alleen de berichten te ontvangen zonder een lokale kopie bij te houden. U gebruikt de mutaties dan als signalering voor uw processen.

Achtergrondinformatie

Digilevering is in beheer bij Logius. Logius verzorgt de technische aansluiting op het systeem voor afnemers. U kunt gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ontvangen via Digilevering. Andere Basisregistraties volgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Logius.

Aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties krijgen met Digilevering berichten over wijzigingen die zich voordoen in de basisregistraties. Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor de levering van actuele en accurate gegevens uit basisregistraties.

Stelsel basisregistraties

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Om de gegevens te kunnen delen wordt een Stelsel van Basisregistraties opgezet. Dit Stelsel bestaat uit 13 basisregistraties. Een basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht gebruiken. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van Digikoppeling. Digilevering is een stelselvoorziening voor overheden om gegevens te delen en te ontvangen voor (verplicht) gebruik.

Voordelen van Digilevering

 • Digilevering draagt bij aan het realiseren van een efficiënte en compacte overheid.
 • Eén aansluiting om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.
 • U hebt altijd actuele informatie.
 • U hebt minder administratieve lasten. U hoeft zelf geen zaken meer uit te zoeken, doordat de informatie die u geleverd krijgt zo gedetailleerd is.
 • Afnemende partijen hoeven geen kosten te maken voor het verkrijgen van gegevens op andere wijze.

Wie mogen Digilevering gebruiken?

Publiekrechtelijke organisaties of privaatrechtelijke organisaties die op basis van een wettelijke grondslag belast zijn met de uitvoering van een publieke taak mogen Digilevering gebruiken. Private afnemers kunnen geen gebruik maken van BAG Digilevering, omdat Logius deze service alleen aan overheden biedt.

Tarieven

Overheden kunnen BAG Digilevering kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op de website van Overheid.nl.

Bestellen

Om aan te sluiten op Digilevering moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Volg de stappen beschreven bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van van Logius.
 2. Vul het aanmeldformulier in. Wij nemen contact met u op om uw abonnement te bespreken.
 3. Neem contact op met het Kadaster om het feitelijke abonnement samen te stellen.

Levering

De BAG gegevens worden geleverd door Digilevering, voor aansluiten en meer informatie over het uitwisselingsformaat verwijzen wij u naar de website van Logius.

De levering van een wijziging in de LV BAG vindt plaats ongeveer een uur nadat de bronhouder (gemeente) de wijziging aangeboden heeft.

De berichten zijn in XML-formaat. Meer informatie over de levering vindt u in de documentatie en op de website van Logius.

De berichten ontvangt u als u een abonnement hebt bij Digilevering op de BAG. Kijk bij Bestellen hoe u dit abonnement kunt aanvragen. 


Met de BAG Web Map Tiling Service (WMTS) kunt u snel kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van objectadressen.

 • WMTS werkt sneller dan WMS
 • WMTS is geschikt voor viewers of applicaties die een hoge performance verwachten

Let op: Versie 1.1 wordt geactualiseerd t/m maart 2021. Meer informatie volgt. 

Beschrijving

De BAG Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee u kaartbeelden kunt opvragen met BAG informatie van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan contouren van gebouwen. Deze gegevens kunt u vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden plaatjes die eerder opgevraagd zijn snel geladen, omdat ze dan al gecached zijn.
 
Met de WMTS haalt u 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens. In tegenstelling tot de BAG WMS (Web Map Service) kunt u in de WMTS dus niet de verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. Ook worden in de WMTS de verblijfsobjecten niet getoond. De informatie over de objecten, de administratieve gegevens, vraagt u op met de WFS (Web Feature Service) of de WMS (Web Map Service).

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de BAG WMTS kunt u een kaartdeel opvragen met:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMTS worden dagelijks geactualiseerd.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WMTS kunt u kosteloos gebruiken.

WMTS raadplegen

De BAG WMTS is beschikbaar in Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.


De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals:

 • pandcontouren
 • locaties van adresseerbare objecten

Let op: Versie 1.1 wordt geactualiseerd t/m maart 2021. Meer informatie volgt. 

Beschrijving

De BAG Web Map Service (WMS) is een webservice waarmee u geometrische informatie kunt opvragen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan contouren van gebouwen of locaties van adresseerbare objecten. Deze gegevens kunt u vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Het is daarbij mogelijk om enkele administratieve gegevens van een BAG-object te raadplegen.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de BAG WMS kunt u gegevens raadplegen van:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Deze webservice bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMS worden dagelijks geactualiseerd. Aangezien de BAG WMS een beperkte set gegevens bevat, adviseren wij u met de webservice BAG Bevragen te controleren of de gegevens compleet zijn. U kunt ook met behulp van BAG Web, BAG Extract of BAG Compact controleren of de gegevens compleet zijn.

De BAG WMS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WMS kunt u kosteloos gebruiken.  

WMS raadplegen

De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


Met de BAG Web Feature Service kunt u administratieve gegevens van BAG-objecten opvragen voor gebruik in uw eigen (GIS)-software.

Let op: Versie 1.1 wordt geactualiseerd t/m maart 2021. Meer informatie volgt. 

Beschrijving

De BAG Web Feature Service (WFS) is een webservice waarmee u op ieder gewenst moment administratieve gegevens kunt opvragen uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan gegevens als bouwjaar en oppervlakte. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken in uw eigen (GIS)-software.

Met de BAG WFS kunt u per bevraging gegevens van maximaal 15.000 BAG-objecten downloaden.

Met de BAG WFS kunt u gegevens raadplegen van:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Deze webservice bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WFS worden dagelijks geactualiseerd. Aangezien de BAG WFS een beperkte set gegevens bevat, adviseren wij u met de webservice BAG Bevragen te controleren of de gegevens compleet zijn. U kunt ook met behulp van BAG Web, BAG Extract of BAG Compact controleren of de gegevens compleet zijn.

De BAG WFS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WFS kunt u kosteloos gebruiken.

WFS raadplegen

De URL voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


Met de BAG API kunt u onder andere:

 • verschillende datasets aan elkaar koppelen
 • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Let op: Vanaf maart 2021 is BAG data niet meer te raadplegen met de huidige BAG API. Vanaf dat moment kunt u gebruik maken van de nieuwe BAG 2.0 API. 

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd. Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 

Nieuwe BAG 2.0 API

Kenmerken van deze nieuwe API:

 • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API

 • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018

BAG API key en testomgeving
De BAG 2.0 API is beschikbaar in de testomgeving.
Met behulp van een gratis API key is het mogelijk om een verblijfsobject te bevragen. Een API key vraagt u aan met het formulier Aanvragen BAG API key.

 

Op de BAG-API Github is een volledig overzicht te vinden van de beschikbare API’s en de bijbehorende URL’s. Zodra een nieuwe API beschikbaar komt, wordt het in dit overzicht verwerkt.

De technische documentatie (yaml bestanden) die uitleg geeft over het gebruik van de API, vindt u ook op de BAG API pagina op Github 
 
Meer informatie over het uitfaseren van de oude versie van de BAG API en de wijzigingen in de overige producten vindt u op de pagina BAG producten 2.0.


BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:

 • bevat de adressen van heel Nederland
 • op basis van een vaste peildatum
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement

Let op: BAG Compact wordt vanaf maart 2021 niet meer geleverd. Lees meer over de verdwijning van BAG Compact.

Beschrijving

BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum voor heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG).

BAG compact is interessant als u met name belangstelling heeft voor de adressen uit de BAG en niet zozeer voor de overige gegevens, zoals pandgegevens. Met BAG Bevragen kunt u bijvoorbeeld via uw eigen software adresgegevens uit BAG Compact raadplegen. Voordat u een koppeling maakt met de BAG kunt u een vergelijking maken tussen uw eigen adressenbestand en de adresgegevens uit de BAG.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een maandabonnement op BAG Compact. Voor BAG compact heeft u toegang tot Mijn Kadaster nodig. Dit kunt u aanvragen via het aanmeldformulier Mijn Kadaster

Gegevens in BAG Compact

Onderstaande gegevens van alle huidige adressen in de LV BAG zijn opgenomen in BAG Compact:

 • adres (openbare ruimte, nummeraanduiding, openbare ruimtenaam (straatnaam), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats);
 • openbare ruimtenaam en verkorte openbare ruimtenaam (NEN5825);
 • type adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats);
 • Object-ID's van adresseerbaar object, nummeraanduiding en woonplaats;
 • hoofd- of nevenadres;
 • gebruiksdoelen van verblijfsobjecten;
 • X- en Y-coördinaten van het adresseerbaar object;
 • aantekening 'in onderzoek', als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • ingangsdatum en einddatum van de geldigheid van de gegevens.

De volgende gegevens uit het rijtje zijn authentiek: openbare ruimtenaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, woonplaatsnaam, object-ID's en gebruiksdoelen. BAG Compact bevat alleen huidige voorkomens; dit betekent dat er alleen actieve en op peildatum geldige adressen in zitten en géén objecten met een historische status (adressen met status 'ingetrokken', 'niet gerealiseerd verblijfsobject' en 'verblijfsobject ingetrokken' zijn niet opgenomen).

Meer informatie over BAG Compact

BAG Compact is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Gegevens uit de LV BAG zijn afkomstig van gemeenten. Meer informatie vindt u bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering Prijs
BAG Compact  € 180,00
Abonnement Prijs per maand
maandelijks  € 12,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Compact kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

BAG compact is een maandelijks adressenbestand. Bij het bestellen van BAG compact heeft u de keuze voor de huidige maand of de volgende maand. Het product wordt aangemaakt op de 7e van de maand. Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar het ZIP-bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Compact vindt u in het document 'BAG levertermijnen'.

Testbestanden

Wilt u vooraf de structuur van BAG Compact in grote lijnen bekijken? Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.

BAG Compact gaat verdwijnen

Met de komst van BAG 2.0 wordt dit product niet meer aangeboden

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet BAG op 1 juli 2018 en op basis van klantwensen, hebben we onze producten onder de loep genomen. De BAG-producten zijn in een nieuw jasje gestoken, bevatten up-to-date data en zijn gebruiksvriendelijker. Mede vanwege het beperkte aantal gebruikers faseren we BAG Compact vanaf maart 2021 uit.

Als alternatief kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

BAG 2.0 Extract  

U kunt ervoor kiezen om een kopie van de gehele landelijke voorziening BAG op te vragen. De kopie kunt u in uw eigen applicatie inladen.

Een volledig overzicht van de gegevens vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract

BAG Adressen API

Hebt u geen behoefte aan een kopie van de LV BAG maar wenst u rechtstreeks adressen bij de landelijke voorziening op te vragen? Dan kunt u via BAG Individuele Bevragingen een platgeslagen BAG adres op vragen. Op basis van bijvoorbeeld een ID kunt u het bijbehorende adres raadplegen.

Welke gegevens u ontvangt en welke zoekingangen u kunt gebruiken, is te vinden op de pagina BAG API


Een veldwerk is een situatie- of meetschets van een kadastrale grens op het moment dat deze ontstaan is. 

Een veldwerk kan zinvol zijn bij:

 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning. 

Let op! Een veldwerk is alleen zinvol wanneer u over landmeetkundige kennis en apparatuur beschikt. 

Beschrijving

Een veldwerk bestaat uit een schets met gegevens. Deze schets heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. 

Wat krijgt u?

Een veldwerk bevat altijd een terreinschets. Afhankelijk van het jaartal waarin de grens ontstaan is, ontvangt u daarnaast aanvullende informatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn en grenzen die ná 1993 ontstaan zijn. 

Veldwerk van grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn:

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • eventueel aangevuld met waarnemingen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 

Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.         Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorende bij een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Veldwerk van grenzen die ná 1993 ontstaan zijn: 

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • waarnemingen
 • omschrijving van de kadastrale grenzen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 
 • eventueel een lijst met coördinaten 

Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorend bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een lijst met coördinaten behorende bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Let op! Veldwerk vaak niet bruikbaar

In veel gevallen is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • op het veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten meer van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten;
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden;
 • het veldwerk onvoldoende maatvoering en referentiepunten bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar? Dan informeren wij u hierover.

Helpt een veldwerk u niet verder? Vraag dan een grensreconstructie aan. 

Tarieven

Het tarief voor een veldwerk bedraagt € 44,00 per gevraagde grens. Dit bedrag is vrij van btw.

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één veldwerk staan.  

Bestellen

Een veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het veldwerk met een toelichting binnen 2 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. 

U kunt de toelichting hieronder ook downloaden.


Stukken voor de openbare registers elektronisch aanleveren. Dat is voordeliger én het gaat sneller dan aanbieden op papier.

Beschrijving

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren. Wie een abonnement op Mijn Kadaster heeft, kan hiervoor gratis gebruik maken van Web-ELAN. Indien beschikbaar kunnen notarissen hiervoor ook gebruik maken van een applicatie, aangeboden door hun softwareleverancier.

Voordelen van elektronisch aanleveren

Voor stukken die op papier ter inschrijving worden aangeboden, brengt het Kadaster een extra bedrag in rekening. Dat maakt elektronisch aanbieden voordeliger dan aanbieden op papier. Andere voordelen zijn:

 • Wij sturen binnen 2 uur na ontvangst van het verzoek tot inschrijving per e-mail een bewijs van ontvangst (BVO).
 • Als het stuk is ingeschreven, sturen wij u per e-mail direct een bewijs van inschrijving (BVI).
 • Wie van het Kadaster een 'attendering tot niet inschrijving' (ANI) krijgt, kan het stuk met een digitaal verzoek direct intrekken. Na ontvangst van dit verzoek versturen wij direct een bevestiging tot intrekking (BVIN).

Elektronisch aanleveren, wat hebt u daarvoor nodig?

Ieder stuk dat elektronisch aangeleverd wordt, moet ondertekend worden met een gekwalificeerde digitale handtekening. Deze digitale handtekening is voorzien van een certificaat. U kunt een digitale handtekening inclusief certificaat aanvragen bij een aantal specifieke bedrijven. Een overzicht van deze bedrijven vindt u op de website van Logius.

Kies het juiste certificaat

U kunt kiezen tussen een persoonsgebonden beroepscertificaat en een persoonsgebonden certificaat waarbij het beroep niet wordt vermeld. Let er bij het aanvragen op dat u voor het juiste type certificaat kiest. Controleer ook op welke manier uw gegevens worden opgenomen in het certificaat. Diezelfde gegevens dienen namelijk ook vermeld te worden in de te plaatsen equivalentieverklaring. Het komt met enige regelmaat voor dat door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap het gebruik van de achternaam wijzigt, ook in de equivalentieverklaring. Dit heeft tot gevolg dat het certificaat en de equivalentieverklaring niet meer overeenkomen, hetgeen tot een verbeterverzoek van uw in te schrijven stuk zal leiden.

Persoonsgebonden beroepscertificaat

Gebruikt u de handtekening/het certificaat in het kader van uw beroep en is dit een zogenaamd erkend beroep? Kies dan voor een persoonsgebonden beroepscertificaat. Voordeel van dit type certificaat is dat u zich slechts eenmalig bij het Kadaster hoeft aan te melden voor het aanleveren van stukken. Een notaris, gerechtsdeurwaarder en belastingdeurwaarder behoren tot de groep van erkende beroepen. Of het beroep dat u uitoefent ook een erkend beroep is, vindt u in het programma van eisen op de website van Logius. Komt uw beroep niet voor op deze lijst, dan komt u niet voor een beroepscertificaat in aanmerking en vraagt u een persoonsgebonden certificaat aan.

Persoonsgebonden certificaat

Oefent u een beroep uit dat niet voorkomt op de lijst met erkende beroepen? Dan dient u een persoonsgebonden certificaat te gebruiken voor het aanleveren van stukken. Nadeel van dit certificaat is dat u periodiek documenten moet overleggen waaruit blijkt dat u op dat moment bevoegd bent om de in te schrijven stukken te ondertekenen. Denk aan een verklaring van uw werkgever dat u op het moment van ondertekening in dienst bent van deze werkgever en – wanneer van toepassing – tuchtrechtelijk niet bent geschorst of uit uw ambt gezet. 

Meer informatie over digitale certificaten vindt u op de website van Logius.

Daarnaast is het noodzakelijk dat u:

 • het 'aanmeldingsformulier Web-ELAN' invult en opstuurt naar het Kadaster. Dat doet u voor uzelf en voor uw kantoor. U vindt het aanmeldingsformulier bij het tabblad 'Formulieren'.
 • een applicatie hebt waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal bij het Kadaster ter inschrijving kunt aanbieden. Web-ELAN kunt u downloaden via Mijn Kadaster > Stuk aanleveren.
 • een systeem hebt dat voldoet aan bepaalde vereisten. Als u gebruik maakt van Web-ELAN dan vindt u deze vereisten in de 'Installatie- en gebruikershandleiding Elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.
 • de gegevens van uw digitale handtekening bekend maakt aan het Kadaster. Meer informatie vindt u bij het tabblad 'Digitale handtekening'

Zegelcertificaat bewaarder

De bewaarder gebruikt een zegelcertificaat voor ondertekening van uitgaande berichten als BVO en BVI. Het zegelcertificaat wordt geleverd door Digidentity.

Krijgt u de volgende melding: “Er zijn problemen opgetreden met de handtekening”. Dan moet het root-certificaat van Digidentity nog worden gedownload en toegevoegd aan uw systeem. Dit heeft geen invloed op het indienen van uw stukken. De instructie voor het installeren en het root-certificaat vindt u onder het tabblad 'Documentatie'.

Opmaak van stukken

Stukken die u elektronisch aanlevert, moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

Equivalentieverklaring

Voor elk stuk dat elektronisch ter inschrijving wordt aangeboden, moet de aanbieder verklaren dat het digitale stuk gelijkwaardig is aan het origineel. Het Kadaster noemt dat een equivalentieverklaring. In die verklaring is opgenomen:

 • de naam
 • de voornamen
 • de benaming van het ambt
 • de woonplaats
 • het adres van de ondertekenaar (van belang bij de ondertekening door een gemeentefunctionaris)

Voor notarissen, griffiers, gerechtsdeurwaarders en advocaten/procureurs geldt dat ze, in plaats van de benaming van het ambt, de woonplaats en het adres, in de equivalentieverklaring de hoedanigheid en de standplaats of vestigingsplaats op kunnen nemen.

Een equivalentieverklaring wordt getekend met de digitale handtekening. Conform artikel 11b, lid 1 van de Kadasterwet ziet de verklaring er als volgt uit:

Ondergetekende, mr. ……., notaris te ……., verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Pdf-bestand op A4-formaat

Het stuk en de eventuele bijlagen en bewijsstukken moeten als pdf-bestand op A4-formaat aangeleverd worden. Een bijlage of bewijsstuk mag een groter formaat hebben. Bij stukken in het kader van KIK kunt u daarnaast nog bijlagen in XML-formaat aanleveren.

Een overzicht van eisen waaraan het stuk moet voldoen, vindt u in de 'Technische handleiding elektronisch aanleveren' bij het tabblad 'Documentatie'.

Aanmelden

Meld u aan voor Web-ELAN met het 'Aanmeldformulier elektronisch aanbieden van stukken'. Vul het formulier in, druk het af en stuur het ondertekende formulier naar het adres dat linksboven op het formulier staat.  

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een of meerdere wijzigingen in uw gegevens doorgeven? Maak dan gebruik van het formulier 'Wijzigen gegevens voor elektronisch aanbieden stukken'

Digitale handtekening

Om uw inschrijvingsberichten te kunnen accepteren, moeten de gegevens van uw digitale handtekening bij het Kadaster bekend zijn.

Beschikt u inmiddels over een applicatie, zoals Web-ELAN versie 2.9 of hoger, waarmee u verzoeken en bijbehorende stukken digitaal ter inschrijving aanbiedt? Dan kunt u de gegevens van uw digitale handtekening met behulp van die applicatie per e-mail naar ons toesturen. 

Dit werkt als volgt: 
1. Start de Web-ELAN of andere applicatie
2. Start 'Aanmelden certificaat' via het scherm 'Instellingen'
3. Zet uw handtekening met het nieuwe certificaat
4. De gegevens worden automatisch naar het Kadaster gestuurd
 
Als u bovenstaande stappen goed hebt doorlopen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Zodra wij de gegevens van uw nieuwe certificaat verwerkt hebben krijgt u hiervan bericht (meestal binnen 3 dagen). Vanaf dat moment kunt u uw digitale handtekening voor het ondertekenen van stukken gaan gebruiken.


Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met het instrument landinrichting uit Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)? Denk aan uitbreiding of verplaatsing van een functie in een gebied, of een aantal kleine gebieden vervangen door een groter gebied met dezelfde functie. 

U kunt bij ons terecht voor:

 • aanvullende informatie over verkavelen met de Wilg
 • ondersteuning bij uitvoering van een verkaveling op basis van de Wilg 

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak.

