Privacyverklaring klanten

Vastlegging en verwerking persoonsgegevens

Naast het beheren van registraties is informatieverstrekking een kerntaak van het Kadaster (artikel 3 van de Kadasterwet). De informatieproducten uit de registraties en de landelijke voorzieningen hebben vele vormen, bijvoorbeeld: gegevensbestanden, formele documenten of kaarten. 

Waarvoor gebruikt het Kadaster persoonsgegevens?

Klanten kunnen informatieproducten afnemen via persoonlijk contact, telefonisch contact of internet door gebruikmaking van contactformulieren. Voor zakelijke klanten biedt het Kadaster via de algemene website het webportaal Mijn Kadaster aan en voor particulieren de Webwinkel.

Wanneer u informatieproducten van het Kadaster wil afnemen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het Kadaster en gebruikt om informatieproducten aan u te kunnen leveren, vragen te beantwoorden en om de eventuele betaling af te handelen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster. Uw gegevens kunnen door het Kadaster ook worden gebruikt om u te informeren over product gerelateerde zaken van het Kadaster.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

  • persoonlijke gegevens: zoals naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres, klantnummer, IP-adres, evt. aangevuld met bedrijfsgegevens (functie/afdeling)
  • betalingsgegevens: zoals bankrekeningnummer, SEPA (i.v.m. automatische incasso), factuurnummer en incassobedrag

Verstrekt het Kadaster de gegevens en aan wie?

Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Kadaster. Ter verbetering van onze service- en dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en daarvoor eventuele derden inschakelen die namens ons dit onderzoek doen. Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Gegevens over eventuele betalingsachterstanden kunnen gedeeld worden met een door het Kadaster in te schakelen incassobureau.

Hoe lang bewaart het Kadaster mijn gegevens?

Het het Kadaster bewaart uw gegevens in het klantsysteem en  deze kunt u  zo nodig inzien of wijzigen. Verwerkte IP-adressen worden drie maanden bewaard. Na de hiervoor genoemde bewaartermijn wordt uw IP-adres vernietigd dan wel verwijderd van de systemen van het Kadaster.

Hoe zit het met mijn privacyrechten?

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy