Product Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Informatie over de aankoopprijs van een huis of huizen met een bepaalde postcode. Handig als u:

 • een inschatting wilt hebben van de waarde van een woning;
 • een vraagprijs voor uw huis wilt bepalen;
 • de WOZ-waarde van uw huis wilt vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Beschrijving

Nadat een koopakte is ondertekend bij de notaris, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment wisselt een woning officieel van eigenaar en is de verkoopprijs bekend. Als een woning of appartement is verkocht aan een particulier, kunt u de verkoopprijs opvragen. 

Elke maand rond de 20e wordt de koopsominformatie geactualiseerd en komen de gegevens van de kalendermaand ervoor beschikbaar.

Koopsominformatie van een bepaalde woning

Koopsom per sms

U stuurt een sms naar 8118. U ontvangt de laatste verkoopprijs van een woning of appartement en de datum waarop de woning is aangekocht.

Koopsom via de webwinkel

Als u in de webwinkel kiest voor het product Eigendomsinformatie krijgt u, naast de laatste verkoopprijs van een woning of appartement, ook informatie over de oppervlakte, de eigenaar en eventuele beperkingen. Ga naar Eigendomsinformatie

Koopsominformatie van woningen met een bepaalde postcode

Koopsominformatie via de webwinkel

Een overzicht van verkoopprijzen van huizen en appartementen met een bepaalde postcode (bijvoorbeeld 1234AB) die dit jaar en de 5 jaar hiervoor zijn gekocht door particulieren. U ontvangt:
 • het huisnummer
 • de datum waarop de woning is verkocht
 • de verkoopprijs / koopsom
 • de oppervlakte van het perceel (dit geldt niet voor appartementen)

Verkoopprijs woning of appartement niet altijd bekend

De aankoopprijs is niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een appartement of een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan € 5.000,- of groter dan € 5.000.000.

Verkoopprijs nieuw gebouwde woning

Vraagt u de prijs op van een nieuw gebouwde woning? Dan kan het zijn dat slechts de waarde van de bouwkavel in de koopakte is opgenomen. De waarde van de woning is in dat geval niet bij het Kadaster bekend.

Verkoopprijs woning op appartement vóór 1993?

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

Tarieven

 

Manier van aanvragen prijs
Koopsominformatie overzicht (per postcode)  € 2,40
Koopsom per sms (per ontvangen koopsom) exclusief uw gebruikelijk telefoonkosten € 1,50

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Koopsominformatie 

Bestel Koopsominformatie in de webwinkel.

Koopsom per sms

U sms't: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12

Als het adres een huisletter en/of toevoeging heeft:
KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan ouders of voogd.

Voorwaarden

Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Levering

Koopsominformatie via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u de koopsominformatie kunt downloaden.

Koopsom via sms 

U ontvangt de Koopsominformatie direct per sms.

Mocht er iets niet goed gaan bij het bezorgen van de SMS kunt u de volgende meldingen krijgen:

 • Geen koopsom informatie beschikbaar.

 • Het door u opgevraagde adres is niet gevonden.

 • U kunt geen gebruik maken van onze SMS dienst omdat uw nummer hiervoor is geblokkeerd. Maak de blokkade ongedaan op de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten en en probeer het daarna nog een keer. Naar de website www.payinfo.nl.

Krijgt u een van deze meldingen? Dan worden er door het Kadaster geen kosten in rekening gebracht.


Akten inschrijven met behulp van KIK-akten:

 • bespaart kosten
 • werkt sneller
 • verhoogt de kwaliteit

Beschrijving

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Voor de opbouw van het dossier dat uiteindelijk tot een akte zal leiden, start u met onderzoek naar de huidige situatie. Hiervoor maakt u in de meest ideale situatie gebruik van KIK-Inzage. Ook kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden in 'Mijn Kadaster'.

Aktetekst

Het Kadaster kan stukken geautomatiseerd verwerken als herkenbaar is waar de, voor het Kadaster, relevante gegevens zich in het stuk bevinden. De structuur van een stuk is daarom vastgelegd in een modeldocument dat uit twee tekstgedeelten bestaat:

 • Het Kadasterdeel
  Hierin staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.
 • Het niet-Kadasterdeel
  Hierin hebt u volledige vrijheid in opmaak en inhoud.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle, voor het Kadaster relevante, informatie bevat. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen.

Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten met bijvoorbeeld voorlopige kadastrale grenzen, kwalitatieve verplichtingen, aanhaling- of vestiging van erfdienstbaarheden vindt u in het document 'KIK-tekstfragmenten' bij 'Documenten'.

Inschrijvingsproces

In het proces van ketenintegratie worden de stappen 'beoordelen op inschrijvingsvereisten' en 'toepassen in de Basisregistratie Kadaster' gescheiden. Uw KIK-akte biedt u na elektronische ondertekening, inclusief het bijbehorende XML-bestand (bijvoorbeeld via Web-ELAN), aan bij het Kadaster. Het Kadaster verifieert of het aangeleverde XML-bestand en het ter inschrijving aangeboden stuk dezelfde informatie bevatten en of het stuk aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit zo is, gaat het Kadaster na of het stuk aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als ook die vereisten kloppen, kan het stuk geautomatiseerd ingeschreven worden in de openbare registers en toegepast worden in de Basisregistratie Kadaster.

Vragen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met het Meldpunt notariaat.

Tarieven

De tarieven voor inschrijving met behulp van KIK vindt u in het tarievenoverzicht 2019.