Aan de slag

Met het instrument landinrichting uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) kunt u als provincie concrete doelen realiseren voor bodembeheer. Denk aan uitbreiding of verplaatsing van een functie in een gebied, of een aantal kleine gebieden vervangen door een groter gebied met dezelfde functie. Gemeenten en waterschappen worden nauw betrokken worden bij de uitvoering.

Bepalen van keuzes

Hoe ziet de ruimtelijke structuur van een gebied eruit, wat is de verkavelingssituatie en hoe staat het met de grondposities? De bestaande situatie is bepalend voor de keuze van wat nodig is, en welke keuze moet worden gemaakt uit de verschillende instrumenten.

Rol van het Kadaster

Het Kadaster voert specifieke taken uit voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil. Dit omdat wij een wettelijke taak hebben: het waarborgen van de rechtszekerheid. En daarnaast is onze informatie over de rechtstoestand van percelen onontbeerlijk bij de voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten.

Waar wij u bij kunnen helpen

 • aanvullende informatie over verkavelen met de Wilg
 • ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van een landinrichtingsproject
 • uitvoering specifieke taken voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil
 • informatie over de rechtstoestand van percelen


Een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen voor overheid en boeren:

 • economisch rendabele landbouw
 • betere bereikbaarheid van boerenbedrijven 
 • verbetering waterberging 
 • hogere verkeersveiligheid
 • optimale inpassing van overheidsopgaven

Meer weten?

U leest meer op de website van Verkavelen voor groei'.

Sneller uitvoeren en lagere kosten

Verkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitvoeren?

Betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En kosten die veel lager zijn dan bij een reguliere verkaveling.

'Verkavelen voor Groei' is een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen. Hiermee kunnen economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven optimaal worden gecombineerd.

Voordelen voor alle partijen

Overheden moeten in het landelijk gebied grote opgaven realiseren. Bijvoorbeeld de resterende (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur, Natura2000, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, infrastructuur en leidingtrajecten.

In diezelfde gebieden zijn boeren actief om een goed inkomen te genereren uit hun bedrijven.

Met de inzet van 'Verkavelen voor Groei' gaan geplande overheidsingrepen hand in hand met het verbeteren van de verkaveling.

Meer informatie

Lees meer op de website Verkavelen voor Groei


Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling. Wij helpen u door gedegen onderzoek naar:

 • huidige situatie in het gebied
 • de ontwikkelingen die er zijn
 • de impact die keuzes hebben

U krijgt met de uitkomsten van ons onderzoek een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor de ontwikkeling van beleid.

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak.

Belangrijke bijdrage aan onderbouwing van uw beleidskeuzes

Om de ruimte in ons land optimaal te gebruiken, moeten we gebieden soms opnieuw inrichten. Welk beleid is daarvoor nodig? Gedegen onderzoek naar de huidige situatie, de ontwikkelingen en de impact daarvan, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het antwoord op deze vraag.

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.

Opdrachtgevers en partners

Wij voeren onderzoeken uit voor provincies, gemeenten, rijksoverheid, waterschappen en andere organisaties. Vaak doen we dat samen met andere gerenommeerde organisaties. Zo is de Wageningen University & Research een van onze partners bij het doen van onderzoek.

 

 

Waar wij u bij kunnen helpen

 • antwoorden op uw specifieke onderzoeksvragen
 • inzicht bieden door analyse van relevante (open) data
 • advies op basis van veel ervaring met vraagstukken rond gebiedsontwikkeling
 • beeld van de impact die bepaalde keuzes met zich meebrengen
 • gedegen onderbouwing van de keuzes
 • een goede basis voor een weloverwogen beleid

Direct aan de slag

Wat nodig is in een specifieke situatie, en wat we daarin voor u kunnen betekenen, bespreken we graag met u. Een verkennend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Bel ons op 088 – 183 4700 of maak online een afspraak via ons contactformulier.


Inzicht door betrouwbare informatie over een specifiek gebied of probleem dat daar speelt:
 • betrouwbaar inzicht ruimtelijke vraagstuk
 • afstemmen belangen en mogelijkheden
 • onafhankelijke ondersteuning

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2, of maak online een afspraak.

Onafhankelijkheid en expertise in gebiedsontwikkeling

Hebt u als overheid grond in bezit om te kunnen ruilen? Moet u grond aankopen of zelfs onteigenen? Of spelen er andere zaken? Denk aan de problematiek rond vakantieparken, leegstand in binnensteden of locatie- en tracékeuzes. U kunt bij dergelijke vraagstukken gebruik maken van de expertise van het Kadaster als onafhankelijke partij.