Bestellen

Vul het formulier 'Aanmelden geautomatiseerd verwerken van akten' in en onderteken het (let op!, u dient voor iedere notaris een formulier in te vullen).

Druk de 'KIK gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' twee keer af. Voor beide exemplaren geldt:

 • vul op de eerste pagina de volledige naam van de notaris in (niet handelend namens of vertegenwoordigd door);
 • vul op pagina 6 alle gegevens in en onderteken de documenten.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de twee volledig ingevulde en ondertekende gebruikersovereenkomsten per post op naar het adres dat op het formulier staat.

U ontvangt een door de bewaarder getekend exemplaar van de gebruikersovereenkomst per post retour. Vanaf dat moment bent u geautoriseerd om KIK-akten in te schrijven. Voor het daadwerkelijk inschrijven van KIK-akten dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Documenten

Documentatie bestemd voor notariaat

Ondersteuning

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster onderstaande ondersteuning aan:

Coulanceperiode

Om een goede start met KIK te kunnen maken, biedt het kadaster een coulanceperiode van drie maanden aan. Gedurende deze periode, die start na het indienen van de eerste akte, rekent het kadaster bij uitval van een akte toch het lagere KIK-tarief. Op deze manier leert u optimaal om te gaan met KIK zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Voorwaarde is dat u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van KIK akten en dat wij een getekende 'KIK-gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' hebben ontvangen. Akten waarbij het XML-bestand ontbreekt, vallen niet onder de coulance. 

Uitvalrapportages

De meeste KIK-akten worden op de juiste manier aangeboden, waardoor deze (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Kan de akte niet (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt worden omdat er een fout in staat, dan brengen we voor de inschrijving het normale tarief in rekening. Elke week informeren we u via uitvalrapportages over KIK-akten die we in de voorgaande week niet geautomatiseerd konden verwerken. De 5 meest voorkomende uitvalredenen hebben we voor u op een rij gezet.

Kantooranalyses

Notariskantoren ontvangen iedere maand een gratis gepersonaliseerde analyse. In deze kantooranalyse is aangegeven:

 • welke akten met KIK zijn aangeboden;
 • welke akten niet met KIK zijn aangeboden maar wel met KIK aangeboden hadden kunnen worden. Ook geven wij aan wat de besparing was geweest als u deze aktes met KIK had aangeboden; 
 • welke akten terecht niet met KIK zijn aangeboden.

De kantooranalyse is een hulpmiddel om de discussie rondom KIK-mogelijkheden binnen uw kantoor op gang te brengen.

KIK-start

Alle (on)mogelijkheden hebben we voor u op rij gezet in het document 'KIK-start'. U vindt KIK-start bij 'Documenten'.


De kadastrale kaart voor zakelijk gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op de Digitale kadastrale kaart ziet u:

 • de kadastrale perceelsgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Beschrijving

De Digitale kadastrale kaart is bedoeld voor zakelijke gebruikers. De kaart is geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

Bent u particulier? Dan is het product Digitale kadastrale kaart niet geschikt voor u. U kunt de Kadastrale kaart bestellen in onze webwinkel.

De Digitale kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont altijd de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand.

Let op: in delen van Nederland zijn gebouwen en straatnamen niet helemaal actueel. We werken aan een oplossing hiervoor. De oorzaak hiervan ligt in de vervanging van de bron van de Digitale kadastrale kaart. Op dit moment nemen wij de gegevens nog over uit de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). De GBKN vervangen we door de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Als gevolg hiervan zullen sommige gebouwen niet meer worden weergegeven.

Bestandsformaten

De Digitale kadastrale kaart is in PDOK als open data beschikbaar in GML formaat. Daarnaast zijn onderstaande formaten beschikbaar als maatwerk (aan het leveren van deze formaten zijn kosten verbonden, voor de data worden geen kosten in rekening gebracht):

 • ESRI shape
 • DXF
 • MapInfo MID/MIF
 • MapInfo TAB

Sinds juni 2016 is de Digitale kadastrale kaart ook beschikbaar als Linked Open Data en via API. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven

Digitale Kadastrale Kaart als open data

Levering via PDOK Prijs
De digitale kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar via PDOK € 0,00

Levering voor klanten met een abonnement op Mijn Kadaster

Soort levering Prijs
Levering per post of per e-mail € 192,00
Extra leveringen bij bestaand abonnement € 192,00
Herleveringen van eerder geleverd bestand op verzoek van de klant € 192,00
Herleveringen van eerder geleverd bestand op initiatief van het Kadaster € 0,00

Levering via Kadata Internet

Soort levering Prijs per perceel
Direct downloaden klein gebied (maximaal 500 percelen) € 0,10

Digitale kadastrale kaart via Webservice Kadata internet 

Aantal maphits per maand Prijs per hit
tot 10.000 € 0,00
boven 10.000 € 0,06
boven 100.000 € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Bestanden kosteloos bekijken en downloaden via PDOK

 • De Digitale kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar in PDOK. U hebt hier de beschikking over een Web Map Service, Web Feature Service en een downloadomgeving.

Direct downloaden of via de webservice

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u de Digitale kadastrale kaart op de volgende manieren bestellen:

 • direct downloaden (kleinere gebieden)
  Bent u op zoek naar een digitale kadastrale kaart van een klein gebied (maximaal 500 percelen)? Download deze dan direct via Kadata internet. Deze kaart is beschikbaar in de formaten ESRI Shape, DXF/DWG, MapInfo MID/MIF of TAB, GML en Adobe Geospatial pdf.
 • via de webservice
  Wilt u op elk gewenst moment kunnen beschikken over de meest actuele versie (bijgewerkt tot en met de laatste dag van de afgelopen kalendermaand) van de Digitale kadastrale kaart? Maak dan gebruik van de Web Map Service in Kadata internet. U moet hiervoor wel toegang krijgen tot deze service. Neem hiervoor contact op met uw beheerder van Mijn Kadaster.

Offerte voor Digitale Kadastrale Kaart in ander formaat dan GML

Wilt u de Digitale kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Vraag dan een offerte aan met het aanvraagformulier Digitale kadastrale kaart

Meer informatie over een abonnement op Mijn Kadaster

Levering

Via PDOK en Kadata Internet kunt u de Digitale Kadastrale Kaart direct downloaden. 

Via de webservice in Kadata Internet beschikt u op ieder gewenst moment over de meest actuele versie van de Digitale Kadastrale Kaart. 

Vraagt u een offerte aan voor de Digitale kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Digitale kadastrale kaart binnen 5 werkdagen toe.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de Digitale kadastrale kaart geldt de CC-BY 4.0 licentie.


Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar (gerechtigde) is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend).
  De laatste verkoopprijs van een woning is in een aantal gevallen niet bekend. Om welke gevallen het gaat, leest u bij 'meer informatie'  

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel? Bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar kunt u het online bestelformulier invullen. Hierop geeft u aan dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Tarieven

Bestelling via de webwinkel

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,60

Bestelling via het bestelformulier

Eigendomsinformatie Prijs
 per e-mail, per object  € 15,90
 per post, per object € 17,90

Bestelling via KIK-inzage

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,60

Deze bedragen zijn vrij van btw en inclusief verzendkosten.

Bestellen

Op basis van een adres of postcode en huisnummer

De goedkoopste en snelste manier: bestellen via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

U kunt Eigendomsinformatie ook bestellen via het online formulier. Dit is beduidend duurder dan bestellen via onze webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Bestellen via het online formulier is noodzakelijk als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Op basis van een kadastrale aanduiding

Hebt u geen adres maar wel een kadastrale aanduiding van het perceel? Dan kunt u Eigendomsinformatie uitsluitend bestellen via het online formulier. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. 

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de eigendomsinformatie binnen 2 werkdagen toe per e-mail. Als het om een gewaarmerkt exemplaar gaat, sturen wij deze per post. 

Meer informatie

In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


Hypotheekinformatie geeft u inzicht in de hypotheken en mogelijke beslagen die op een kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd. Hypotheekinformatie kan u helpen: 

 • als u zich oriënteert op een nieuwe woning;
 • bij onderhandelingen over de vraagprijs.

Beschrijving

Hebt u een nieuw huis op het oog? Met Hypotheekinformatie staat u sterker bij onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

Hypotheekinformatie bevat:

 • informatie over de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers
 • de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
 • de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten* 

* Hypotheekinformatie bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel. De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.

Gegevens van vóór 1995

Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Officieel bewijsstuk nodig?

Onze hypotheekinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan gebruikt u het bestelformulier. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster of webwinkel, per object € 2,60
Hypotheekinformatie per e-mail, per object € 15,90
Hypotheekinformatie per post, per object  € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Op basis van een adres of postcode en huisnummer

De goedkoopste en snelste manier: bestellen via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

U kunt Hypotheekinformatie ook bestellen via het online formulier. Dit is beduidend duurder dan bestellen via onze webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Bestellen via het online formulier is noodzakelijk als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Op basis van een kadastrale aanduiding

Hebt u geen adres maar wel een kadastrale aanduiding van het perceel? Dan kunt u Hypotheekinformatie uitsluitend bestellen via het online formulier. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. 

Klanten met een abonnement kunnen Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster afnemen. Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is Hypotheekinformatie beschikbaar via KIK-Inzage. Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van Hypotheekinformatie in Mijn Kadaster. 

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Hypotheekinformatie direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. U kunt ook kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

 


U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik

Beschrijving

De Kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op de Kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Op de Kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen? Dan kunt u door ons een Grensreconstructie laten uitvoeren.

Bij de Kadastrale kaart ontvangt u een kaart van de omgeving. Deze toont het terrein in een straal van 1 kilometer rondom het perceel. Ook ziet u faciliteiten als politiebureaus, postkantoren en ziekenhuizen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
via Mijn Kadaster of webwinkel € 1,60
per e-mail € 14,90
per post € 16,90
aan de balie van een Kadasterkantoor € 31,20

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post


U ontvangt een rapport met informatie over:

 • de ligging van de woning en wie de eigenaar is;
 • bouwjaar, inhoud en oppervlakte;
 • de geschatte waarde van de woning en vergelijkbare woningen in de buurt.

Beschrijving

Met deze woninginformatie krijgt u een compleet beeld van een woning. Het Woningrapport bevat gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen. U ontvangt:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • foto’s van de woning en de straat (bron: Cyclomedia)
 • bouwjaar, inhoud en vloeroppervlak van de woning en of de woning een monument is (bron: Dataland)
 • het energielabel (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland (bron: CBS/Kadaster)
 • de geschatte waarde van het huis 
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving.

In enkele gevallen is dit het Woningrapport niet beschikbaar. Ook kan het voorkomen dat het Woningrapport niet alle onderdelen bevat. Lees bij 'Meer informatie' wanneer het Woningrapport niet beschikbaar is of niet alle onderdelen bevat.