Voor elk type gebied

Voor plannen voor de (her)inrichting van een gebied of het oplossen van een probleem dat daarbij speelt, is betrouwbare informatie nodig over het gebied waar het over gaat. Wij hebben die informatie. Daarmee hebben we inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied en probleem. U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken.

Afstemming van wensen en mogelijkheden

Al meer dan 80 jaar begeleidt het Kadaster als onafhankelijke organisatie ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil. Dat is puzzelwerk, waarbij vele belangen spelen. Wij onderzoeken de belangen en rechten van de betrokkenen. Wij helpen om alle wensen en mogelijkheden zo op elkaar af te stemmen dat zij de meest optimale gebiedsinrichting krijgen.

Waar wij u bij kunnen helpen

 • advies op maat voor uw specifieke vraagstuk
 • inzicht bieden door analyse van relevante (open) data
 • afstemmen van wensen, belangen, rechten en mogelijkheden
 • samen met u ontwikkelen en opstellen van (ruil)plannen
 • opmaken en opstellen van ruilovereenkomsten en akten
 • vastleggen van nieuwe rechtstoestand in openbare registers

Direct aan de slag

Wat nodig is in een specifieke situatie, en wat we daarin voor u kunnen betekenen, bespreken we graag met u. Een verkennend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak via ons contactformulier.


Tool die een gemeente helpt de inbreng en samenwerking van eigenaren te verbeteren bij herinrichting

 • visualiseert de situatie
 • maakt data van een gebied inzichtelijk.
 • samen met andere partijen komen tot betere functionele invulling van een gebied
 • ervaren wat er nodig is

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak.

Betere invulling winkelcentrum of bedrijventerrein

Het simulatiespel visualiseert de situatie en maakt data van een gebied inzichtelijk. Het doel van het spel is samen komen tot een betere functionele invulling van een gebied, en om te ervaren wat daarvoor nodig is.

Kadaster begeleidt als onafhankelijke partij

De gemeente laat de rol van procesbeleider over aan het Kadaster als onafhankelijke partij. Het met elkaar het simulatiespel spelen geeft energie en interactie. De belemmering van eigendomsgrenzen verdwijnt, en de situatie van het opnieuw in te richten centrum of bedrijventerrein komt tot leven.

Afspraken met eigenaren en gemeente

Vanuit het collectieve beeld bekijken we wat dit voor iedere eigenaar afzonderlijk betekent en wat deze eigenaar kan bijdragen. Deze input gebruiken we voor het maken van afspraken met eigenaren en gemeente. Dit kan leiden tot stimuleringsmaatregelen maar ook tot individuele afspraken.

Hoe werkt het?

Tijdens het simulatiespel krijgt iedere speler de verantwoordelijkheid voor een functie in het gebied. Met elkaar kijkt ieder vanuit een breder belang en perspectief. In willekeurige groepen gaat iedere groep aan het werk met blokjes, een lijst met spelregels en een plattegrond van de huidige situatie.

Er zijn bijvoorbeeld bij winkelgebieden vijf verschillende functies ingekleurd als dagelijkse detailhandel, specialistische detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen op de begane grond. Ze zijn zichtbaar als vakjes op een plattegrond. Witte vakjes zijn leegstaande panden.

Afhankelijk van de situatie is er een aantal doelen die in het spel gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het clusteren van functies of het verplaatsen van functies van buiten naar binnen het centrum. Doel is een compacter winkelgebied met toekomstperspectief voor betrokkenen. Samenwerken tussen eigenaren staat hierin centraal.

Waar wij u bij kunnen helpen

 • onafhankelijke procesbegeleiding
 • inzicht bieden door visualisatie situatie en data van een gebied
 • alle eigenaren samen tot een invulling laten komen
 • duidelijkheid over mogelijke bijdrage en opbrengst voor iedere eigenaar 
 • het opnieuw in te richten centrum of bedrijventerrein tot leven laten komen
 • duidelijkheid over nuttige maatregelen als stimuleringsmaatregelen of individuele afspraken

Direct aan de slag

Wat nodig is in een specifieke situatie, en wat we daarin voor u kunnen betekenen, bespreken we graag met u. Een verkennend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak via ons contactformulier.