Woningrapport als basis voor waardebepaling

Wilt u als taxateur de waarde van een woning bepalen? Dan kunt u het Woningrapport als basis gebruiken. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkent het Woningrapport als onderdeel van het taxatierapport en de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Tarieven

Het tarief voor een Woningrapport is € 17,85. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

U kunt het Woningrapport op 2 manieren bestellen:

 • online in de webwinkel;
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet.

Woningrapport via webservice

Het Woningrapport kunt u ook opvragen via de webservice Woningrapport in Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang geven. Lees meer over de webservices bij 'Meer informatie'.

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Woningrapport direct inzien en downloaden via Kadata internet of de webservice in Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster

Bestandsformaat

Het Woningrapport wordt geleverd in pdf-formaat. Om het rapport te bekijken of af te drukken, hebt u een pdf-viewer zoals Acrobat Reader van Adobe nodig.

Meer informatie

Niet alle informatie beschikbaar

Niet van alle woningen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen Woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een woning in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

Het kan ook voorkomen dat het product niet alle onderdelen bevat. Zo is het perceel- en bebouwingsoppervlak niet bekend als de woning een appartement of onderdeel van een woningblok is. Ook de omgevingsfoto’s, de informatie van Dataland en het Energielabel kunnen ontbreken of onvolledig zijn.

Woningrapport via de webservice

Het Woningrapport is ook beschikbaar via de webservices in Kadata internet. Hiermee kunnen zakelijke klanten op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente gegevens waarover het Kadaster beschikt. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Voor het gebruik van de webservice Woningrapport is geen GIS-programma nodig. U kunt de webservice gebruiken vanuit zowel desktop- als webapplicaties. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleiding Woningrapport webservices Kadata internet.  


De Waardelijst verstrekt verbeterde eigendomsinformatie aan taxateurs. Het product is te bestellen als aanvulling op de Eigendomskaart. Met behulp van de Waardelijst krijgt de taxateur inzicht in kenmerken die invloed hebben op:

 • De waarde van verhuurbare eenheden (VHE's)
 • Informatie uit ruimtelijkeplannen.nl
 • Informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Beschrijving

Door woningwetgeving en strengere richtlijnen voor taxateurs moeten woningcorporaties informatie overleggen aan de taxateur. Denk hierbij aan informatie per verhuureenheid over bijvoorbeeld eigenaarschap van het vastgoed en welke aspecten invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Het Kadaster heeft een Waardelijst ontwikkeld waarin alle informatie per eenheid gebundeld is in een taxatielijst. De Waardelijst is een Excel-bestand waarin per adres gefilterd kan worden op bepaalde kenmerken. Wanneer het aandeel recht kleiner is dan 1/1 deel, dan is dit een aanwijzing voor taxateurs om verder te zoeken in de Eigendomskaart.

Voordelen Waardelijst

 • Alle kenmerken van een object in één oogopslag, op één regel zichtbaar
 • Eigendomskaart kan worden gebruikt voor meer duidelijkheid over bijvoorbeeld de ligging en stapeling van rechten
 • De Waardelijst voorkomt veel handwerk
 • Inzicht in eigendomspositie

Productonderdelen

 • Een ontdubbelde lijst met eigendom van de woningcorporatie met opsomming van rechten
 • Aanduiding van het voorkomen van objectbelemmeringen per soort: Ja, indien van toepassing, anders blanco
 • Aanduiding erfpacht bij volledig eigendom
 • BAG PAND_ID en VBO_ID volgens BRK_BAG_KWALITEIT inclusief koppelingswijze
 • Koppeling enkelbestemming per VBO-id

Tarieven

Waardelijst (in combinatie met Eigendomskaart) Prijs
Handelingskosten € 192,00
Eigendomskaart  digitaal, per perceel € 1,29
Koppeling BAG/VHE gegevens (per adres) € 0,04
Koppeling enkelbestemming uit Ruimtelijke plannen € 0,04

Bestellen

De Waardelijst is maatwerk. U kunt voor dit product een offerte opvragen via het aanvraagformulier

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen de Waardelijst toe per e-mail of post. De Waardelijst wordt in administratieve uitvoer van de Eigendomskaart als extra tabbladen meegeleverd (formaat xlsx).

Meer informatie

De Waardelijst is als bijlage bij de Eigendomskaart te bestellen. Meer informatie over het product Eigendomskaart vindt u op de volgende pagina


Dit document hebt u nodig om:

 • te bewijzen dat uw schip niet meer is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster
 • uw boot of schip bij een kadaster in het buitenland te registreren

Beschrijving

Een Bewijs van doorhaling teboekstelling schip is een officieel document ondertekend door ‘De bewaarder van het Kadaster en de openbare registers’. Met dit document toont u aan dat uw boot of schip is uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster.

Op het bewijs staan de volgende gegevens:

 • de naam en het brandmerk van het schip
 • de namen van personen die rechten hebben op het schip
 • eventuele nog in Nederland geregistreerde hypotheken en beslagen op het schip

Wanneer hebt u dit bewijs nodig?

U hebt dit bewijs van uitschrijving nodig wanneer u uw boot wilt laten registreren bij een kadaster in het buitenland.

Het Bewijs van doorhaling kunt u alleen aanvragen als uw schip daadwerkelijk is uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster.

Tarief

Voor een bewijs van doorhaling teboekstelling schip betaalt u per schip € 35,80. Dit bedrag is vrij van btw.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Bewijs van doorhaling teboekstelling schip binnen 2 werkdagen toe (per post). Behalve in het Nederlands kunnen we de bewijzen ook in het Duits, Engels en Frans leveren. 


Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een oriëntatieverzoek. Met een oriëntatieverzoek krijgt u:

 • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen

 • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders

Beschrijving

U kunt een oriëntatieverzoek doen voor een gebied van maximaal 2500 x 2500 meter.

Een oriëntatieverzoek mag aangevraagd worden door:

 • een overheid voor de uitvoering van hun publieke taak

 • een grondroerder of opdrachtgever voor voorbereiding van graafwerkzaamheden

Let op! Met de informatie die u krijgt naar aanleiding van een oriëntatieverzoek mag u niet graven. Wanneer de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een Klic-melding (graafmelding) doen.

Informatie opvragen voor gebieden groter dan 2500 x 2500 meter?

Het gebied in 1 oriëntatieverzoek mag maximaal 2500 x 2500 meter groot zijn. Voor grotere gebieden doet u meerdere oriëntatieverzoeken of u kiest voor een tracémelding.

Tijdens het proces in Mijn Kadaster:

 • kies in het navigatiemenu voor ‘Klic Oriëntatieverzoek’
 • vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan
 • teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter. Het systeem verdeelt deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

Meer uitleg vindt u in het document ‘KLIC Klantinstructie Oriëntatieverzoek’ in het hoofdstuk ‘Tracémelding’. 

Tarief

Oriëntatieverzoek per melding/polygoon: € 16,50. Dit bedrag is vrij van btw. 

Wat moet u doen?

Een oriëntatieverzoek doet u via Mijn Kadaster. Kies in het navigatiemenu ‘Klic Oriëntatieverzoek’ en volg de stappen.

Heeft u nog geen account voor Mijn Kadaster? Maak dan een account aan.

Voor een eenmalig oriëntatieverzoek gebruikt u het formulier KLIC Oriëntatieverzoek.

Levering

Na een oriëntatieverzoek ontvangt u een leveringsmail. Het kan voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt, afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders informatie aanleveren. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie.

Lees meer over de levering op de pagina Wat krijgt u na een Klic-melding of oriëntatieverzoek?


Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben: 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of afgepaald zijn;
 • wanneer kadastrale grenzen en oppervlakte van de nieuwe percelen vóór een overdracht vastgesteld moeten worden; bijvoorbeeld bij de verkoop van appartementencomplexen;
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen. 

Beschrijving

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. De nieuwe grenzen moeten op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar zijn en aan te wijzen zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. Wij meten de nieuwe grens op en elk nieuw perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. Na de splitsing krijgt de kadastrale eigenaar een brief van het Kadaster met de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde krijgt een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren. 

Zelf meetgegevens aanleveren?

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau kunt u zelf de meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren bij het Kadaster. Kijk voor meer informatie op de productpagina Splitsen percelen met aanleveren meetgegevens.

Tarieven

 

Omschrijving Prijs

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel

€ 420,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 344,00

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. In dit geval is het mogelijk dat er een lager tarief gehanteerd wordt. 

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Bestellen

Omschrijving Hoe aan te vragen?
Tot 50 nieuw te vormen percelen bestelformulier voor splitsing van percelen
Bij 50 of meer nieuw te vormen percelen offerteformulier voor splitsing van percelen

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Levering

Tot 50 nieuw te vormen percelen

U kunt  voor maximaal 49 nieuw te vormen percelen een directe bestelling plaatsen. 
Ontstaan na de splitsing 50 of meer percelen, of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u uw splitsingsverzoek alleen via een offerteaanvraag bij ons indienen. In het bestelformulier kunt u in dat geval kiezen voor het aanvragen van een offerte.
U ontvangt de offerte binnen 5 werkdagen.

Voor het aanwijzen van de nieuwe grenzen (de aanwijs) neemt de landmeter contact met u op. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking af te ronden.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel.

Bij 50 of meer nieuw te vormen percelen

Ontstaan er na de splitsing 50 of meer nieuwe percelen? Of bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel? Dan kunt u alleen een offerte aanvragen voor de splitsing. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u deze binnen 5 werkdagen. 

Bij meer dan 50 percelen is de tijd waarbinnen we meting en verwerking daarvan afronden afhankelijk van het aantal nieuw te vormen percelen en de beschikbare capaciteit. U vindt deze informatie in de offerte.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) plaats. Voor de afspraak neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde? Dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor het aanwijzen van de nieuwe grenzen (de aanwijs). 

Afspraak of aanvraag afzeggen

Heeft u een afspraak gemaakt of een aanvraag gedaan voor een afspraak, maar wilt u deze toch afzeggen? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders

Nieuwe grens nog niet aanwijsbaar?

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar de productpagina Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Gebruikte grens nog niet vastgelegd?

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u deze wel vastleggen bijvoorbeeld voor toekomstige verkoop? Laat dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

Meer informatie op de pagina Splitsing t.b.v. grenscorrectie


Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u dit werkelijke gebruik vastleggen voor toekomstige verkoop? Laat dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

 

 

Beschrijving

Bij het Kadaster leggen wij grenzen juridisch vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. Toch kan het voorkomen dat de grens die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer hierover op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens op onze particuliere website.

Om deze gebruiksgrens wél juridisch vast te leggen, kunnen wij een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. Hierdoor ontstaat een nieuw perceel. Dit nieuwe perceel mag niet groter zijn dan 100m2.  

Op dit plaatje staan 2 percelen afgebeeld. Tussen de 2 percelen zijn 2 lijnen getekend. De ene lijn is de grens die op dit moment gebruikt wordt. De andere lijn is de grens die nu is vastgelegd. Het gaat om een stukje perceel wat tussen de 2 lijnen in ligt. Dit stukje moet vastgelegd worden.

Zodra de gebruiksgrens is vastgelegd krijgt B 2 percelen op naam. B moet vervolgens naar de notaris om het nieuw gevormde perceel over te dragen aan A. Als A zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen apart vermeld. 

Twijfelt u of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Bij twijfel of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren, kunt u onze keuzehulp bekijken.  

Tarieven

Het tarief voor een Splitsing t.b.v. grenscorrectie bedraagt € 150,00 per nieuw gevormd perceel. Dit bedrag is vrij van btw.

Als na meting blijkt dat niet aan de voorwaarden van een grenscorrectie is voldaan, wordt het tarief voor het product Splitsen van percelen in rekening gebracht.

Bestellen

Vraag een Splitsing t.b.v. grenscorrectie met het bestelformulier Splitsing t.b.v. grenscorrectie.  

Aanvraag annuleren

Heeft u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een aanvraag of order regelt u met het formulier afzegging orders 


Zakelijke klanten kunnen zelf meetgegevens aanleveren bij het splitsen van percelen. Het Kadaster controleert de aangeleverde meetgegevens vooraf. Dat zorgt voor een snellere doorlooptijd. Voldoen de meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u voor de aangeleverde meetgegevens een vergoeding.

Beschrijving

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau heeft u de mogelijkheid meetgegevens van nieuwe grenzen aan te leveren. Aan de hand hiervan kunnen we percelen voor u splitsen. De nieuwe grenzen leggen we op basis van deze meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

 

Starterspakket

Bent u nog niet bekend met het aanleveren van meetgegevens? Maak dan gebruik van het 'starterspakket aanleveren meetgegevens'. Hierin vindt u beschrijvingen, handleidingen en hulpmiddelen voor het aanleveren van meetgegevens. U vraagt het starterspakket aan bij de Klantenservice Grenzen en Meting, 088-183 22 00 optie 1.

Tarieven

U beschrijft een grens in relatie tot bestaande grenzen en topografie en combineert die beschrijving met digitale meetgegevens. Voldoen die meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u een vergoeding van € 144,00 per te factureren perceel. 

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Beschrijft u wel een grens maar levert u geen meetgegevens aan? Dan ontvangt u geen vergoeding. 

Tarieven en vergoedingen meetgegevens
Omschrijving   Regulier tarief splitsing zonder meetgegevens Vergoeding meetgegevens Tarief splitsing meetgegevens
Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 420,00 € 144,00 € 276,00
Splitsen van percelen, met 50 of meer nieuw te vormen percelen (in hetzelfde (bouw)project gelegen en in 1 meting opgenomen), per nieuw perceel € 344,00 € 144,00 € 200,00

Doorlooptijden

Splitsing 

De totale doorlooptijd voor een opdracht ‘splitsing perceel’ is verdeeld in twee blokken. Een blok tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging en een blok na het versturen van de opdrachtbevestiging. De blokken worden gescheiden door de ondertekening van de offerte. Voor de beide blokken afzonderlijk staat een doorlooptijd van 10 werkdagen, dus 20 werkdagen voor het gehele proces. Wenst u geen offerte? Dan gaat het blok van vóór het versturen van de offerte naadloos over in het blok van na het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Afwijkende doorlooptijden

De ondertekening van de offerte kan van invloed zijn op de totale doorlooptijd van het gehele proces. Bijvoorbeeld: u heeft 5 werkdagen nodig voor de ondertekening van de offerte. De totale doorlooptijd kan dan uitkomen op 25 werkdagen (10 + 5 + 10). Om de doorlooptijd van 10 werkdagen tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging te kunnen garanderen, is het belangrijk om de meetgegevens in één keer goed aan te leveren.

Als controle uitwijst dat de meetgegevens niet voldoen aan de voorwaarden, moet u ze opnieuw aanleveren. In dat geval start de doorlooptijd weer opnieuw. Bij meer dan 50 nieuw te vormen percelen stemmen we de levertijd met u af. 

Verificatieposten (voorlopige kadastrale grens)

De doorlooptijd voor een opdracht ‘verificatieposten perceel’ is drie maanden. Hierbij hanteren wij als ingangsdatum de datum en het tijdstip van het versturen van de opdrachtbevestiging. 


Helpt bij het verbeelden van effecten van beleidskeuzes ten aanzien van:

 • geluid
 • zon, schaduw en wind
 • luchtkwaliteit

Beschrijving

Het gegevensbestand 3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van 99,7% van alle gebouwen uit TOP10NL. De gebouwhoogte is als attribuut toegevoegd aan de 2D-geometriëen van de gebouwen.

Datavisualisaties

Met deze informatie kunt u in standaard GIS-software snel een 3D-model genereren. De data kunt u gebruiken voor eenvoudige visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D, zoals analyses van geluid, zicht, schaduw en energie. De gegenereerde 3D volumes kunt u controleren op de website van Geovalidation met de 3D-validatieservice van de TU Delft.

Hoogte-attributen

De hoogten komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Meer informatie hierover vindt u op de website van AHN. De 4 attributen bevatten:

1. de minimale hoogte van het gebouw (de hoogte op maaiveld)
2. de maximale hoogte van het gebouw
3. de gemiddelde hoogte van het gebouw
4. de mediaan

Meer informatie vindt u in de flyer 3D gebouwhoogte NL.

Eerste versie

Deze eerste versie van 3D gebouwhoogte NL is gebaseerd op data uit 2014. Omdat tussen de opnamen van AHN2 en TOP10NL soms enkele jaren tijdsverschil zit, bevat het bestand soms inconsistenties.

Tarief

Het gegevensbestand 3D gebouwhoogte kunt u via PDOK kosteloos downloaden. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid. 

Bestellen

3D Gebouwhoogte in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Voor het gebruik van 3D gebouwhoogte NL geldt de CC-BY licentie die u kunt vinden op de website van Creative Commons.

Feedback

Hebt u 3D gebouwhoogte NL toegepast en wilt u uw bevindingen met ons delen? Of hebt u vragen? 

Laat het ons dan weten via het het contactformulier.

Zie ook

 • Nederland 3D, is een landsdekkende gedetailleerde kaart met actuele informatie
 • 3D kaart NL, als u snel een 3d weergave van een omgeving nodig hebt. De 3D kaart NL maakt grotere gebieden in 3D toegankelijk.


Voorafgaand aan de registratie van een netwerk geeft u het Kadaster opdracht:

 • een netwerkaanduiding vast te stellen;
 • een tekening van het netwerk in depot te nemen.

Beschrijving

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die het netwerk doorsnijdt.

De netwerkaanduiding vraagt u voorafgaand aan de registratie aan. Gelijktijdig kunt u het Kadaster opdracht geven de netwerktekening van het netwerk in depot te nemen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan de paragraaf 'Bestellen'.

Wat is een netwerkaanduiding?

Een netwerkaanduiding bestaat uit dezelfde onderdelen als een kadastrale perceelsaanduiding:

 • de kadastrale gemeente (het Kadaster neemt alle netwerken op onder de bewaring 'Netwerken Utrecht');
 • een sectieletter (geeft het soort net aan: T = telecom, G = gas, E = elektriciteit, O = olie, W = water, C = chemie, S = stadsverwarming, R = riolering en D = divers);
 • een volgnummer.

Voorbeeld van een netwerkaanduiding: Netwerken Utrecht T 10.

In depotname netwerktekening

Bij registratie van een netwerk wordt de netwerktekening als bijlage bij de notariële registerverklaring ingeschreven in de openbare registers. Voorafgaand aan de registratie moet u de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer.

De netwerktekening kan na indepotname niet meer worden gewijzigd. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot die niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte. Na indepotname kan het depotstuk nog 2 jaar gekoppeld worden aan een akte (na deze termijn vervalt het depotstuk).

Tarief

Een netwerkaanduiding vaststellen en indepotname van de netwerktekening kost € 238,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

Vraag een netwerkaanduiding en indepotname van de netwerktekening aan met het formulier 'Verzoek tot vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'. Alleen een notaris kan de aanvraag doen.

Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u in het document 'Netwerken toelichting formulier verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier voorzien van een analoge handtekening via Web-ELAN of per post naar het Kadaster:

Kadaster Depotteam
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail een bewijs van indepotname met de netwerkaanduiding en het depotnummer toe.


Bonnebladen zijn gedetailleerde militaire kaarten op schaal 1:25.000. De kaarten zijn zeer geschikt:

 • bij onderzoek naar historische landschappen
 • bij onderzoek naar de eigen woonomgeving
 • om in te lijsten en cadeau te geven

Beschrijving

Bonnebladen zijn de eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalige Topographisch Bureau. De kaartbladen zijn gemaakt vanaf 1865 op schaal 1:25.000. Van de kaartbladen kunt u digitale of papieren kopieën op A3-formaat bestellen.

Oorsprong van de naam Bonnebladen

Kort nadat de Topographische Militaire Kaart klaar was, ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen, die vanaf ongeveer 1865 gedrukt werden. De Bonnebladen danken hun naam aan de projectiemethode waarmee ze gemaakt zijn: de projectie van Bonne.

Verdedigingslinies als eerste in kaart gebracht

De gebieden waar verdedigingslinies lagen, bracht men eerst in kaart. Dit waren vooral stroken terrein langs de grote rivieren en later ook rond Amsterdam. Pas later werd de rest van Nederland gekarteerd. Rond 1884 besloeg de kaartserie heel Nederland.

Tarieven

Soort levering Prijs
Kopie formaat A3 € 5,00
Digitale kopie, TIFF-bestand € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Bestellen

Bestel de Bonnebladen met het bestelformulier Bonnebladen.

De Bonnebladen kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Een overzicht van de beschikbare kaarten vindt u in de bladwijzers. Gebruik de bladwijzers om de juiste kaartbladen te selecteren. In de catalogus ziet u alle jaren waarin de kaartbladen zijn gedrukt. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt ontvangen.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.

Het formaat van de afzonderlijke kaartbladen bedraagt (inclusief randinformatie) 85 x 57 centimeter. Deze worden digitaal in 600 dpi geleverd. Geogerefereerde tiff bestanden (kaartbeeld) worden in 254 dpi geleverd.

 


Teboekstelling betekent het registreren van een boot of schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw boot of schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

 

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Registratie

Registratie boot of schip in aanbouw in Nederland

Ook als een boot of schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip of de boot laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

Omschrijving  Prijs
Teboekstelling schip € 460,00
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 574,00

Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Eventuele aanvullende kosten

Omschrijving Prijs
spoedtarief, bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie € 114,00
kwartiertarief, bij elk kwartier dat een inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten. Dit bedrag is vrij van btw. € 24,00

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Een schip in aanbouw in Nederland

Wij vragen in dit geval een verklaring van de Nederlandse werf waarin staat dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen

 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter
  Dit formulier downloadt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig 
  In dit geval downloadt u het formulier op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dient u het zelf in bij de ILT. 
 • Eigendomsbewijs
  Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en moet u een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Wij vragen van schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wel of geen inspectie vooraf?

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


Uw schip hoeft niet langer bij het Kadaster geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

 • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
 • is gesloopt of vergaan.

Beschrijving

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

Het is ook mogelijk de registratie van een schip in aanbouw te laten doorhalen. Na de doorhaling ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. 

Machtiging rechtbank

Voor de doorhaling van uw schip heeft u een machtiging (beschikking) nodig van de rechtbank Rotterdam. Zonder deze machtiging van de rechtbank Rotterdam kan uw schip niet doorgehaald worden in de openbare registers van het Kadaster.

Deze machtiging kunt u: 

 1. via ons aanvragen. U levert dan als eigenaar van het schip het ondertekende aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken in bij de Scheepsregistratie in Rotterdam. Ook kunt u alles per post naar ons toesturen. Wij voegen daar een gewaarmerkt kadastraal en hypothecair uittreksel aan toe en zenden uw aanvraag naar de rechtbank te Rotterdam. De rechtbank beoordeelt uw aanvraag en stuurt na goedkeuring de machtiging samen met het formulier naar het Kadaster.
   
 2. zelf aanvragen bij de rechtbank Rotterdam. U bestelt dan de gewaarmerkte actuele uittreksels bij ons.

  Een gewaarmerkt kadastraal uittreksel bestelt u op de pagina Uittreksel eigendom schip.
  En gewaarmerkt hypothecair uittreksel bestelt u op de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

  Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende aanvraagformulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam. U vindt dit formulier onder de kop 'Bestellen' op deze pagina.

  Bezoekadres rechtbank Rotterdam:
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de een machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt.
  U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor te Rotterdam afgeven.

  Postadres Scheepsregistratie Rotterdam: 
  Postbus 8718
  3009 AS Rotterdam

  Bezoekadres Scheepsregistratie Rotterdam:
  Kantorencomplex De Lotus
  George Hintzenweg 77
  3068 AX Rotterdam

Tarieven

Het uitschrijven van uw boot/schip uit de openbare registeren is gratis. Voor de uitschrijving moet u bewijsstukken aanleveren, die wel kosten met zich meebrengen.  

Omschrijving Prijs
Gewaarmerkt kadastraal uittreksel € 17,90
Gewaarmerkt hypothecair uittreksel € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Om uw schip uit te laten schrijven uit de openbare registers moet u met het formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' bewijsstukken meesturen die de reden van doorhaling aantonen. Op het formulier staat precies wat u nodig heeft. 

Levering

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

 


Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Met BRK Levering krijgt u: 

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties 

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken
 • de rechtstoestand van het perceel

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Tarieven

Abonnement Prijs
Abonnement per 1.000 objecten per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 212,00
Extra levering binnen een abonnement, per verstrekking € 192,00
Tweede abonnement per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 192,00
Eerste stand levering bij tweede mutatie-abonnement, per bestand € 192,00
Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement Prijs
Per object € 1,18
Eerste of éénmalige levering Prijs
tot 100.000 objecten, per object € 1,18
tot 1.000.000 objecten, per object € 1,00
bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,75

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten
 • één of meer gebieden
 • één of meer personen

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Hieronder een opsomming van de  technische documentatie en schema's van BRK Levering. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'. Meer informatie over IMKAD kunt u vinden op de pagina IMKAD.

Bijwerken Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb)

In het document 'Handreiking bijwerken LV Wkpb met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening Wkpb met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het 'Subject.serialNumber'-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in, in de offerteaanvraag voor BRK Levering. Wij moeten uw OIN of HRN samen met uw gegevens registreren, voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Heeft u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster? Dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

Softwareleveranciers

Proefabonnement

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BRK Levering? Als softwareleverancier kunt u een gratis proefabonnement aanvragen.

Verslagen bijeenkomsten softwareleveranciers

Regelmatig vinden er bijeenkomsten met softwareleveranciers plaats. Verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.  

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


Getekende historische topografische kaarten op schaal 1:50.000, gemaakt tussen 1830 en 1850:

 • waardevolle documenten bij historisch onderzoek
 • mooi om in te lijsten of cadeau te geven

Beschrijving

De Nettekeningen waren een tussenstap bij het vervaardigen van de Topografische Militaire Kaart (TMK). Het Kadaster bezit kleurenfoto's van deze kaarten. Hiervan kunt u digitale of papieren kopieën (A3 of A2-formaat) bestellen.

Ontstaan van de Nettekeningen

De TMK werd gemaakt naar voorbeeld van de Manuscriptkaarten van Zuid-Nederland. Eerst werden de oorspronkelijke kadasterplans verkleind naar schaal 1:25.000. Vervolgens gingen militaire verkenners te paard het terrein in om ontbrekende details in te tekenen op deze kadasterplans. Het resultaat was een zogenaamde veldminuut: een ruwe afbeelding van het terrein. De veldminuten tekende men in op schaal 1:50.000. Zo ontstonden de Nettekeningen. Deze dienden als model voor de steengravure van de TMK. 

Tarieven

Soort kopie  Prijs
Nettekeningen 1830-1850 op A3-formaat  € 5,00
Nettekeningen 1830-1850 op A2-formaat  € 17,95
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Bestellen

Bestel kopieën van de kaarten met het bestelformulier Nettekeningen 1830 - 1850.

Om te bepalen welke kaartbladen u wilt bestellen, kunt u gebruik maken van de bladwijzer. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welke kaartbladen u een kopie wilt ontvangen.

De Nettekeningen kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom.